Tuule- ja päikeseenergia avab välisturu

06. jaanuar 2016, 07:00

Naps Solar Estonia Lisaks Euroopale müüb Naps Solar Estonia toodetavaid päikesepaneele ka...
Foto: Meeli Küttim

Ehkki alternatiivenergiaseadmete toojaid on Eestis veel vähe, on mõned, kes püüavad Ida-Euroopa tundmatu tootja mainest hoolimata kaasaegse tehnoloogiaga välisturgudele jõuda.

Ekspordi puhul on tähtsamateks teguriteks head partnerid ja konkurentsivõimeline hind koos laitmatu kvaliteediga, kirjutab 7. jaanuari Äripäev tööstuse rubriigis.

Tuuleenergiast on globaalselt tänaseks saanud tõsiseltvõetav alternatiiv heitmeid tekitavate fossiilkütustega võrreldes. Eestis on tuuleenergiat tootvate ettevõtete seas ka neid, kes energiale lisaks toodavad tuulikuid või nende osi. Möödunud aasta alguses tegevust alustanud OÜ TUGE Energia jätkab ASi Konesko alustatud tuulikute tootearendust, müüki, hooldust ja garantiikohustuste täitmist.

TUGE kaubamärki omava ettevõtte põhirõhk on selle juhatuse liikme Indrek Gregori sõnul välisturgudel ja tootearendusel. "TUGE kaubamärki kandvaid tuulikuid on alates 2012. aastast Eestis, Soomes ja Ahvenamaal kokku paigaldatud 17, lisaks on paigaldatud erinevatel aegadel testjärgus tuulikuid Nasva ja Ahvenamaal paiknevatele testväljakutele,” rääkis Gregor.

Tootearenduses on ettevõte läinud allhanke teed, kasutades iga spetsiaalse sõlme väljatöötamisel sellele spetsialiseerunud ettevõtte abi. "Näiteks TUGE 50 juhtimisautomaatika ja võrku lülitamise osa projekteerib Taani ettevõte, kes on selle valdkonna üks juhtivaid tegijaid maailmas. Samuti tuleb tiivikulabade arendaja Taanist, rootori pidurit arendab piduritootja Prantsusmaalt, generaatorite valikut ja spetsiifikat aitab kokku panna Tallinna Tehnikaülikool ja nõnda edasi," loetles Gregor.

Meeskonnas on kolm inimest, kellest kaks on olnud tuulikutega seotud nende sünnist saati. Arendustegevust on Gregori sõnul vaja teha järjepidevalt, et püsida turul konkurentsivõimeline. "Näiteks on meil arendamisel topeltsuurema haardepinnaga uus TUGE 10 tuulik, mis erineb oluliselt oma eelkäijast, samaks jääb vaid väljanägemine.” 

Teadmised viletsad

Pane tähele
 • Kõige kiiremini kasvav energiasektor
 • Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) raporti kohaselt on taastuvenergia sektor kõige kiiremini kasvav energiasektor.
 • IEA ennustab, et 2016. aastal toodetakse taastuvatest allikatest (v.a hüdroenergia) juba rohkem elektrienergiat kui gaasil töötavates elektrijaamades ning kaks korda rohkem kui tuumajaamades.
 • Viimase kümne aastaga on golbaalselt oluliselt suurenenud investeeringud taastuvenergiasse. 2013. aastal investeeriti maailmas taastuvenergiasse 156 miljardit eurot.
 • Võrreldes 2011. ja 2012. aastaga on investeeringud küll taas vähenenud, kuid languse investeeringute mahus tingisid peamiselt ebakindlus seadustes ning taastuvenergia tehnoloogiate odavnemine, mis tähendab, et sama investeeritud summa juures on võimalik installeerida suurem kogus seadmeid.
 • Allikas: Eesti Taastuvenergia Koda

Päikesepaneelide tootmisega tegelevad Eestis esialgu veel üksikud ettevõtted. OÜ Naps Solar Estonia juhatuse liikme Ander Puki sõnul on neil pikaaegne rahvusvaheline kogemus – juba 1980ndate alguses toodeti elektriseadmeid ning panustati uurimis- ja arendustegevusse. "Eestis ei ole teadmised päikesepaneelidest kuigi kõrgel tasemel ei tootjate, edasimüüjate ega ka lõppklientide puhul," märkis Pukk.

Ta lisas, et Saksamaal teab tihti isegi lõpptarbija – eramaja omanik või talumees – paneelidest rohkem kui meie edasimüüja. Sellel on Puki sõnul ka loogiline põhjus. "Seal ei ole päikesepaneelid enam ammu uudis, juba ligi kakskümmend aastat on neid toodetud, müüdud ja teemaga tegeletud.”

