Eesti Energia sai mullu 1,4 mld krooni kasumit

25. juuni 2009, 15:46

Eesti Energia (EE) kontserni majandusaasta
puhaskasum oli 1,4 mld krooni, kasvades võrreldes eelmise majandusaastaga 121,3%
(0,7 mld krooni).

Finantstuludeks kujunes 2008/09. majandusaastal 194 mln krooni ehk 27 mln krooni (16,0%) rohkem kui eelmisel majandusaastal, selgus ettevõtte majandusaruandest.

Intressitulusid mõjutasid ühelt poolt raha ja selle ekvivalentide ning üle 3-kuuliste deposiitide väiksem maht, teiselt poolt kõrgemad intressimäärad. Finantstulusid suurendas ka valuutakursi muutuse realiseerimisest saadud kasum. Intressikulud vähenesid võlakohustustelt ja suurenesid eraldistelt. Kokkuvõttes jäid finantskulud eelmise majandusaastaga võrreldes ligikaudu samale tasemele.

Lisaks eelnevale mõjutas puhaskasumi kujunemist 2007/08. majandusaasta dividendide (652 mln krooni) pealt tasutud tulumaks.
Kokku maksis kontsern riigile tulumaksu 168 mln krooni.

Eesti Energia kontserni 2008/09. majandusaasta ärikasumiks kujunes 1,6 mld krooni, mis on 60,6% (0,6 mld krooni) rohkem võrreldes eelmise majandusaastaga. Ärikasumit mõjutas oluliselt ärikulude kasvu aeglustumine 2007/08. majandusaasta 30,7%-lt 2008/09. majandusaastaks 11,2%-le. Tööprotsesside optimeerimine koos majanduskeskkonnas toimunud muutustega tõid kaasa püsikulude kasvu märkimisväärse aeglustumise, mis mõjutas ka ärikulusid kokku.

Kontserni ärikuludest suurima osatähtsusega on tööjõukulud, mis olid 2008/09. majandusaastal 2,1 mld krooni ning kasvasid võrreldes eelmise majandusaastaga 12,0% (+226 mln krooni). Tööjõukulusid mõjutas keskmise töötasukulu kasvutempo aeglustumine (aastaga 31,3%-lt 10,9%-le) ning tööprotsesside optimeerimisega seotud töötajate keskmise arvu vähenemine (aastaga 68 võrra).

Eesti Energia (EE) kontserni suurimaks tuluallikaks on jätkuvalt kodumaine elektrienergia müügitulu, mis kasvas 2008/09. majandusaastal 2007/08. majandusaastaga võrreldes 14,0% (+410 mln krooni) ja ulatus 3,3 mld kroonini. Kontserniväline müügimaht (7077 GWh) püsis ligikaudu 2007/08. majandusaasta tasemel; müügitulu suurenes eelkõige kodumaise elektrienergia aasta keskmise müügihinna kasvust.

Suurem eksport ja kõrgemad hinnad Nord Pooli elektrienergiabörsi Soome piirkonnas suurendasid oluliselt EE elektrienergia eksporditulu. Positiivselt mõjus ekspordituludele ka EE tütarettevõtte E.Energy elektrienergia müügimahu kasv Lätis kohalikele jaeturu klientidele.

Aasta kokkuvõttes ulatus eksporditulude kasv 33,7%-ni (+449 mln krooni). Võrguteenuste müügitulu oli 2008/09. majandusaastal 2,7 mld krooni, kasvades 2,1% (+56 mln krooni) võrreldes 2007/08. majandusaastaga. Konsolideerimata tulu võrguteenuste müügist Jaotusvõrgul ja Põhivõrgul oli vastavalt 2,5 mld krooni (-1,2%) ning 1,1 mld krooni (+3,3%).

Eesti Energial on erakliente 470 000 ja ärikliente 26 000. Töötajaid on üle 8000.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. July 2009, 09:36
Otsi:

Ava täpsem otsing