Ettevaatust - maksurisk

03. veebruar 2009, 19:45

Muutunud majandusolud sunnivad ettevõtjaid
senisest enam mõtlema kokkuhoiule, ka sellele, kuidas hoida maksukulusid
kontrolli all. Maksukulusid proovitakse eri lahenduste või tõlgenduste
kaudu kokku hoida. Maksudega kaasneb aga risk, et maksumaksja on teadmatusest
või harvemal juhul tahtlikult makse valesti arvestanud ja deklareerinud.

Maksuriskide tekkepõhjusi on palju: keerulise juriidilise protseduuri või ebapädeva tegevuse tagajärjel (nt kohaldatakse seotud poolte vahelises tehingus siirdehindade sätete asemel sõltumatute lepingupartnerite tehingute jaoks mõeldud reegleid).
Riskide vältimiseks tuleb hinnata, kas ettevõttes järgitakse seadustest ja lepingutest tulenevaid nõudeid ja tingimusi. Risk võib kujuneda puuduliku raamatupidamise tõttu (nt valed lähteandmed, puudulik maksuseaduste tõlgendamine), kuid põhjuseks võivad olla ka juhtimisvead.
Maksukorralduse seadus sätestab maksusumma määramise aegumistähtajaks kolm aastat. Maksude tahtliku tasumata või kinni pidamata jätmise korral on maksuhalduril õigus kuus aastat hiljem määrata täiendavalt tasumisele kuuluv summa intressidega.
Kui maksuhaldur asub revisjoni tegema, on maksumaksja jaoks oluline, et see liiga kaua ei kestaks ning põhitegevust segama ei hakkaks. Ükski seadus revisjoni pikimat lubatud tähtaega ei sätesta. Kohtupraktikast võib tuua näite, mis pole Eesti tingimustes sugugi erandlik. Maksuhalduri septembris 2002 alustatud revisjon lõpetati suvel 2005, vaidlusaluseks oli 1999. aasta käibedeklaratsioon ning riigikohus menetles kohtuasja kevadel 2008. Seega maksuhalduriga mittenõustumine võib tuua kaasa kulude kasvu, kuid teisalt arvatavalt ebaseadusliku maksunõuega nõustumine on jällegi rahaliselt koormav. Käitumine tasub otsustada nõude suurusest ja selle põhjendustest lähtudes.
Maksuhaldur lähtub maksukohustuse määramisel mitte niivõrd lepingu vormist, kuivõrd tehingu või toimingu tegelikust sisust. Nt olukorras, kus ema- ja tütarühing sõlmivad konsultatsiooniteenuse osutamiseks lepingu, mille varjus siirdatakse kasumit tütarühingust emaühingusse, on maksuhalduril õigus tõendite olemasolul konsultatsioonileping tähelepanuta jätta ja tehing kuulub tulumaksuga maksustamisele kui varjatud kasumi jaotamine. Seega on maksuriskide maandamisel oluline jälgida, et sõlmitavad kokkulepped vastaks tehingu tegeliku sisule.
Maksuriskide haldamisprotsessi lahutamatu osa on kontroll. Talupojamõistus ütleb, et kui riski ennetamiseks tehtavad kulutused ületavad võimalikust ohust tulenevad negatiivseimad rahalised tagajärjed, tasub pigem leppida maksuriskiga, kui püüda seda iga hinna eest vältida ning kulutada väärtuslikke ressursse: aeg, raha, tööjõud jms. Väiksemas ettevõttes on kogu töö ettevõtte juhi enda õlgadel, veidi suurema ettevõtte juhul teeb seda raamatupidaja või finantsjuht, suuremates ettevõtetes aga luuakse nt eraldi siseaudiitori ametikoht.
Maksuriskide ennetamine toimub läbi maksude planeerimise, keskendudes eelkõige ettevõtte seisukohast probleemsetele valdkondadele. Maksustamise põhimõtteid ja maksuhalduri praktikat tundmata on keerulisemates olukordades raske orienteeruda ning tehingule pädev maksuõiguslik hinnang anda. Kasuks tuleb tutvumine maksuhalduri juhendmaterjalidega ning vajadusel siduva eelotsuse taotlemisest. Erinevalt eelotsusest ei ole juhendmaterjalid maksuhalduri jaoks siduvad ning seisukohad võivad iga hetk muutuda, sageli tagasiulatuvalt (klassikaline näide maksuhalduri seisukohamuutusest on ASi Sylvester aktsiate võõrandamisega seoses toimunud sündmused).
Maksuseaduste vale tõlgendamine on saatuslikuks saanud mitmetele ettevõtetele. Ettevõtte püsimajäämiseks on kindlasti tähtis kõik kulude allikad üle vaadata. Sealhulgas maksuarvestusega seotud asjaolud. Praktika näitab, et tihti on võimalik ettevõtte tegevust maksude osas korraldada otstarbekamalt ning maksukulusid suuremal või vähemal määral vähendada. Edu saavutamiseks tuleb aga selle juures kindlasti jälgida seadustest tulenevaid nõudeid ning maksuhalduri tegevusest lähtuvaid riske.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. February 2009, 19:45
Otsi:

Ava täpsem otsing