EL pakub ettevõtetele raha teadusuuringute sisseostmiseks

17. august 2009, 14:46

Euroopa Liit pakub teadusprojekte
rahastades mitmeid võimalusi ka ettevõtetele. Näiteks algas hiljuti üle 135
miljoni eurose eelarvega projektikonkurss, mille abil saavad väikese ja keskmise
suurusega ettevõtted taotleda toetust teadusuuringute sisseostmiseks.

Peamiseks rahvusvaheliste teadusprojektide rahastamise vahendiks Euroopas on teadusuuringute ja tehnoloogiaarendamise seitsmes raamprogramm, mis näeb ette suunata ajavahemikus 2007 – 2013 teadus- ja arendustegevusse 53,2 miljardit eurot. Raamprogrammis on mitmeid võimalusi ka ettevõtetele, sealhulgas pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõte (VKE) on Euroopa Komisjoni määruse kohaselt korrapärase majandustegevusega üksus, milles on alla 250 töötaja ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või mille aastabilansi kogumaht pole suurem 43 miljonist eurost. Seejuures ei pea ettevõte VKE-staatuse määratlemisel rahuldama üheaegselt kahte viimast tingimust, vaid võib ise valida, kumba kriteeriumit kasutatakse.

30. juunil välja kuulutatud projektikonkursil “Teadusuuringud VKEde huvides” jagab Euroopa Komisjon ettevõtetele kokku 136,84 miljonit eurot teadusuuringute sisseostmiseks ülikoolidelt ja teistelt teadusasutustelt, võimaldades seeläbi teadussaavutusi kiiremini ja tõhusamalt ära kasutada.

Projektikonkursile oodatakse osalema peamiselt madala tehnoloogiataseme ja vähese teadusalase suutlikkusega VKEsid. Toetust võivad saada ka teadusuuringutega tegelevad VKEd, kes vajavad teadustöö allhankeid oma teadusvõimekuse tõstmiseks. Projekti tulemuseks peab olema praktilise majandusliku potentsiaaliga uute teadmiste sünd, kusjuures teemade valdkonnale piiranguid ei seata.

Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö

Projektitaotluse esitamisel nõutakse kahte liiki osalejate olemasolu: vaja on, et osaleksid vähemalt kolm sõltumatut VKEd kolmelt erinevalt ELi liikmesmaalt või assotsieerunud riigist ning vähemalt kaks teadus- ja arendustegevusele suunatud organisatsiooni (nt ülikoolid, uurimisasutused, aga ka tööstusettevõtted ja teadusuuringutega tegelevad VKEd).

Rahastatakse teadus- ja tehnoloogiaarendamistegevusi, aga ka demonstratsioonitegevusi, näiteks prototüüpide testimine. Samuti kuuluvad rahastamisele projektijuhtimine, koolitus ja teised tegevused, mis on olulised püstitatud eesmärkide saavutamiseks (nt teabeleviga seotud tegevused, konverentsid ja publikatsioonid).

Kavandatud tegevuste kestuseks peaks üldjuhul olema 1 kuni 2 aastat, projekti eelarveks 0,5 kuni 1,5 miljonit eurot. Konkursi tähtaeg on 3. detsember 2009.

Eestlased edukad

Sarnane konkurss toimub 7. raamprogrammi vältel juba kolmandat korda. Kahel eelmisel korral on Eesti ettevõtetel läinud rõõmustavalt hästi – rahastuse on saanud ligikaudu viiendik Eesti osalusega projektidest, millega ollakse ELi uute liikmesriikide seas esikohal.

Raamprogrammi projektides osalevate ettevõtete sõnul annab rahvusvahelises teadusprojektis osalemine lisaks tehnoloogiliste probleemide lahendamisele ka väärtuslikke kogemusi rahvusvahelise koostöö vallas ning avab juurdepääsu uutele turgudele.

Projektis osalemise kohta saab lisainfot ja konsultatsiooni Epp Tohver-Bulavsi’lt sihtasutusest Archimedes, telefonil 730 0331 või e-posti aadressil epp.tohverbulavs@archimedes.ee.

Tasub teada:
Projektikonkurss „Teadusuuringud VKEde huvides”

Avanes: 30. juulil 2009
Tähtaeg: 03. detsember 2009
Kogueelarve: 136,84 miljonit eurot
Konkursi tähis: FP7-SME-2010-1
Ametlik info: http://cordis.europa.eu/fp7

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. August 2009, 10:47
Otsi:

Ava täpsem otsing