Mahepõldur igatseb toetaja tähelepanu

Ain Alvela 20. jaanuar 2011, 00:00

Kui just ise eraldi ei maini, siis näiteks pangad vaatavad vaid laenutaotleja bilanssi ja kasumiaruannet. Pelgalt numbritest ju mahetootmisega tegelemist välja ei loe. Mahetootjale laenu andes ollakse ehk isegi tavapärasest ettevaatlikumad, sest mahepõllunduses on palju riske ja käsitsitööd, kogused aga väiksed ja toodangu omahind kõrge.

Tulundusühistu Eesti Mahe juhatuse esimees Tiia Klein tõdes, et väikeste partiide tõttu on mahekaupa raskem müüa ja ei saa sõlmida kindlaid lepinguid, sest kõik sõltub ilmast, kahjurite ning haiguste rünnakutest ja veel paljudest asjaoludest. "Mahetootja on entusiast, kes ei taotle kasumit, tavatootja aga ärimees," iseloomustas Klein. "Viimane tahab saada kiirelt ja võimalikult suurt kasumit, hävitades loodust ja inimeste tervist. Mulda vajab ta vaid selleks, et taim püsti seisaks."

Karmid nõuded nullivad ideed. Mahetootmine on Kleini sõnul oma olemuselt loomulik ja looduslik elulaad, toodangut turustatakse otsemüügina talust või ühistegevuse kaudu.

"Tasuvusarvestust pole mõtet teha, kuna siis tuleb must masendus peale, sest tihti peab tegevusele peale maksma," ütles ta.

Harjumaal mahetalu pidava Margus Lille hinnangul on öko- või mahetoode lihtsalt liiga kallis, et turul tavatoodangule konkurentsi pakkuda. Ja kallis on see selle tõttu, et toetuste süsteem ei soosi mahetootmist, küll aga mõjutavad toetused põllumajandussaaduste turgu. Samas - kulutused, sh ka väetistele, kaasnevad mahetootmisegagi.

"Näiteks kui mahetootjal pole endal sõnnikut, peab ta selle ostma - umbes 40 t/ha kohta," märkis Lille. "Hind pole sel kraamil teab mis kallis, kuid transport maksab. Ka umbrohutõrje kujuneb tavatootmisest paar-kolm korda kallimaks."

Lille hinnangul takistab mahetootmist ka töötlemisvõimaluste puudumine. "Suur osa mahepiimast müüakse tegelikult mittemahedana just töötlemisvõimaluste puudumise tõttu," nentis ta.

Toetuste maksmine ebavõrdne. Toetuste maksmine, eriti hektaripõhisuse alusel, on Margus Lille hinnangul kaugel õiglusest. Ta rääkis, et on talusid, kes saavad toetusi ligi kolm korda suurema summa, kui on nende müügikäive.

"Siit tuleneb ka turumajanduslik käitumine põllumajandussektoris - tee seda, mille eest toetusi makstakse," tõdes ta. "Toetuse saamiseks pead külvama teatud koguse mingit asja. Koristama sa seda ei pea. Kui on tahtmist, siis korista - äkki saad müügist ka veel mingit raha."

Pank mahe- ja tavatootjal vahet ei tee. Swedbanki põllumajandussektori juht Meelis Annus tõdes, et pangal ei ole laenuandmisel vahet, kas tegu on mahe- või tavatootjaga. "Määrav on maksevõime olemasolu," ütles ta. "Küll aga pooldame keskkonnasäästlikku tootmist, toetades Läänemere põllumajandustootja valimist, kus hinnatav kriteerium on keskkonnasõbralik tootmine."

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialisti Jana Adari sõnul on põllumajandustootjatel võimalik saada mitmesuguseid toetusi eeldusel, et nad ise ja nende maa vastavad konkreetse toetuse nõuetele ja nad täidavad kohustusi, mis kaasnevad selle toetuse saamisele.

Maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 võimaldab Eestis rakendada ka põllumajanduslikke keskkonnatoetusi nendele põllumajandusettevõtjatele, kelle valitud tootmisviis põhjustab neile täiendavaid kulutusi või toob kaasa tavatootmisest väiksema saagikuse.

"Tarbija ootab tootjalt keskkonnasõbralikku tootmisviisi, bioloogilise liigirikkuse ja maastiku mitmekesisuse säilitamist ja mahetooteid," selgitas Adari, leides, et toetused motiveerivad tootjaid valima keskkonnasäästlikke tootmisviise, hoolimata sellest, et need on tavatootmisest kulukamad ja saagikus võib olla väiksem.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse suurus sõltub sellest, milliseid põllukultuure, loomi või linde tootja kasvatab. Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamiseks tuleb tootjal kõigepealt taotleda põllumajandusametist mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustus.

Ettevõte peab järgima kogu kohustuseperioodi jooksul nii mahepõllumajanduse seaduses viidatud ELi õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka põllumajandusministri kehtestatud mahepõllundust reguleerivaid määrusi. Nõuete järgimist kontrollib põllumajandusamet.

PRIAst saab mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlema tulla FIE või juriidiline isik, kellele on eelpoolmainitud tunnustus juba antud. Ettevõte loetakse tunnustatuks ka siis, kui taotleja on esitanud põllumajandusametile taotluse ettevõtte tunnustamiseks ja ettevõte tunnustatakse toetuse taotluse esitamise aastal.

Keskkonnatoetuste saamisel on üks eeldus see, et tootja võtab kohustuse täita nõudeid viis aastat - sellega saavutatakse keskkonna parem ja pikemaajalisem kaitstus. Toetuse saajal tuleb läbida ka teemakohased koolitused.

Toetuste maksmise süsteem peaks välistama juhud, kus põllumajandustootja saab nõuete rikkumise eest karistada küll valdkonna järelvalveasutuse poolt, kuid saab siiski teisi põllumajandustoetusi.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:46
Otsi:

Ava täpsem otsing