Baltika aktsionärid andsid rohelise tule

18. juuni 2009, 13:23

Tänasel Baltika aktsionäride üldkoosolekul
kiitsid investorid heaks täiendava 4 miljoni aktsia emiteerimise ja
vahetusvõlakirjade väljaandmise.

Emiteeritavad eelisaktsiad annavad eesõiguse dividendile suuruses 10% aktsia nimiväärtusest aastas kahe aasta jooksul eelisaktsiate emiteerimisest arvates, misjärel omandavad eelisaktsiad hääleõiguse ja õiguse dividendidele vastavalt põhikirjale.

Aktsiate märkimine toimub 06. juulist 10. juulini 2009. a. Aktsiate eest tasutakse rahas AS Baltika arveldusarvele Swedbank AS-is hiljemalt 10. juuliks 2009. a.

Juhul kui kutselised investorid ei märgi kõiki uusi aktsiaid, anda juhatusele õigus tühistada märkimata jäänud aktsiad. Aktsionärid välistavad eesõiguse märkida käesoleva otsuse alusel emiteeritavaid uusi aktsiaid.

Baltika suurendab aktsiakapitali emiteerides täiendavalt kuni 4 miljonit aktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Juhtkonna motivatsiooniprogrammi raames emiteerida 2 miljonit G võlakirja vastavalt vahetusvõlakirjade väljaandmise tingimustele.

Võlakirjad lastakse välja kogumüügihinnaga 185 000 krooni. Võlakirjade märkimisperiood on ajavahemikul 22. juunist 2009. a kuni 30. juunini 2009. a. Iga võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida ühe ettevõtja aktsia nimiväärusega 10 krooni.

Aktsiate märkimisperiood on alates 1. juulist 2012. a kuni 31. detsembrini 2012.a. Aktsia väljalaskehind on 12 krooni. Võlakirjade eest tasutud summa arvestatakse aktsia väljalaskehinna eest tasumisena.

Baltika juhatus võtab kahe kuu jooksul aktsiate märkimise tähtaja lõppemisest vastu otsuse suurendada aktsiakapitali märgitud ja tasutud aktsiate nimiväärtuste ulatuses. Märkimise tulemusena võib Baltika aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 1 850 000 uue aktsia võrra, st maksimaalselt 18 500 000 krooni võrra.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
13. July 2009, 12:39
Otsi:

Ava täpsem otsing