Samas on Puki sõnul viimasel viiel aastal Lääne-Euroopas valitsenud kehvem majandusseis avaldanud mõju ka päikesepaneelide turule – paljud paigaldajad on pankrotistunud ja turg languses. "Paneelituru languse konkreetseks põhjuseks peetakse Hiina kaupadele kehtestatud tolle, mis vähendab pakkumist, ent usun, et isegi rohkem mõjutab suurenenud maksukoormus ja vähenenud taastuvenergia-soodustused ettevõtetele," märkis Pukk.

Tema sõnul pole enam kindlust, et asudes taastuvenergiaseadmeid tootma, on järgneva 12 aasta jooksul riigi tugi taastuvenergia toetuse näol garanteeritud. "Olukord on muutunud tunduvalt ebakindlamaks.”

Oma tooteid eksportiv Naps Solar ei otsi seetõttu praegu aktiivselt Lääne-Euroopast uusi müügipartnereid ega kliente. Tooteid müüakse peamiselt Eestis, Sknandinaavias ja osalt ka Venemaal. "Venemaal on olnud paar head projekti ning nüüd ootame, mil Putin oma hulluse Ukrainas lõpetaks, et nendega jätkata,” märkis Pukk.

Paneelide kvaliteet käib alla

Eestis pakub Naps Solar tootjana ka paneelide paigaldust. "On levinud arvamus, et oluline on vaid see, mis aastal paneel toodetud on – mida uuem ja võimsam, seda parem," lausus Pukk. Tegelikult on tema sõnul surve järjest madalamate hindade suunas. "Paneelide kvaliteeti on viimastel aastatel pigem langetanud,” selgitas Pukk.

Ta tõi näiteks klaaside paksuse. Kui varem oli see 4 millimeetrit, siis nüüd on see taandunud 3,2 mm peale. Ka paneelide tagumise külje puhul on mindud järjest odavamate materjalide kasutamisele, mis vähendab paneelide vastupidavust. "Kui veel kümmekond aastat tagasi toodetud paneelide elueaks lubati 35–40 aastat, ja seda võis uskuda, siis praegu toodetud paneelidega seda kindlust pole,” rääkis Pukk.

Revolutsioonilist tootearendust päikesepaneelide maailmas tema sõnul ei toimu, see on üsna väljakujunenud ja -arendatud toode, suurendatakse vaid võimsust.

Puki hinnangul on paneelide paigaldamisega alustades sisenemislävend üsna madal ning esmapilgul tegevust lihtne käima saada. Ent väheste teadmiste ja kogemuste tõttu tehakse palju paigaldusvigu. "Säärased tegijad teevad sektori mainele laiemat kahju. Ei saa keskenduda ainult paneelile või mõnele muule üksikule komponendile, kogu süsteem peab toimima.”

Kommentaar
 • Kahe aastaga plussi
 • Kalev Päll, OÜ Solarest juhatuse esimees
 • Oleme paneele tootnud kaks aastat. Vaatamata sellele, et investeerimisvajadus kujunes oodatust oluliselt suuremaks ja kasumimarginaal väiksemaks, jõudsime möödunud aasta lõpuks plussi. Alguses olime natuke optimistlikumad kohaliku turu suhtes.
 • Praegu läheb umbes pool meie toodangust ekspordiks. Selleks, et välismaale müüa, on vaja kontakte, kedagi, kes on kohalik ja suhtleb kohalike firmade ja inimestega. Ilma kohaliku esindajata on tehnoloogilise toote müümine väga raske.
 • Hinnatase on eksportides enam-vähem sama mis Eestisse müües. Tegelikult sõltub hind rohkem kogusest kui müügikohast.

Ida-Euroopa tundmatu tootjana raske läbi lüüa

Lisaks Euroopale müüb OÜ Naps Solar Estonia oma toodangut ka Aafrikasse ja Aasiasse, kus nafta ja gaasi ülekandetorustike jaoks vajaliku katoodikaitse jaoks päikeseenenergial põhinevaid lahendusi pakutakse.

Välismaale päikesepaneelide müük on ettevõtte juhatuse liikme Ander Puki sõnul väga keeruline. "Ida-Euroopa tundmatu tootjana on sinna paneelide müüki pea võimatu alustada," märkis ta. "Et sealsete konkurentidega rinda pista, peavad olema head kontaktid ja firmal ka tuntud taust," lisas ta. "Näiteks Poola on paneelitehaseid täis, aga vähesed müüvad tooteid oma nime all, pigem tehakse koostööd tuntud Saksa kaubamärkide omanikega ning müüakse tooteid nende nime all.”

