Hea töö ei anna häbeneda

Mari Valgepea, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kommunikatsioonijuht
Marge Männistu, kaasautor
24. jaanuar 2016, 09:30
Mahetoitu müüva OÜ Loodusvägi tegevjuhi Ahto Vegmanni sõnul soovib üha enam partnereid ning kliente teada ettevõtte telgitagustest tegemistest, langetades oma valiku vastutustundlikust käitumisest lähtuvalt.
http://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20160124/NEWS/160129874/AR/0/OÜ-Loodusvägi-juht-Ahto-Vegmann.jpg

Tunnustatud vastutustundlik ja jätkusuutlik äritegevus annab äris eeliseid – alustades motiveeritumatest töötajatest ja lihtsamast personalivärbamisest kuni hõlpsama eksporditurgude vallutamiseni.

SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juhi Eerika Vaikmäe-Koidu sõnul on SEB, kes on Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi konkursil osalenud mitu aastat, saanud sealt konstruktiivset tagasisidet, mis on aidanud edasi arendada panga jätkusuutlikkuse strateegiat.

“Meie kogemus on, et kliendid eelistavad neid tooteid ja teenuseid, millel on positiivne mõju ühiskonnas laiemalt,” ütles Vaikmäe-Koit. “Usume, et vastutustundlikkus organisatsiooni sees tagab mitmekesisema ja innovaatilisema töökeskkonna, mille boonuseks on ka motiveeritumad töötajad ning rahulolevamad kliendid. Lisaks ütleb meie kogemus, et vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtte kuvand aitab meil leida uusi ja säravaid talente,” kiitus Vaikmäe-Koit.

Advokaadibüroo LMP juhtivpartneri Keijo Lindebergi sõnul on ettevõte enim panustanud töötajasõbraliku töökeskkonna arendamisse. “Meie häid töötingimusi kinnitavad nii töötajad kui ka advokaadibüroos praktikal käivad üliõpilased,” märkis Lindeberg.

“Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi konkursil osalemine ja märgise saamine on meie jaoks kui kinnitus, et oleme liikunud õiges suunas ja saavutanud tööandjana hea ja usaldusväärse maine,” lisas ta. Seda tõestab advokaadibürooga liituda soovivate töötajate ja praktikale kandideerijate suurenev arv.

Avab tee välisturule

OÜ Loodusvägi tegevjuhi Ahto Vegmanni sõnul on vastutustundlik ettevõtlus olnud välisturgudel tähtsaks teemaks aastakümneid ning mida aasta edasi, seda enam mõistavad ka Eesti ettevõtted selle potentsiaali oma ärimudelis. “Üha enam partnereid ning ka kliente soovib teada ettevõtte telgitagustest tegemistest ning langetavad oma valiku just ettevõtte vastutustundlikust käitumisest lähtuvalt.”

Indeksi kuldtaseme märgis on Vegmanni sõnul ettevõtte jaoks hea kommunikatsiooniinstrument, mis näitab, et igas valdkonnas on antud endast parim. “Märgis peegeldab meie põhiväärtusi ja on järjest enam meie välisturgude koostööpartneritele kvaliteedimärgiseks,” lausus Vegmann. “Ettevõtetele, kes ei ole ekspordi turgudel veel laialt populaarsust kogunud, aitab märgis uute kliendisuhete loomisel kindlasti usaldusväärsust tõsta.”

Ka Viru Keemia Grupis on vastutustundliku ettevõtluse teema aktuaalne. “Käsitleme seda ärifilosoofia lahutamatu osana,” ütles ettevõtte juhatuse esimees Ahti Asmann. “Meil on hea meel, et meie panust ja arengut on märgatud ja viis aastat järjest tunnustatud vastutustundliku ettevõtte märgisega.” 

Tehakse rohkem, kui küsitakse

Asmann tunnistas, et see on indikatsioon selle kohta, et organisatsiooni panus riigi majandusse, sotsiaalellu, keskkonda ja põlevkivitööstuse pidevasse arengusse on märgatav ja vajalik. “Teame oma kogemustest ka seda, et äri ajamine vastutustundliku ettevõtluse printsiipide järgi ja pikaajaline visioon on need kriteeriumid, mille alusel tehakse rahvusvahelisi finantseerimisotsuseid,” lausus ta.

“Ettevõtte arenguks ja eristumiseks peab praegu tegema rohkem, kui küsitakse, ning kogukonda ja tulevikku investeerimine annab ettevõttele ühel hetkel vilju ja aitab hoopis teisele tasemele jõuda.”

