Millises vääringus tuleb täita rahaline kohustus?

Indrek Minka 28. märts 2011, 00:00

Eesti õiguse alusel sõlmitud lepingu täitmine peab toimuma eurodes. Seda juhul, kui lepingupooled ei ole täitmise vääringus kokku leppinud ja kohustus täidetakse mõnes euroala liikmesriigis. Harvad ei ole aga olukorrad, mil pooled lepivad tasumise kokku mõnes muus vääringus, olgu see siis USD, SEK või GBP.

Reeglid ja erandid. Rusikareegli järgi tuleb kohustus täita kokkulepitud vääringus või kui täitmise vääringut ei ole fikseeritud, siis maksmiskoha vääringus (võlausaldaja elu- või asukoht). Reeglist on erand, mis kehtib, kui maksmiskoha vääring ei ole vabalt konverteeritav või kui on kokku lepitud maksmise vääringu eksklusiivsuses: st pooled on fikseerinud kindla vääringu.

Erandist on veel üks erand - vääringu eksklusiivsuse kokkuleppest võib kõrvale kalduda, kui see osutub võimatuks. Näiteks, kui pank ei suuda muretseda makse sooritamiseks vajalikus hulgas valuutat. Sellist asja ilmselt siiski tihti ette ei tule.

Tavaliselt tähendab välisvääringu, millel on ujuvkurss, kokkulepe võlausaldajale ka valuutariski. Hea näide on laenuleping: juhul, kui laenusumma väljastatakse välisvääringus ning ei lepita kokku vääringu eksklusiivsuses ja laenusumma tagastatakse maksmiskoha vääringus, võetakse kohustuse ümberarvestamisel maksmiskoha vääringusse aluseks keskmine vahetuskurss, millega võlausaldaja saab kohustuse sissenõutavaks muutumise (mitte laenu andmise kuupäeva) ajal maksmiskohas viivitamata hankida vääringut, milles kohustus oli väljendatud.

Probleem tekib, kui võlgnik viivitab kohustuse täitmisega ja vahetuskurss viivituse käigus muutub võlausaldaja kahjuks. Sellisel juhul võib võlausaldaja nõuda tasumist kas kohustuse sissenõutavaks muutumise või tegeliku tasumise ajal kehtiva vahetuskursi alusel.

Veel tuleb märkida, et täitemenetluse korral arvutatakse välisvääringus nõuded ümber eurodesse Euroopa Keskpanga päevakursi alusel nõude rahuldamise päeva seisuga.

Oluline on teada, et kui pooled on kokku leppinud välisvääringus, ent mitte selle eksklusiivsuses, võib võlgnik täita oma kohustuse kas välis- või maksmiskoha vääringus. See tähendab, et kui rahaline kohustus tuleb täita Eestis, võib võlgnik valida, kas ta täidab kohustuse lepingujärgses vääringus või eurodes.

Siinjuures tuleb eraldi välja tuua riigikohtu hiljutine lahend, mille järgi võlausaldaja saab nõuda kohustuse täitmist üksnes kokkulepitud vääringus.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:50
Otsi:

Ava täpsem otsing