Ravimiamet nahutas ilukliinikuid täitesüstide reklaami pärast

10. veebruar 2014, 12:04

Ravimiamet koostas eelmisel aastal 27 ettekirjutust ravimireklaami nõuete rikkumise kohta. Tõsisemaid rikkumisi oli retseptiravimite alla kuuluvate täitesüstide reklaamimine.

Retseptiravimite reklaami avalikustamijuhtumitest kolmel korral oli tegemist botulismitoksiini täitesüstide reklaamiga ilukliinikute veebilehel, kirjutas Meditsiiniuudised.

Jätkuvalt on peamiseks rikkumiseks ravimi omaduste kokkuvõttega vastuolus teabe avalikustamine. Neljal korral on reklaamitud ravimit, millel puudub Eestis kehtiv ravimi müügiluba, nendest kahel juhul on tegemist vedelat nikotiini sisaldava müügiloata ravimi reklaamiga.

Üldsusele suunatud reklaamide puhul on jätkuvalt probleemiks hoiatustekstiga seonduv. Ravimiamet on kahel korral teinud ettekirjutuse reklaami keelustamiseks, kuna üldsusele suunatud reklaamis puudub nõutud hoiatustekst, kolmel korral esitati telereklaamides nõutav hoiatustekst liialt kiiresti.

Ravimiamet pöörab üldsusele suunatud reklaami järelevalves jätkuvalt tähelepanu hoiatustekstide esitamise kvaliteedile nii trüki- kui telereklaamis ning selgitab, et hoiatusteksti tuleb esitada viisil, mis tagab patsiendi tähelepanu ravimi suhtes ja rõhutab vajadust enne selle kasutamist lugeda pakendi infolehte või pidada nõu oma arsti või apteekriga. Hoiatusteksti kiire ettelugemine telereklaamis ning väikses või heledas kirjas trükireklaamis seda eesmärki ei täida.

Ravimiamet on 2013. aastal teinud reklaamirikkumisi puudutavates väärteoasjades kaks lahendit, milles ühe puhul otsustas ravimiamet määrata eraisikule rahatrahvi 500 eurot, teine väärteoasi lõpetati otstarbekuse kaalutlusel.

Ravimireklaami järelevalve eesmärgiks on tagada ravimi kohta edastatava teabe õigsus ja tasakaalustatus, et aidata kaasa ravimite mõistlikule kasutamisele ja seeläbi kaitsta inimeste elu ja tervist.

Kuna ravimireklaam on suunatud nii patsientidele kui ka ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele (arstid ja ämmaemandad), proviisoritele ja farmatseutidele, teeb Ravimiamet järelevalvet üldsusele kui nimetatud isikutele suunatud reklaami üle, et hoida ära ebaõige reklaami mõju ravimi väljakirjutamisele ja apteegist soovitamisele. Tulenevalt ravimireklaami eripärast valvab Ravimiamet ka ravimi näidiste jagamise üle, samuti ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele erialaorganisatsiooni korraldatavatel arstiteaduslikel või farmaatsialastel üritustel osalemise toetamise üle ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste sisu ja nendel üritustel avalikustatud ravimireklaami nõuetele vastavuse üle.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. February 2014, 13:34
Otsi:

Ava täpsem otsing