Maksureformi külmutamine on põhiseadusevastane

Martin Huberg 09. september 2008, 00:00

Tulumaksumäärade langetamine ja maksuvaba tulu suurendamine ei ole mitte lihtsalt valimislubadus, vaid kehtiv seadus. Põhiseaduse paragrahvist 10 tuleneb õiguspärase ootuse põhimõte.

Riigikohus on seda ühes 1994. aasta asjas tõlgendanud nii, et tähtajalist maksusoodustust ei tohi enne lubatud tähtaja möödumist kehtetuks tunnistada. Riigikohus märgib, et õiguspärase ootuse printsiibi kohaselt on igaühel õigus tegutseda mõistlikus ootuses, et rakendatav seadus jääb kehtima.

Igaüks peab saama temale seadusega antud õigusi ja vabadusi kasutada vähemalt kehtivas seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Seaduses tehtav muudatus ei tohi olla õiguse subjektide suhtes sõnamurdlik.

Too vaidlus puudutas küll taludele viieks aastaks antud maksuvabastust, kuid Eesti Maksumaksjate Liidu arvates kehtib õiguspärase ootuse põhimõte siiski kõikide soodustava sisuga sätete kohta.

Kuna tulumaksumäärad on kuni aastani 2012 fikseeritud juba jõustunud seadusemuudatustega, tuleb tulumaksuseaduse vastavat sätet tõlgendada kui tähtajalist maksusoodustust.

Kui riik ei oleks tahtnud endale taolist riski võtta, siis oleks tulumaksumäärade muudatused kehtestatud nii, et madalam määr oleks hakanud kehtima alles vastaval aastal, mille kohta see määr käib. Sel juhul oleks säilinud võimalus iga kord enne uue aasta algust maksumäära langetamisest loobuda.

Samamoodi on ka maksuvaba tulu tõus kuni 3000 kroonini kuus fikseeritud tähtajaliselt ja seda ei saa enne tähtaja möödumist muuta. Lastega seotud maksusoodustus on tähtajatu ning seda on võimalik muuta alates 2009. aasta maksustamisperioodist (jooksva perioodi soodustust muuta ei saa).

Kui riigikogu peaks siiski tulumaksuseadust muutma õiguspärase ootuse põhimõtet rikkudes, siis peaksid asjaomased instantsid - president, õiguskantsler - kiiremas korras algatama põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse, et me saaksime teada riigikohtu lõpliku seisukoha selles küsimuses.

Kõige hullem oleks see, kui seadusemuudatused tunnistataks põhiseadusevastaseks alles aastaid hiljem, sest sellest tekiks suur segadus tulumaksu ümberarvutamise ja tagastamisega.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 17:43
Otsi:

Ava täpsem otsing