Kohus jättis Paap Kõlari maamaksu tasuma

19. august 2008, 16:56

Seiklusettevõtja Paap Kõlar andis aprillis
Tallinnas kõrgeks kerkinud maamaksu nõude kohtusse. Kõlar esitas Tallinna
halduskohtule kaebuse 3. märtsi 2008 maksuteate tühistamiseks. Vaidlustatud
maksuteatega kohustati kaebajat tasuma Tallinnas Nõmme linnaosas asuva maatüki
eest 2008. aastal maamaksu natuke üle 11 000 krooni.

Lisaks maksuteate tühistamisele taotleb kaebaja põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist maamaksuseaduse § 4, § 5 lg 1 ja § 10 kehtetuks tunnistamiseks, teatas Tallinna haldus- ja ringkonnakohus.

Vaidlus käib selle üle, kas isiku elukoha (kodu) juures oleva maa maksustamine on üleüldse põhiseaduse kohaselt võimalik, kas Tallinnas kehtestatud 1,5%-line maksumäär on ülemäärane või mitte ning kas maamaksuseaduses sätestatud maksuvabastuste kataloog on piisav, et tagada kaebuse esitaja maksustamine lähtudes maksevõimelisuse põhimõttest.

Kohus asus seisukohale, et Paap Kõlari kaebus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Kohus märkis, et maksude suuruse üle otsustamine ei saa olla kohtuvõimu pädevuses ning kohus saaks isikute maksukoormuse suuruse küsimuses sekkuda vaid juhul, kui maksukohustus oleks ilmselgelt ebaproportsionaalne. Kohtu hinnangul ei piira maamaks ebaproportsionaalselt ühtegi kaebuse esitaja põhiseaduslikku õigust ega vabadust ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007. aasta määrusega nr 46 kehtestatud 1,5%-list maamaksu määra ei saa pidada ebamõistlikult suureks.

Väiteid, nagu sunniks maamaksu tasumise kohustus teda maaomandist loobuma või et maamaksukohustus asetab ta teiste isikutega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, ei ole kaebuse esitaja põhistanud ega tõendanud. Samas on võimalik, et maamaksuseaduses ei ole maksuvabastuste- ja soodustuste süsteem piisavalt läbi mõeldud ning seetõttu on täiesti võimalik, et teatud isikute gruppide puhul ei lähtu maa maksustamine maksevõimelisuse põhimõttest. Ühtegi asjaolu, mis annaks alust arvata, et see kaebuse esitaja puhul nõnda ei ole, ei ole kohtule esitatud.

Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul alates tänasest.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. August 2008, 16:56
Otsi:

Ava täpsem otsing