Keda võtta tööle logistikajuhiks

Ain Tulvi 12. oktoober 2011, 00:00

Logistika juhtimise traditsioonid on muutunud. Organisatsioonis on otsustusõigus ja vastutus liikunud allapoole - logistika juhtimise peamisteks tööülesanneteks on saanud planeerimine, organiseerimine, järelevalve, probleemide lahendamine ja otsuste vastuvõtmine.

Teostab järelevalvet. Logistikajuht peab kontrollima logistikatoimingutest kinnipidamist nii oma kui ka partnerettevõttes. Samuti peab ta jälgima logistikatoimingute kvaliteeti ja kulusid. Ta peab suutma ühendada ettevõttes teenitud tulu logistikatoimingute tekitatud kuluga. On vaja eraldada logistikakulu ettevõtte muudest kuludest ja selle täpne suurus, mis võib osutuda algajale logistikajuhile arvestatavaks väljakutseks. Samuti on vaja jälgida aegreas eri perioodidel teenitud tulu läbimüügist ja võrrelda sellega vaadeldava perioodi logistikakulu. Logistikajuht peab tajuma, kuivõrd aitab logistikatoimingute korraldus kaasa ettevõtte tulude kujunemisele. On oluline teada, mida teeb logistika klientidele pakutava lisaväärtuse kujunemiseks.

Logistikajuht peaks olema suuteline nägema üksikute toimingute asemel terviklikku pilti. Protsesside ja toimingute planeerimisel on vaja tulla "tagantpoolt ettepoole". Olles tuvastanud klientide ja kliendisegmentide logistilise teenindamise vajadused, tuleb vaadata üle kõik majasisesed toimingud, vajadusel ka logistikapartnerite ja tarnijate senised tegutsemismudelid, ning teha selgeks, mida on vajalik ja võimalik muuta ning mil viisil saab seda teha.

Muutuste algataja. Logistikavaldkonna juht mitte ainult ei osale muutmisprotsessides, vaid peab olema ettevõttes muudatuste initsiaatoriks. Logistikajuhi olulisim initsiatiiv on märgata puudusi logistikatoimingutes ning otsustada, mida ja kui palju on vaja muuta, et säilitada klientide rahulolu, ettevõtte kasumlikkus ja pidev areng. Kuna sagedased muutused on iseloomulikud eelkõige tootmisettevõtetele, on valmisolek muutusteks eriti oluline just selle valdkonna logistikajuhtidele.

Logistik on klienditeenindaja. Klienditeenindus ei tohi olla firmas ainult müügiosakonna hallata. Logistikatöötajalt nõutakse senisest suurema tähelepanu pühendamist klientide teenindamisele, vahetut osalemist klienditeenindusprotsessis.

Pärast seda, kui müügitellimus on infosüsteemi sistatud ja müügipersonal on kliendile tarnelubaduse andnud, on kuni saadetise kohaletoimetamise ja üleandmiseni järgnevad sammud eranditult logistikatoimingud, mille korrektse teostamise eest vastutavad eelkõige logistikud. Klienditeenindus ei tohi olla firmas ainult müügiosakonna hallata.

Vajab otsustusõigust. Logistikapersonali ülesanne on saavutada toimiv koostöö ettevõtte muude allüksustega. Et klienditeeindust juhtida, peab logistikapersonalil olema vahetu ligipääs informatsioonile kõigil tasemetel. Logistikaspetsialistil peab olema juhitavas valdkonnas täielik otsustamisõigus.

Logistikajuhilt oodatakse laialdasi teadmisi. Eeldatakse, et logistikajuhil on olemas tööks sobivad isikuomadused, vajalikud teadmised majanduse, ettevõtte juhtimise, finantsjuhimise, logistika tehnoloogiate ja uusima tehnika vallast. Lisaks peab logistikajuht omama põhiteadmisi nõupidamiste ja läbirääkimiste alal ning peab olema suuteline rajama kuluarvestussüsteemi ja tegema kuluarvutusi.

Järjest enam nõuab logistika- ja tarneprotsesside juhtimine infotehnoloogia, informaatika ja süsteemianalüüsi alaseid teadmisi. Logistikajuht peab olema suuteline orienteeruma infotehnoloogia, informaatika ja infosüsteemide analüütika põhimõistetes ja olema võimeline andma panuse infosüsteemide arendamiseks. Ideaalne on olukord, kus ta on suuteline tegema kindlaks olemasoleva infosüsteemi töö puudused ja kirjeldama süsteemianalüütikule ja programmeerijale antavas lähteülesandes uut töömudelit.

Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool uurisid ettevõtetelt, millised on nende ootused logistika- ja tarneahelajuhtide oskustele. Uuringu teinud Tarvo Niine TTÜst ja Jekaterina Ossipova TTKst kinnitavad, et suurema osa ettevõtjate jaoks on tarneahela juhil ja logistikaspetsialistil mõnetine vahe. Kui esimene keskendub terviklikult tarneahela haldamisele, siis logistikaspetsialist tunneb läbinisti tehnoloogiat ning rakendab teadmisi uute logistiliste lahenduste disainil. Tarneahela juhilt tehnoloogilist ja insenerikompetentsi niivõrd ei oodatagi. Tarneahela spetsialisti prioriteetsed oskused on tarneahela mõõtmine ja analüüs, lean-meetodid, prognoosimine ning tarnesuhete juhtimine ning logistikaspetsialistile lisaks transporditehnoloogia tundmine.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 11:13
Otsi:

Ava täpsem otsing