Inspektsioon pani investeerimis- ja pensionifondidele rangemad piirid

12. august 2009, 14:01

Finantsinspektsiooni uued juhendid „Nõuded
fondi vara investeerimisega seotud riskide juhtimisele“ ja „Riskide kajastamine
investeerimisfondi prospektis“ sätestavad senisest oluliselt rangemad reeglid
nii investeerimistegevusega seotud riskide juhtimisele kui ka sellele, kuidas
tuleb riskid osakuomanikele avaldada.

”Fondivalitsejad peavad oma riskijuhtimise kvaliteeti oluliselt parandama. Tõsise majandus- ja turulanguse tingimustes tänaseks testi läbinud riskijuhtimise praktika tuleb ümber vaadata, et osakuomanike huvid oleksid edaspidi paremini kaitstud,“ kommenteeris finantsinspektsiooni juhatuse liige Kaido Tropp.

Finantsinspektsiooni juhendid määratlevad täpsemad nõuded investeerimisriskide tuvastamisele, jälgimisele ja mõõtmisele fondivalitsejate poolt. Juhenditega täpsustatakse muuhulgas nõudeid fondivalitseja sisereeglitele, juhatuse vastutusele ja riskijuhtimise üksuse tegevusele ning riskide kajastamisele investeerimisfondi prospektis. Näiteks tuleb edaspidi investeerimisfondi prospektis investeerimiseesmärkide kirjelduse juures kindlasti esitada viide investeeringutega seotud riskide täpsemale kirjeldusele. Investeeringust saadavat võimalikku kasu ei ole lubatud rõhutada, kui prospekti samas kohas ei viidata selgelt investeeringuga seotud riskidele. Konkreetse fondi olemusest tulenevaid olulisi riske on soovitatav eraldi rõhutada jpm.

Finantsinspektsiooni hinnangul vajab osakuomanike huvides muudatusi ka tänane seadusandlus, sealhulgas peab riskijuhtimise nõuete rikkumine olema üheselt sanktsioneeritav. Vastava ettepaneku on finantsinspektsioon esitatud rahandusministeeriumile.

Riskijuhtimise eesmärgiks on tuvastada ja maandada riske, mille realiseerumine võib fondi aktsionäri või osakuomaniku jaoks väljenduda osaku puhasväärtuse vähenemises või mille tõttu on häiritud fondi toimimine.

Finantsinspektsioon annab välja soovituslikke juhendeid finantssektori tegevust reguleerivate õigusaktide selgitamiseks või finantsjärelevalve subjektide suunamiseks. Soovituslikud juhendid on kättesaadavad finantsinspektsiooni veebilehel.
Juhendi täitmatajätmisega võtab rikkuja riski piirangute seadmiseks finantsinspektsiooni poolt.


Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
12. August 2009, 14:19
Otsi:

Ava täpsem otsing