Rahvusvahelise abielu lahutamine muutub selgemaks

Mariliis Pinn 21. oktoober 2008, 17:58

Kohtualluvust ja abieluasjades kohaldatavat
õigust käsitleva raporti vastu võtmisega peaks lahenema arvukad vaidlused
abielulahutuste kohtualluvuse osas.

Raporti poolt hääletas 522, vastu 89 ja erapooletuks jäi 35 saadikut, teatas Euroopa parlament.

Hetkel ei luba enamik Euroopa riikidest abikaasadel lahutuse puhul valida kohaldatavat õigust. Seetõttu juhtub sageli, et paremini informeeritud abikaasa püüab esimesena anda asja sellesse kohtusse, mille poolt kohaldatav õigus kõige paremini tema huvidele vastab. Aastas leiab ELis aset hinnanguliselt 170 000 rahvusvahelist abielulahutust.

Määruse eelnõu kohaselt nähakse abikaasadele ette võimalus määrata ühisel kokkuleppel nendevahelist abielulahutust menetlev pädev kohus, kui neil on selle riigiga teatud sidemed (abielu sõlmimise koht, alaline elukoht, kodakondsus või viimane elukoht). Mõlemat osapoolt tuleb eelnõu kohaselt teavitada nende õigustest, et kohtualluvuse valik ei diskrimineeriks kumbagi abikaasat.

Euroopa Komisjoni eelnõud ei ole heaks kiitnud Rootsi, ent määruse jõustumiseks on nõukogus vaja ühehäälsust. Seetõttu on vähemalt üheksa riiki (Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Rumeenia, Austria, Ungari, Kreeka, Sloveenia ja Luksemburg) otsustanud edasi minna tugevdatud koostöö alusel.

Evelyne GEBHARDTi (PSE, DE) nõuandemenetluse raportis rõhutatakse vajadust teavitada paare nende valiku konkreetsetest tagajärgedest, et mistahes otsus oleks tehtud teadlikult. Seetõttu tuleb tagada, et abikaasadel on enne pädeva kohtu ja kohaldatava õiguse valikut juurdepääs ajakohastatud teabele riikliku ja ühenduse õiguse ning abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavate menetluste peamiste aspektide kohta.

Saadikud leiavad, et teavet võiks jagada vastaval eesmärgil loodud internetipõhises infosüsteemis, kust oleks võimalik leida ajakohastatud teavet riikliku ja ühenduse õiguse peamiste aspektide kohta. Lisaks on saadikute arvates oluline, et kohus, mille poole pöördutakse, pööraks rohkelt tähelepanu sellele, et abikaasade valik oleks teadlik (valida saab vaid ELi liikmesriikide õiguste vahel).

Eestis kohaldatakse abielu lahutamisel selle riigi õigust, kus on lahutusmenetluse algatamise ajal abikaasade ühine elukoht. Kui abikaasadel on elukoht eri riikides, kuid neil on ühine kodakondsus, kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodakondsus abikaasadel on. Kui abikaasade elukohad on eri riikides ja neil on erinev kodakondsus, kohaldatakse abikaasade viimase ühise elukohajärgse riigi õigust, kui ühe abikaasa elukoht on selles riigis. Kui eespool nimetatud reeglite kohaselt ei ole võimalik kindlaks määrata, millise riigi õigust kohaldada, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasad on kõige tugevamalt seotud.

Eestis lahutati 2003. aastal 3973 abielu, nendest 2146 ehk 50,7% olid rahvusvahelised abielud. Eesti kodaniku ja ELi kodaniku abielu lahutati 44, Eesti kodaniku ja kolmanda riigi kodaniku abielu 406 ning kahe võõrriigi kodaniku abielu 1657 korral. 39 juhul ei olnud lahutanute kodakondsus teada.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. October 2008, 17:58
Otsi:

Ava täpsem otsing