Apteegireform saab kriitikat

07. aprill 2014, 00:00

Konkurentsiameti sõnul ei ole apteekide tegevust radikaalselt muutev seaduseelnõu piisavalt põhjendatud ja vajab sügavamat analüüsi.

10. märtsil esitas IRL liikme Margus Tsahkna juhitav riigikogu sotsiaalkomisjon riigikogule menetlemiseks ravimiseaduse muutmise eelnõu, mis näeb ette mitut radikaalset muudatust.

Konkurentsiamet saatis sotsiaalministeeriumile oma seisukohad ravimi-, riigilõivu- ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu kohta. Konkurentsiteenistuse juhataja-peadirektori asetäitja Kristel Rõõmusaar teatas, et amet ei toeta puudulike põhjenduste tõttu osades eelnõu punktides kavandatud meetmete ja piirangute kehtestamist.

Samuti on Rõõmusaare sõnul puudulikult analüüsitud muudatuste kehtestamisega kaasneda võivad mõjud tarbijatele, apteegiteenuse osutajatele ja teenuse kättesaadavusele.

Ravimiseaduse muutmise seaduseelnõu järgi rakenduks apteekide omandipiiranguga seotud keelud 9. juunil 2017. aastal. See annab eelnõu seletuskirja järgi asjaosalistele kolm aastat oma tegevuse ümberkujundamiseks.

 

Kommentaar

  • Konkurentsiamet kritiseerib eelnõud

konkurentsiameti seisukohad eelnõu mõne punkti kohta

Apteegibuss
Eelnõu: Üldapteegi struktuuriüksusteks on haruapteek ja apteegibuss. Apteegibussist võib apteegiteenust osutada üksnes haldusüksuses, mis ei ole linn ja olemasolevast apteegist või haruapteegist vähemalt viie kilomeetri kaugusel.
Konkurentsiamet: On kaheldav, kas praegusel kujul eelnõus olev apteegibussi regulatsioon ka tegelikult toimima hakkaks. Arvestades kaasuvaid kulutusi, saadavat tulu ja ka eelnõus sätestatud 5 kilomeetri reeglit oleks tõenäoliselt ainult väheste liinide tööshoidmine kasumlik ning seetõttu ei ole ettevõtjad suure tõenäosusega motiveeritud sellise teenuse osutamisest.

Omandipiirangud
Eelnõu: Üldapteegi tegevusluba omavaks füüsilisest isikust ettevõtjaks võib olla üksnes proviisor, kes töötab sama tegevusloa alusel tegutseva üldapteegi juhatajana.
Konkurentsiamet: Kuigi eelkirjeldatud omandipiirangutele võivad olla kaalukad põhjendused, ei tohiks neid kehtestada ilma analüüsita, mistõttu tuleks omandipiirangutega seonduv eelnõust välja jätta ning enne nendega edasi liikumist peaks teostama mõjude kompleksanalüüsi. Eelnevat toetab ka asjaolu, et omandipiiranguga kaasneb rohkem kui 200 apteegi sunduslik võõrandamine proviisoritele, mis kujutab endast niivõrd intensiivset omandiõiguse riivet, mis saab olla põhjendatud üksnes väga selgetel ja mõjuvatel põhjustel.

Hoonepiirang
Eelnõu: Ühes hoones võib asuda üks üldapteek või haruapteek.
Konkurentsiamet: Hoonepiirang rajaneb veendumusel, et piirates apteekide arvu linnades, kus asuvad eelduslikult mitme apteegiga hooned, soodustatakse apteekide püsimist maal. Tegelikkuses aga suletakse maal apteeke majandusliku mittetasuvuse tõttu ning konkurentsiolukord linnas ei oma siinkohal tähtsust. Suuremates kaubanduskeskustes võib aga üks apteek tarbijate teenindamiseks füüsiliselt liiga vähe olla.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. April 2014, 17:47
Otsi:

Ava täpsem otsing