Välistoetuste vähenemine kahandas tulude laekumist

27. juuni 2014, 15:49

Rahandusministeeriumi andmetel laekus viie kuuga riigieelarvesse tulusid 3,1 miljardit eurot ehk 38,3 protsenti aastaks plaanitust. Kulusid tehti sama ajaga 3,3 miljardit eurot ehk 39,9 protsenti kavandatust.

2014. aasta eelarves on koos edasiantavate tuludega plaanitud tulusid 8,1 miljardit ning kulusid koos eelmisest aastast ülekantud rahaga 8,2 miljardit eurot.

Maksutulusid laekus koos edasiantavate maksudega  2,6 miljardit eurot ja mittemaksulisi tulusid 461,0 miljonit eurot. Laekunud maksutulud moodustavad 39,4 protsenti ning mittemaksulised tulud 33,1 protsenti aastaks kavandatust. Mittemaksulised tulud on eelkõige välistoetused Euroopa Liidu eelarvest, aga muu hulgas ka rahvusvaheliste heitmekvootide müük, dividendid, riigilõivud, keskkonnatasud ja varade müük.

Suurimate tululiikidena on viie kuuga laekunud sotsiaalmaksu 906,8 miljonit eurot ehk 40,4 protsenti planeeritust ja käibemaksu 672,9 miljonit eurot ehk 40,2 protsenti kavandatust. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes laekus tulusid eelarvesse 7,8 miljonit eurot ehk 0,3 protsenti vähem, mis tulenes väiksematest välistoetustest ja finantstuludest. Välistoetuste maht on vähenenud aastaga 156,7 miljonit eurot ja finantstulud 31,6 miljonit eurot. Eelmise aastaga võrreldes on maksutulusid laekunud 184,8 miljonit eurot rohkem, sealhulgas sotsiaalmaksu 66,7 miljonit , käibemaksu 44,0 miljonit, füüsiliste isikute tulumaksu 20,0 miljonit  ning aktsiise 20,5 miljonit eurot enam.

Kuludeks ja investeeringuteks kasutati aasta esimese viie kuuga kokku 3,3 miljardit eurot ehk 39,9 protsenti plaanitust. Eelmise aasta kulude maht oli 2,9 miljardit eurot. Suuremate kuludena maksti mai lõpuks peamisteks sotsiaaltoetusteks 1,3 miljardit eurot ehk 39,8 protsenti plaanitust. Võrreldes eelmise aastaga kasvasid kulud 93,4 miljonit eurot ehk 7,8 protsenti. Sotsiaaltoetuste kasvu põhjus on eelkõige riigi kannete suurenemine kohustuslikku kogumispensionifondi, suuremad pensionikulud  ja paremast sotsiaalmaksu laekumisest tulenevate ravikindlustuskulude tõus.

Investeeringuteks suunati 128,5 miljonit eurot ehk 18,6 protsenti aastaks plaanitust. Tagasihoidlik eelarve täitmine tuleneb sellest, et 2007-2013 struktuuritoetuste projektid hakkavad lõppema ning mahukate lepingute viimaste maksete tähtajad pole veel saabunud.

Riigi tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati mai lõpuks 500,6 miljonit eurot ehk 41,7 protsenti eelarves ettenähtust (mullu 462,3 miljonit eurot). Sealjuures kulus tööjõukuludeks 269 miljonit eurot ja majandamiskuludeks 232 miljonit eurot.

Välistoetusi koos ettemaksetega maksti välja 27,5 protsenti plaanitust ehk 247,6 miljonit eurot, mida on 36,2 miljonit vähem kui aasta varem. Vähenemine tuleneb peamiselt struktuuritoetuse väljamaksete vähenemise arvelt 50,0 miljoni euro võrra. Struktuuritoetuste arvelt maksti mai lõpuks välja 145,6 miljonit eurot ehk 29,0 protsenti planeeritust.

Likviidseid finantsvarasid ehk deposiite ja võlakirju oli riigikassas mai lõpus 1,34 miljardi euro väärtuses. Võrreldes 2013. aasta lõpuga on reservid 79,0 miljoni euro ehk 5,6 protsendi võrra väiksemad.

Valitsussektori eelarvepositsioon oli aprilli lõpus 109,5 miljoni euroga (0,55 protsenti prognoositavast SKPst) puudujäägis. Eelmisel aastal samal ajal oli puudujääk 158,6 miljonit eurot ehk 0,9 protsenti prognoositavast SKPst.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
27. June 2014, 15:49
Otsi:

Ava täpsem otsing