Töötukassa võtab tänavu reservid kasutusele

14. jaanuar 2009, 13:44

Eesti Töötukassa saab tänavu tulu vähem kui
on plaanitavad kulud, mistõttu võetakse kasutusele oma reservid.

"2009. aastal peame arvestama laekumistest suuremate kulutustega ning majanduslikult raskel ajal osaliselt kasutusse võtma oma tänaseks kogunenud reserve," ütles Töötukassa juht Meelis Paavel.

2008. aasta viimases kvartalis olid Eesti Töötukassa kohustused esmakordselt tuludest suuremad, kuid aasta kokkuvõttes ületasid tulud siiski kulusid. Töötukassa tulud olid mullu töötuskindlustusmaksetest ja investeeringutulust 750,2 miljonit krooni. Kohustusi oli töötukassal 705,4 miljonit krooni. Viimane number sisaldab ka hüvitiste kulusid, mis osaliselt makstakse välja veel sellelgi aastal.

Töötukassa varade maht ulatus aasta lõpus 3,2 miljardi kroonini. Meelis Paaveli sõnul olid mullused tulemused lähedased 2008. aastaks koostatud kõige mustemale majandusstsenaariumile.

Eelmisel aastal maksis töötukassa hüvitisi välja 371,5 miljonit krooni – koos sotsiaalmaksuga 448,4 miljonit –, mis on 2,6 korda rohkem kui üle-eelmisel aastal.

Suurima osa väljamakstud hüvitistest moodustas töötuskindlustushüvitis (228,4 mln kr), mida makstakse töötutele tööotsingute ajal eesmärgiga nende kaotatud sissetulekut osaliselt kompenseerida. Sellele järgnes kollektiivse koondamise hüvitis (75,4 mln kr), mida makstakse töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise korral. Tööandja maksejõuetuse hüvitisi maksti 67,7 mln kr, sellega hüvitatakse töötajate saamata jäänud tasusid tööandja maksejõuetuks osutumise korral.

Eelmisel aastal määras töötukassa hüvitisi kokku 23 576 inimesele, mis on 2,3 korda rohkem kui 2007. aastal. Suurima osa moodustasid töötuskindlustushüvitise taotlused: eelmisel aastal esitatud töötuskindlustushüvitise taotlustest rahuldas töötukassa 15 476, sh detsembris 2603.

Mullu hakkas töötuskindlustushüvitist saama 33% uutest registreeritud töötutest, mis on oluliselt kõrgem 2007. aasta näitajast, kui see osakaal oli 23%. Kuus maksti töötuskindlustushüvitist välja keskmiselt 5282 töötule ning keskmine täiskuu eest makstud hüvitis oli 3614 krooni.

Kollektiivse koondamise hüvitist määrati 2008. aastal 5877 inimesele. Neist viiendikule ehk 1175 inimesele määrati hüvitis detsembris. Keskmiselt määras töötukassa kollektiivselt koondatule hüvitist 14 413 krooni.

Suurimale arvule inimestele määrati hüvitist seoses Narvas asuva tekstiilitööstusettevõtte Kreenholmi Valduse AS koondamistega, mistõttu sai 2008. aastal kollektiivse koondamise hüvitist 1325 inimest kokku 15,8 miljonit krooni.

Aasta kokkuvõttes oli kolmandik hüvitisesaajatest töötanud rõiva- ja tekstiilitööstuses, hüvitisesaajate arvult järgnesid puidu- ja mööblitööstus ning veondus, laondus ja side.

Tööandja maksejõuetuse hüvitist määras töötukassa 2008. aastal 2223 inimesele, sh detsembris 248 inimesele. Keskmise hüvitise suurus oli 29 840 krooni. Suurimale arvule inimestele määras töötukassa 2008. aastal maksejõuetushüvitist Harjumaal saematerjali tootva OÜ Cranbrook pankroti tõttu. Selle pankrotijuhtumi raames määrati hüvitist 138 inimesele kogusummas 3,9 mln kr.

Eelmise aasta kokkuvõttes oli kolmandik pankrotihüvitise saajatest töötanud puidu- ja mööblitööstuses ning ligi veerand ehituses.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. January 2009, 13:47
Otsi:

Ava täpsem otsing