Riigikohus: riigikontrollil on õigus KOVide vara revideerida

19. märts 2009, 21:19

Riigikontroll võib kontrollida kohalike
omavalitsuste munitsipaalvara kasutamise õiguspärasust ja riigivara kasutamisel
nii õiguspärasust kui ka tulemuslikkust, otsustas täna Riigikohus.

"Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis oma tänases otsuses, et Riigikontrollil on õigus teostada täiemahulist majanduskontrolli selle üle, kuidas kohaliku omavalitsuse üksus kasutab tema valdusse antud riigi kinnis- ja vallasvara, riigieelarvest antavaid sihtotstarbelisi eraldisi, toetusi ning riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud raha," teatas Riigikohus.

Peale selle leidis kolleegium, et Riigikontroll võib kontrollida, kas kohalikud omavalitsused tegutsevad munitsipaalvara kasutamisel õiguspäraselt. Munitsipaalvara kasutamise tulemuslikkust Riigikontroll kontrollida ei või.

Kolleegium möönis, et kontrolli võimalikkus riivab kohaliku omavalitsuse üksuse õigust iseseisvalt otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi.

"Põhiseaduse mõtte kohaselt on kogu avaliku sektori, kuhu kuuluvad ka kohaliku omavalitsuse üksused, tegevus avalik ja allutatud avalikkuse kontrollile. Riigikontrolli aruande avalikustamine on üks avalikkuse teavitamise ja selle kaudu kontrolli teostamise viise. Sellest tulenevalt asus kolleegium seisukohale, et Riigikontrolli kontrolliaruande avalikustamist ei saa pidada kohaliku omavalitsuse autonoomia riiveks," on Riigikohtu seisukoht.

Kohaliku omavalitsuse üksustel on kohustus taluda Riigikontrolli toiminguid kontrolli tegemisel. Selline riive on kohaliku omavalitsuse tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse saavutamiseks ning korruptsioonijuhtumite avastamiseks vajalik abinõu.

Riigikontrollile antud kontrolli tegemise võimalust õigustab vajadus tagada avaliku võimu kasutamise läbipaistvus ja õiguspärasus. Kohaliku omavalitsuse üksuste tegevuse läbipaistvuse nõue lähtub põhimõttest, et avaliku võimu allikas ja kõrgeima võimu kandja on rahvas, kes soovib saada ülevaadet võimuorganite tegevusest. Võimu teostamise läbipaistvus, kontroll ja õiguspärasus on kaalukad põhjused, millest lähtumine teenib avalikkuse huve.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. March 2009, 21:19
Otsi:

Ava täpsem otsing