Välismessi toetused tehti ettevõtjatele atraktiivsemaks

15. aprill 2009, 14:57

Mitmed välismessi toetuse taotlemisel
esitatavad tingimused on alates 12. aprillist muutunud ettevõtjatele
senisest atraktiivsemaks, samuti on laiendatud potentsiaalset toetuse saajate
ringi ning suurendatud toetussummasid.

Senikehtinud määruse järgi pidid taotlejad esitama oma välismessil osalemise või välismessi külastamise projektitaotlused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) minimaalselt vastavalt kuus või kolm kuud enne messi toimumist. Nüüd on see nõue tühistatud ning ettevõtjad saavad oma tegevuse planeerimisel lähtuda EASi sätestatud projektitaotluste menetlemise üldtähtaegadest, teatas ministeerium.

Laiendatud on nii minimaalse kui maksimaalse lubatud toetuse rahalisi piirmäärasid. Madalaim lubatud toetussumma on senikehtinud 40 000 krooni asemel 30 000 krooni ning kõrgeim lubatud toetussumma senise 750 000 krooni asemel 1 000 000 krooni, seda nii välismessil osalemise kui ka välismessi külastamise projekti puhul. Toetust antakse kuni 50% ulatuses projekti üldmaksumusest.

Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendati senikehtinud 18 kuu asemel 24 kuuni, mis peaks ettevõtjatele koos toetuse piirmäärade tõstmisega andma võimaluse pikemaajaliseks messitegevuse ette planeerimiseks.

Toetust saab nüüd taotleda ka messile lähetatavate ettevõtja töötajate ning projektijuhi päevarahade ning messipääsme ning messile akrediteerimise kulude katteks, mis varem olid välistatud.

Uue korra kohaselt on oluliselt laiendatud ka potentsiaalsete taotlejate ringi - nüüd võivad toetust taotlema tulla ka elektrienergia-, gaasi-, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega tegelevad ettevõtted ning veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ning saastekäitluse vallas tegutsevad ettevõtted. Olulise muudatusena väärib märkimist asjaolu, et kasusaajate ringi on lisandunud ettevõtluse edendamisega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes varem said projektis osaleda vaid taotleja rollis.

Taotleja jaoks on lihtsamini mõistetavamaks muutunud määruses sätestatud projektide hindamiskriteeriumid – kriteeriumite arvu on vähendatud, paika on seatud ühesugused kriteeriumid nii välismesside külastamise kui ka välismessidel osalemise projektide hindamiseks.


Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
15. April 2009, 15:04
Otsi:

Ava täpsem otsing