Mopeed vajab alates juulist liikluskindlustust

Kadrin Karner 02. juuni 2011, 08:30

Alates järgmise kuu esimesest päevast ehk 1. juulist peab mopeedidel olema liikluskindlustuse leping, varem kasutuselevõetud mopeedide registreerimisel ja kindlustamisel kehtib aastane üleminekuaeg, teatas Eesti Liikluskindlustuse Fond (LFK).

1. juulist 2011 tuleb mopeed registreerida maanteeameti liiklusregistri büroos (endine ARK) ning seejärel sõlmida liikluskindlustuse leping. Varem kasutuselevõetud mopeedide registreerimisel kehtib üleminekuaeg kuni 1. juulini 2012. Kindlustuslepingu sõlmimisel eraldi üleminekuaega ei ole - kui mopeed on registreeritud, tuleb kohe ka kindlustusleping sõlmida.

Igal registreeritud mopeedil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping vaatamata sellele, kas mopeedi liikluses kasutatakse või mitte. Mopeediga liiklemiseks on vaja soetada ka kindlustuspoliis ja tasuda kindlustusmakse. Näiteks talvel, kui mopeediga ei sõideta, piisabki vaid lepingu olemasolust.

LKFi teenindusjuht Lauri Potsepp soovitas vaatamata üleminekuperioodile kõik mopeedid kohe alates juulist registreerida ning kindlustus vormistada. "Kui registreerimata mopeediga, mille suhtes kehtib üleminekuklausel, põhjustatakse liiklusõnnetus, siis tuleb teisele isikule tekitatud kahju hüvitada mopeedijuhil endal," selgitas ta. "Silmas tuleb pidada seda, et alates 2012. aasta juulist ei saa ilma dokumentideta mopeede registreerida ning seega ei tohi nendega pärast seda enam üldse sõita."

Liikluskindlustus kaitseb kohustusliku vastutuskindlustusena kannatanuid ja mopeedijuhte samas ulatuses kui teisi sõidukijuhte. Liikluskindlustuse raames hüvitatakse mopeedijuhi tekitatud liikluskahju teisele isikule. Liikluskahjuks loetakse kannatanu töövõimetusest tulenev kahju, kannatanu ravikulu ning teisele isikule põhjustatud varakahju (näiteks sõiduki, hoone vms. kahjustamine). Liiklusõnnetuse põhjustaja varakahju ei hüvitata, küll aga kompenseeritakse tema ravikulud raviasutuses.

LKF hüvitab liikluskahju, kui see põhjustati mopeediga, mille suhtes oli seadust eirates jäetud liikluskindlustusleping sõlmimata. Enne 1. juulit 2011 kasutuselevõetud, kuid registreerimata mopeediga tekitatud kahju LKF üleminekuperioodi jooksul ei hüvita. Pärast selle aasta 1. juulit kasutuselevõetud ja ilma kindlustuslepinguta mopeediga põhjustatud kahju hüvitatakse, kuid LKF esitab tagasinõude kahju põhjustajale.

LKFi teenindusjuhi kinnitusel ei kaitse mopeedi suhtes sõlmitud liikluskindlustus alati kahju põhjustajat. "Kindlustusandja hüvitab küll kannatanule tekitatud kahju, kuid võib teatud juhtudel esitada tagasinõude kahju põhjustajale," selgitas ta. "Seaduse kohaselt võib tagasinõude esitada, kui mopeedil puudus kehtiv liikluskindlustus, mopeedijuht oli alkoholi- või narkojoobes, juhil puudus mopeedijuhtimise õigus, juht lahkus liiklusõnnetuse toimumiskohalt või liiklusõnnetusest ei teatatud ettenähtud aja jooksul kindlustusseltsile. Kahjusummad võivad ennekõike isikukahjude puhul ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse."

Kuna mopeedijuhid on sageli alaealised, tuleb vanematel teha selgitustööd ja jälgida, et ilma juhtimisõiguseta laps ei juhiks mopeedi. Samuti tuleb lastele selgitada käitumist liiklusõnnetuse korral.

Eesti Liikluskindlustuse Fond:

LKF on liikluskindlustuse seaduse nõudel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamiseks ülesandeks on täita garantiifondi rolli ning hallata liikluskindlustuse registrit.

Garantiifond hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukite poolt põhjustatud kahjud. Samuti kogutakse vahendeid olukordadeks, kui kindlustusandja ei ole võimeline kannatanute nõudeid rahuldama maksejõuetuse tõttu. LKF on lüli liikluskindlustuse rahvusvahelises võrgustikus, täites nii Euroopa Liidu nõuetest tulenevat teabekeskuse ja kompensatsiooniorgani rolli kui ka rahvusliku büroo rolli Rohelise Kaardi süsteemis.

LKF toetab kindlustuse vaidluskomisjoni tegevust ning arendab kahjuennetustegevust.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
04. June 2011, 15:45
Otsi:

Ava täpsem otsing