Avame kaugliiniveo turu konkurentsile täielikult

Märt Ots 10. jaanuar 2011, 00:00

Ühistranspordiseadus. Enamike majandusvaldkondade puhul kõlaks absurdsena nõue, et ettevõtjad võivad turule siseneda vaid tingimusel, et nad ei häiri seal juba tegutsevaid ettevõtjaid. Siiski sisaldab ühistranspordiseadus praegu sätet, mis takistab teistel ettevõtjatel äri alustamist kaugbussiliinidel. Ja kehtib see olukorras, kus turukontsentratsioon osal liinidel on väga kõrge ja konkurents tagasihoidlik.

Konkurentsiameti analüüsi järeldus. Majanduslikult oleks kõige otstarbekam avada kaugliiniveo turg konkurentsile täielikult. Lisaks konkurentsi kui avaliku huvi kahjustamisele kitsendab ühistranspordiseaduses sisalduv piirang ettevõtlusvabadust, mida põhiseaduse kohaselt võib teha vaid siis, kui see on mõistlikus vahekorras taotletava eesmärgiga.

Nii piirangu proportsionaalsus kui ka isikute võrdne kohtlemine ei pruugi olla tagatud olukorras, kus seadus jätab haldusorganile õiguse keelduda liiniloa andmisest, kui konkurendi sisenemine turule häiriks liiniluba omavat ja turul juba kanda kinnitanud vedajat. Praktikas on sellega kindlustatud valitseva turuosalise positsioon, välistades konkurentide sisenemise turule ja võimaldades ühele ettevõtjale igavese eelisseisundi. Oluline on tähele panna, et kaugliinidel toimib vedu kommertsalustel ja riigi dotatsioone seal ei rakendata.

Kuna konkurentsipiirangud võivad tarbijate huve oluliselt kahjustada, võib neid rakendada vaid ülekaalukate avalike huvide korral ja kui sama tulemust pole võimalik saavutada teiste, konkurentsi vähem kahjustavate vahendite abil. Praegu ei eksisteeri mingeid avalikke huve, mille kaitsmiseks oleks ettevõtlusvabadust vaja selliselt piirata. Kui räägime turvalisuse ja mugavuse tagamisest kaugliiniturgudel, siis nende eesmärkide saavutamiseks ei ole konkurentsipiirangute kasutamine kindlasti sobiv vahend, vaid vastupidi - see oleks ses kontekstis kõige läbipaistmatum ja asjakohatum. Turvalisust tuleb tagada tehnilise järelevalvega. Mugavuse tagamiseks saab vedajaile kehtestada muid standardeid nende konkurentsi kahjustamata. Bussid peavad olema tehniliselt korras, kuid täites nõudeid peab igal ettevõtjal olema võimalus turul osaleda.

Piirangut on õigustatud väitega, et see võimaldab vedajail tulusate liinide arvel vähemtulusaid käigus hoida. Kuigi paljud vedajad on mitmel liinil konkurentsi eest kaitstud, puudub seaduslik mehhanism, mis võimaldaks nõuda neilt vähemtasuvate liinide opereerimist. Pealegi on ebaselge, kas ja palju selliseid liine eksisteerib. Ja praegu tegutsevad vedajad pole turule pääsenud läbipaistva konkursi tulemusena, vaid erinevatel ajaloolistel põhjustel.

Konkurents on oluline. See sunnib ettevõtjaid muutuma efektiivsemaks, arendama teenuse kvaliteeti ja hinnapoliitikat. Konkurentsiamet ei näe põhjust, miks Eestis kui turumajanduslikus ühiskonnas peaks kaugliinivedusid käsitlema teisiti kui mis tahes teist valdkonda - turul tegutsevad ettevõtjad peaksid alati arvestama konkurentidega.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
05. December 2011, 17:15
Otsi:

Ava täpsem otsing