Eelarve kulud ületasid tulusid viie miljardi krooniga

14. jaanuar 2009, 12:07

Eelmise aasta lõpu seisuga ületasid
riigieelarve kulud tulusid 5,2 miljardi krooni võrra, teatas
rahandusministeerium.

Ministeeriumi esialgseil andmeil laekus riigieelarvesse 84,9 miljardit krooni ehk täitus 94,1 protsenti eelarvest. Riigieelarve kulusid tehti 90,1 miljardi krooni ehk 94,4 protsendi ulatuses planeeritust. Tulusid ületanud kulud finantseeriti reservide vahenditest.

Aastasest 84,9 miljardi krooni suurusest riigieelarve kogutulust moodustasid maksutulud 70,4 miljardit ja mittemaksulised tulud 14,5 miljardit krooni. Detsembris laekus kogu aasta tuludest 7 miljardit krooni. Võrreldes 2007. aasta laekumisega kasvasid riigieelarve tulud 2,9 miljardit krooni ehk 3,4 protsenti.

Maksutulusid laekus eelmise aasta lõpuks 70,4 miljardit krooni, mis on 95,8 protsenti eelarves kavandatust. Üle-eelmise aastaga võrreldes kasvas maksutulude laekumine 3,9 protsenti ehk 2,7 miljardit krooni.

Sotsiaalmaksu laekus eelmisel aastal 31,3 miljardit krooni, mis moodustab 99,2 protsenti eelarves kavandatust. Võrreldes tunamulluse aastaga laekus sotsiaalmaksu 14,8 protsenti ehk 4 miljardit krooni rohkem.

Füüsilise isiku tulumaksu laekus möödunud aastal 4,3 miljardit krooni, mis moodustab 104,3 protsenti eelarves kavandatust. Kohalikele omavalitsustele laekus füüsilise isiku tulumaksu 11,5 miljardit krooni. Võrreldes 2007. aastaga kasvas laekumine 16,9 protsendi ehk 1,7 miljardi krooni võrra.

Juriidilise isiku tulumaksu laekus 4,2 miljardit krooni, mis on 102,9 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Aasta varasema perioodiga võrreldes kasvas juriidilise isiku tulumaksu laekumine kahe protsendi ehk 82,3 miljoni krooni võrra.

Käibemaksu laekus möödunud aastal 20,5 miljardit krooni, mis moodustab 90,1 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Käibemaksu kogus riik 8 protsenti ehk 1,8 miljardit krooni vähem kui 2007. aastal.

Seejuures laekus detsembris käibemaksu 1,4 miljardit krooni, mis on 31,6 protsenti vähem kui detsembris 2007. Oluliselt väiksema laekumise põhjustasid ettemaksete kasutamine, suurenenud käibemaksuvõlg ning käibemaksu deklareerimise edasi lükkamine uude aastasse, teatas rahandusministeerium.

Aktsiise laekus mullu 9 miljardit krooni, mis moodustab 91,9 protsenti eelarves ja lisaeelarves kavandatust. Üle-eelmise aastaga võrreldes saadi aktsiise 9,5 protsenti ehk 776,6 miljonit krooni rohkem.

Mittemaksulisi tulusid laekus eelarvesse 14,5 miljardit krooni ehk 87 protsenti kavandatust, sellest detsembris 1,3 miljardit krooni. Võrreldes 2007. aastaga kasvas mittemaksuliste tulude laekumine 1,4 protsenti ehk 209,2 miljonit krooni.

Suurima osa mittemaksulistest tuludest moodustavad toetused 7,4 miljardi krooniga. Neist välisvahendeid laekus 5,6 miljardit krooni ehk 62,5 protsenti eelarves planeeritust. Võrreldes 2007. aastaga on toetuste kasv 3,3 protsenti ehk 244,3 miljonit krooni.

Kaupade ja teenuste müügist sai riigieelarve täiendust 1,8 miljardi krooni ulatuses, mis on 99,7 protsenti plaanitust. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekus 650,6 miljonit krooni ning tulusid varadelt teeniti 3,2 miljardit krooni. Eelarves kavandatust moodustavad need vastavalt 43,7 ning 138,7 protsenti.

2007. aastaga võrreldes kasvasid tulud varadelt 120,3 miljoni krooni ehk 3,8 protsenti. Kaupade ja teenuste müük ning materiaalsete ja immateriaalsete varade müük vähenes eelmisel aastal 2007. aastaga võrreldes vastavalt 79,4 miljonit ehk 4,5 protsenti ja 93,1 miljonit krooni ehk 14,3 protsenti.

Muid tulusid laekus 1,4 miljardit krooni ehk 120 protsenti planeeritust. Võrreldes 2007. aastaga laekus neid 1,2 protsenti ehk 17,1 miljonit krooni rohkem.

Eelarve kulusid tehti esialgseil andmeil aasta lõpu seisuga 90,1 miljardit krooni, mis moodustab 94,4 protsenti eelarves ja lisaeelarves planeeritust.

Kululiikidest olid suurima osakaaluga mitmesugused eraldised nagu sotsiaaltoetused ja sihtotstarbelised eraldised kokku 65,1 miljardi krooni ulatuses. Võrreldes 2007. aastaga kasvasid need kulud 16,6 protsenti ehk 10,8 miljardit krooni. See tuleneb peamiselt pensionide ja muude sotsiaaltoetuste väljamaksete kasvust, teatas rahandusministeerium.

Välistoetuste arvelt on välja makstud 5,5 miljardit krooni ehk 61,2 protsenti planeeritust. Tegevus- ehk personali- ja majandamiskuludeks on detsembri lõpu seisuga suunatud 18,7 miljardit krooni, mis on 16,7 protsenti ehk 3,1 miljardit krooni enam kui 2007. aastal.

Rahandusministeeriumi teatel annavad ülaltoodud numbrid esialgse ülevaate planeeritud riigieelarve tulude ja kulude täitmisest. Sealhulgas on arvesse võetud ülekantud kulud 2007. aastast. Riigieelarve tulude ja kulude täitmine pole ministeeriumi kinnitusel võrdsustatav valitsussektori eelarvepositsiooniga, mida arvestatakse Maastrichti kriteeriumide täitmisel.

Rahandusministeeriumi teatel täpsustatakse ning kinnitatakse lõplikud riigieelarve täitmise numbrid majandusaasta aruandega hiljemalt 2009. aasta augustis. Valitsussektori eelmise aasta esialgsed eelarve puudujäägi ja võla andmed avaldab statistikaamet 31. märtsil.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
26. January 2009, 17:19
Otsi:

Ava täpsem otsing