Kohus jättis rahuldamata endise linnaametniku kaebuse

Silvia Kruusmaa 30. juuni 2011, 14:53

Põhja-Tallinna Valitsus saavutas Tallinna Halduskohus kohtuvõidu endise ametniku Nadeþda Krainikova kaebuse üle – endine linnaametnik esitas kaebuse linnaosavanema käskkirja, mille alusel teda karistati ja mis sai otsustavaks tema hilisemal koondamisel, tühistamiseks, vahendas Raepress.

Tallinna Halduskohus otsustas eile Nadeþda Krainikova kaebuse rahuldamata jätta, leides, et kaebus ei ole põhjendatud. Kohus leidis, et kaevatav käskkiri on sisult piisavalt selge ja arusaadav ning faktiliselt ja õiguslikult põhjendatud. „N. Krainikovale määratud distsiplinaarkaristus on proportsionaalne ning toimepandud distsiplinaarsüüteole vastav, vastustaja on valinud kaebuse esitajale kõige kergema distsiplinaarkaristuse vastavalt ATS §-le 85 lg 1 p.1. Kohus ei ole käesolevas teenistusvaidluses tuvastanud nii olulisi menetlusnormide rikkumisi, mis oleksid tinginud ebaõige otsuse tegemise,“ seisab kohtuotsuses.

Kohus jõudis järeldusele, et vastustaja on õigesti määratlenud distsiplinaarsüüteona vaidlusaluse linnavalitsuse korralduse eelnõu aluseks olevate asjaolude ebapiisava väljaselgitamise Krainikova poolt, mis on käsitletav ametikohustuste mittenõuetekohase täitmisena vastavalt avaliku teenistuse seaduse (ATS) §-le 84 p 1.

Tallinna linnavolikogu otsustas 2009. aasta 11. juuni istungil müüa aadressil Erika 7 asuva kinnistu, ühtlasi määrati linnavolikogu otsuses ära, et maja ostja peab seal elavatele inimestele andma ka elamispinnad. Endine Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni ametnik Nadeþda Krainikova valmistas aga ette korralduse eelnõu, mille järgi lasunuks selline kohustus ostja asemel hoopis linnal. Ametniku töökohustuste hulka kuulus ka linlaste ja antud majaelanike informeerimine otsusest. Paraku tekitas ta aga suurema segaduse, andes eksitavat informatsiooni ja lubadusi, mida ta linnavolikogu otsuse valguses poleks tohtinud teha. See omakorda tekitas hiljem ausaamatusi ja pahameelt Erika 7 üürnikele.

Kohus leidis, et niiöelda segadus Erika 7 üürnikele elamispindade eraldamisega tekkis sellest, et Krainikova valmistas ebapiisavalt ette materjalid Erika 7 eluruumidega seonduvalt ning ei tutvunud linnavolikogu otsuse nr. 188 sisuga, kuigi oli selle otsuse olemasolust teadlik. 

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemägi sõnul on üksnes positiivne, et probleem on lõpuks saanud õigusliku lahenduse ja otsuse. „Ametnik peab alati olema hoolas, sest igast tema otsusest sõltub kodaniku käekäik ja heaolu,“ sõnas Tammemägi.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. June 2011, 14:53
Otsi:

Ava täpsem otsing