Luman: vaja ohjata maksukoormust

Silvia Kruusmaa 17. november 2009, 10:54

Ettevõtlusorganisatsioonid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit kutsuvad valitsust ja riigikogu üles astuma otsustavaid samme, et tagada Eesti maksupoliitiline stabiilsus ning euroalaga ühinemiseks vajalike kriteeriumite täitmine.

Ettevõtlusorganisatsioonid tunnustavad kõrgelt riigi seniseid samme avaliku sektori efektiivsemaks muutmisel ning kulude kokkuhoiul, kuid samamoodi peavad vajalikuks jätkata tõsiseid pingutusi eelarvetasakaalu säilitamiseks Maastrichti kriteeriumite piires.

Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani sõnul tuleb praeguses olukorras võtta tarvitusele kõik vahendid eelarvetasakaalu parandamiseks ning kindlustada riigi jätkusuutlik areng: „Euro on võimalik kasutusele võtta ilma, et peaksime kõvasti laenama hakkama, ohtu seadma oma tulevikku suunatud investeerimisvõime või halvama haldussuutlikkuse. Majanduse konkurentsivõime tõusule ei aita aga kindlasti kaasa maksude tõstmine, vaid ikka avaliku halduse efektiivsemaks muutmine.“

Tööandjate Keskliidu volikogu esimehe Enn Veskimägi sõnul on pikaajalise majanduskasvu tagamiseks vajalik Eesti majanduse jätkuv ümberstruktureerimine ja tööhõive küsimustega süsteemsem tegelemine. „Peaksime täna pöörama erilist tähelepanu toetustele uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks, meetmetele, mis tõstaksid töötajate kvalifikatsiooni ja leevendaksid tööpuudust ning jätkama struktuursete reformide elluviimisega,“ täpsustas Veskimägi.

Senised sammud valitsussektori eelarvepuudujäägi hoidmisel 3% piires on olnud valdavalt õiged, tunnustasid organisatsioonid. Selle kinnituseks on nii IMFi kui Euroopa Komisjoni hiljutised positiivsed hinnangud Eestile. Kõige olulisema tunnustuse Eesti püüdlustele saame vaid juhul, kui suudame täita kõik eurole ülemineku tingimused ning läbida positiivselt kevadel toimuva korralise hindamise. Riigikogu poolt vastu võetav 2010. aasta riigieelarve peab nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt veenma kõiki, et Eesti täidab 2010. aastal euro kasutuselevõtuks vajalikud kriteeriumid.

Eelkõige peame oluliseks suurendada avaliku sektori efektiivsust ning kindlasti on võimalik eelarvepositsioonide parandamine ka täiendavate mittemaksuliste tulude kastuselevõtmisega. Ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul ei tohi praeguses olukorras astuda samme, mis veelgi maksukoormust suurendaksid. Samuti tuleb vältida sellega kaasnevat maksude administreerimiskulude kasvu.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2009, 21:09
Otsi:

Ava täpsem otsing