Eesmärgiks 90% ekspordi oskaalu

OÜ TUGE Energia juhatuse liikme Indrek Gregori sõnul hõlmab tuulikute müük lisaks müügitööle ka ehituseks ja püstituseks vajalike lubade hankimist, paigaldust, seadmete käivitamist, hooldust ja garantiid, seega on nende välismaale müügiks vajalikud partnerid, kes tunneksid kohalikke seadusi, omaksid kogemust ja suudaksid pakkuda järelteenindust. "Tihti käime ka ise nii Eestis kui ka väljaspool Eestit klientidega kohtumas, pakkudes konsultatsiooni ning nõustades asukoha valikut," märkis Gregor.

Samuti on tema sõnul oluline messide külastamine, mis annab võimaluse leida tugevaid koostööpartnereid, hoida kätt pulsil turul toimuva suhtes ja näidata nii klientidele kui ka konkurentidele, et ollakse olemas.

TUGE tuulikutest läheb edasimüüjate abil ekspordiks umbes 50%. "Kui saame Taanis nõutava sertifikaadiga ühele poole, suureneb ekspordi osakaal märgatavalt, samuti tegeleme aktiivselt Itaalia turuga," selgitas Gregor, kelle sõnul on eesmärgiks saavutada umbes 90protsendine ekspordi osakaal.

Ekspordi puhul on tähtsamateks teguriteks head partnerid ja konkurentsivõimeline hind koos laitmatu kvaliteediga. "Tuuliku puhul on seisuaeg kallis ja ebakvaliteetne toode ei püsi konkurentsis kaua,” märkis Gregor.

 • Lauri Leet, Kinnisvarauudised.ee toimetaja
Jälgi Äripäeva sotsiaalmeedias
Äripäeva uudiskiri

Telli värsked majandusuudised oma meilile. Liitu Äripäeva uudiskirjaga:

* E-mail:

* Nimi:

Täname, et tellisite Äripäeva uudiskirja!

Saatsime teie e-posti aadressile liitumise kinnituskirja.

Kui kinnituskiri pole teieni jõudnud, kontrollige, kas sisestasite aadressi õigesti. Küsimuste korral võtke ühendust online@aripaev.ee.

Tellitud uudiskirjast saate loobuda iga saadetud uudiskirjaga.

Seotud lood
Märksõnad

Toimetaja valik

Kaarel Kotkas 16:00 28. juuli 2016

Hiidlane lõi veebiäridele petiste radari

Aasta eest hakkas 21aastane Hiiumaa noormees arendama isikutuvastusteenust, mis jätab tema konkurendid üle maailma kaugele selja taha.
07:15 28. juuli 2016

Inbank toob turule võlakirjad

23:37 27. juuli 2016

Facebookilt plahvatuslik kasv

15:45 27. juuli 2016

Maksuvaidlus kisub tuliseks

Arvamused

Sisuturundus

Fotod ja videod

Investor Toomas

Investor Toomase portfelli hetkeseis:

251 704 €

RAHA

21%

AKTSIAD

79%
Aktsiaportfelli graafik
1k
6k
1a
5a
max
 
Portfelli uuenemise samm 1 päev

Ühisinvesteerimine

Börsiuudised

Naftaväli
22:06 28. juuli 2016

Nafta hind kukkus 2%

13:24 28. juuli 2016

Hiina lubab Uberi oma turule

Indeksid

Indeks
Periood

Tallinna börs

  % EUR
Arco Vara--
Tallinna Kaubamaja--
Silvano Fashion--
Merko Ehitus--
Harju Elekter--

Uudised

Jaemüük
11:00 28. juuli 2016

Baltika kasum kasvas

22:48 27. juuli 2016

Apple'i latt on madalale lastud

Kasulikud


Äripäev meenutab


Kõik eramaja ehitusest 2016

Miks kasutada majaehitusel projektijuhtimise teenust?

Äri eduks

Äripäeva kliendiblogi

  Konverentside laadimine

Kasulikud pakkumised

Autorollo afäär

Rosimannus

Suur ülevaade: kuidas kõik toimus

Äripäeva TOPid

Palga TOP

Rikaste TOP

Dividendide TOP

Gaselli TOP

TOP 100

Juubel

Vabalt!

Edulugu nimega Sylvester

Paberlehe PDF

Täname
Täname, et teatasite sobimatust kommentaarist.

Sulge
Saada vihje
Äripäev ootab lugejatelt vihjeid huvitavate ja põnevate sündmuste või teemade kohta. Saada vihje siit ja võib-olla just Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu Äripäevas. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.