Arvamus: Reformierakond peab kaduma

08. august 2009, 09:19

Oma suure energiaga läbi viidud süsteemse
enesehävitustöö tulemusena on Reformierakond jõudnud tänaseks seisu, kus ta peab
kiiresti Eesti poliitmaastikult kaduma või vähemalt nime vahetama.

Asemele võiks tulla Andrus Ansipi Nimeline Vabamajanduslik Jõukuse Erakond või mingi muu iseeneslikku rikastumist propageeriv partei. Loomulikult on asendusel mõtet ainuüksi juhul, kui Eestis leidub veel piisavalt inimesi, kes enesepettuse hinnaga usuvad riigi likvideerimise tulemusena meile tekkivasse majanduslikku heaolusse.

Põhjuseks on see, et Reformierakond on juba jäänud ja jääb iga päevaga üha rohkemal määral üksikuks eksirändajaks maailma majanduspoliitilistes trendides. Sellist majanduspoliitikat, nagu propageerib Reformierakond, ei aja maailmas täna enam praktiliselt mitte keegi. Ükski sisuline partei ei arva täna maailmas, et parim viis praegusest majanduskriisist väljatulekuks on riigi varast tühjaksmüümine, eelarvevahendite maksimaalne kärpimine ja ettevõtluse toetamise täielik eitamine.

Reformierakond kui majanduspartei on tühi koht

Reformierakond on ellu kutsutud ja avalikkuse ees esinenud ainult ja ainult kui majanduspartei, mis pakub rahvale kiiret jõudmist Euroopa rikkaimate riikide hulka, kiiret jõukuse kasvu üksikisikutele ja maailma parimat ettevõtluskeskkonda. Reformierakond ei ole kunagi olnud ega ka pidanud ennast sotsiaallahendusi pakkuvaks erakonnaks või parteiks, kes seisab ühiskonna nõrgemate eest. Tegemist on olnud nišiparteiga, mis on endale võtnud üksnes ühe ja ainukese ülesande – teha korda meie majandus.

Praktikas on selgunud, et Reformierakond majanduse kordategemisega hakkama ei ole saanud. Selle partei juhtimise all oleme jõudnud ajaloo suurimasse majanduskriisi. Mingites muudes valdkondades ta lahendusi ei paku. Seega oleme olukorras, kus ollakse kontsentreerutud ühele valdkonnale, kuid selles ollakse lõplikult läbi kukkunud. Mis on sellise partei edasiseks eksistentsi põhjenduseks? Mida on sellel parteil veel rahvale pakkuda? Lubada? Mida on mõtet sellelt erakonnalt üldse oodata ja loota?

Reformierakonna ainukeseks eksistentsi põhjuseks on tagada hea äraolemine, positsioon ja raha teatud kitsale seltskonnale, kes seda parteid enda isiklikes huvides elus hoiab. See ei ole aga piisavaks põhjenduseks, et Reformierakond peaks Eesti poliitmaastikul säilima ja inimesed peaksid selle partei poolt hääletama.

Erakonda ei sobi nimetada Reformierakonnaks

Hoopis eraldi probleem on selles, et väljend „Reformierakond” ei sobi erakonna nimeks. Partei selline nimetus viitab asjaolule, et erakonna näol on tegemist pidevalt midagi (antud juhul majandust) reformiva erakonnaga. Justkui oleks reformide läbiviimine selle erakonna monopol ja justkui tegeleks see erakond ainult reformimisega.

Tegelikkuses tegeleb Reformierakond lisaks reformimisele ka ju muude valdkondadega – näiteks proovib, mis tunne on omada valitsusvastutust. Teisalt tegelevad reformidega ka teised erakonnad – näiteks on haridusreform, haldusreform ja veel muudki reformid olnud programmides ka teistel erakondadel peale Reformierakonna. Seega on Reformierakond valinud endale avalikkust otseselt eksitava ja tegelikku sisu mitteväljendava nime.

Parim käik Reformierakonna poolt, loomulikult eeldusel, et erakond soovib piisavalt muutudes parteimaastikule alles jääda, on vahetada erakonna nimi. Võttes arvesse asjaolu, et Reformierakonna eesmärgiks ja tegevussuunaks on kitsale seltskonnale mõjuvõimu ja rikkuse kogumine, tuleks partei näiteks nimetada ümber Andrus Ansipi Nimeliseks Vabamajandusliku Jõukuse Erakonnnaks. Praegune nimi „Reformierakond” kõlab nagu „Halduserakond”, „Valimiserakond”, „Hääletuserakond”, „Hariduserakond”, „Kriisierakond” või „Pidurduserakond.”

Kui Reformierakond Ansipi erakonnaks ümber nimetada, siis uus nimi annaks ka senisest märksa adekvaatsemalt edasi erakonna sisu. Kui Ansip on juba ennast universumi keskpunktiks pidama hakanud ja erakonda teda teenivaks süsteemiks loeb, siis uus nimetus edastab neid hoiakuid ka märksa paremini rahvale.

Reformierakond on surnud, kuid matus on veel ees

Praegusel kujul on Reformierakond sisuliselt surnud, ta pole veel maha maetud, kuid surm on saabunud. Peaminister Andrus Ansipi ametikoht on ainuke sisuline garantii selleks, et erakond veel meie poliitmaastikul püsib. Ansip on nagu surnukuuri ülem, kes ei lase ühte surnut maha matta – lihtsalt oma ametivõimu kasutades keelab ja kõik. Kui surnukuuri valvur peaks ameti kaotama, järgneksid ka kohe kiired matused.

Reformierakond on suur ja haigusest puretud keha. Kui seda pikalt ühiskonnas hoida, siis võib haigus levida. Kuna selle konkreetse haiguse olemuseks on poliitikute kalduvus suure energiaga ennast ja teisi hävitada, siis on ka nakkusoht ühiskonnale päris reaalne ja arvestatav. Seega, mida rutem Reformierakond kaob, seda parem kõigile ja seda vähem jõuab ta ühiskonda kahjustada.

Reformierakond on muutunud kaotuse ja hävinguerakonnaks. Ühiskond ei vaja sellist. Tegelikult ei ole seda erakonda võimalik reaalselt toimivaks reanimeerida. Sellest võib saada Ansipi erapartei, kuid mitte midagi laiema kandepinnaga.

Eesti ühiskonna kui terviku seisukohalt on äärmiselt oluline põhjalikult läbi mõelda, kas ja kui palju me äärmusparempoolseid vaateid propageerivat erakonda täna üldse vajame. Arvestades maailmamajanduse muutunud olukorda on äärmusparempoolsete vaadete elujõulisus küsimuse all terves maailmas. Lausliberalismi edasise vajaduse osas meie ühiskonnas võiks lausa rahvaküsitluse korraldada.

Reformierakond on külvanud Eesti ühiskonda piisavalt hävingut ja õnnetust. Selle aeg on läbi. Reformierakond peab kaduma ja mida kiiremini, seda parem. Eesti inimeste ja Eesti riigi huvides on igal juhul see, et Reformierakonna alla pandavat ressurssi edaspidi edasiviivalt ja ühiskonnakasulikult rakendataks.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
09. August 2009, 10:20
Otsi:

Ava täpsem otsing