Aitab kliente leida

OÜ Villapai asutaja Iti Pällini sõnul on ta varem töötanud MTÜdes ning tegelenud filantroopia valdkonnaga. “Kui lõin oma ettevõtte, siis tundus loomulik, et saan enda maailmavaatest ja väärtustest lähtuvalt tegeleda ainult vastutustundliku ettevõtlusega. Teisiti ettevõtte rajamine ei tulnud mõttessegi,” lausus ta.

Kuna ettevõte on orgaaniliselt vastutustundliku tegevusega seotud, ei saa Pällini sõnul täpselt öelda, milline on sellest saadav konkreetne kasu.  “Kogu kasu tulebki sellepärast, et teeme just sellist asja,” usub ta.

Foorumiga liitumine on juurde toonud positiivset tähelepanu. “Oleme saanud osaleda põnevatel aruteludel, konverentsidel ning seminaridel,” selgitas Pällin. “Mikroettevõtted tegutsevad sageli oma väikeses mullis ja vahel on väga motiveeriv ning põnev istuda ühe laua taga inimestega erinevatest valdkondadest ning näha natuke suuremat pilti. Raputab igapäevasest rahmeldamisest välja.”

Foorumis osalemine aitab paremini suunda hoida ning häid ideid koguda, mida ühel või teisel viisil saab ettevõttes kasutada, lisas ta. Ka koostööpartnerid ja inimesed, kes ettevõtte heaks töötavad, hindavad samu väärtusi. “Enamasti tehaksegi meiega koostööd just meie väärtuste pärast,” märkis Pällin.

Ka Villapai kliendid on ettevõtte klientideks just sellepärast. “Meie poole pöördutakse, kui soovitakse alternatiivi. Meie puhul siis keskkonna- ja kogukonnateadlikke tooteid väikelastega peredele,” rääkis Pällin.

Allakäik algab kõlbelisest kriisist

1Office'i tegevjuhi Ragnar Everesti sõnul on neil Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi eestvedajatega hea kontakt. Kui saadi ettepanek liituda, oli peamine motivatsioon selle puhul usk, et ettevõtte kasvades muutub aina olulisemaks ühiskonna arengusse panustamine. “Ei saa olla õnnelik, kui teised su kõrval on õnnetud!”

Everesti sõnul on siirdeühiskonna segapudrus meie avalikus ruumis esimese kursuse tudengi tasemel eksiarvamusi tõe pähe levitatud. “Meile on aga selge, et ühiskond ei pea vastama majanduse ootustele, majandus peab vastama ühiskonna vajadustele, märkis Everest, kelle sõnul algab allakäik kõlbelisest kriisist.

Nii ettevõtte kui ka ühiskonna puhul. “Kõrgete moraalinormide järgi käitumine annab kindlustunde meie inimestele ja klientidele. Meil on pikaajalised sihid Euroopas laienemiseks, sellel sihil olles ei saa päevapõhiseid otsuseid teha.”

Foorumiga liitumise järel on Everesti sõnul ettevõte informeeritum erinevatest praktikatest – vastutustundliku tegevuse alused olid juba varem paika loksunud juhtkonna väärtuste näol. “Meie vastutustundlik tegevus ei olnud sõnastatud väikeettevõtte faasi läbimisel. Keskmise suurusega ettevõtteks saamisel hakkas juhtkond igapäevatöö kõrvalt mõtlema laiemate küsimuste peale,” selgitas Everest.

“Selle käigus oleme mõtestanud, kuidas ettevõtet väärtuspõhiselt juhtida. Meil on kolm lihtsat baasväärtust – inimlikkus, professionaalsus ja meeskondlikkus,” rääkis Everest, kelle sõnul ei küsita kogu aeg endilt, millist kasu vastutustundlikkusest saadakse. “See on ebavajalik, eriti kui ettevõtte majandustulemused näitavad valitud tee õigsust.”

Töötajad räägivad tööandjast ülivõrdes

Everesti sõnul on väärtuste keskel olles märgatavaid muudatusi raske tajuda. “Ühel hetkel lihtsalt üllatud, kui tiimi lisandunud töötajad räägivad ülivõrdes sellest, kuidas nad tunnevad end inimesena meie ettevõttes väärtustatuna,” märkis ta.

Nähtavamaks muudatuseks on aina täpsemad praktikad erinevates olukordades väärtuste järgi käitumiseks. “Näiteks ei teeninda me isikuid, kes ebaviisakalt kohtlevad meie inimesi, me ei aita kaasa moraalselt küsitavatele tegevustele ja meile on oluline töötajate arengut toetava turvalise keskkonna hoidmine,” loetles Everest. Teenusettevõtte töötajasõbralikkus peegeldub tema sõnul klientide nägudel. “Meie juurde jäävad pidama inimesed, kes hindavad inimlikku ja lugupidavat suhtumist neisse kui isiksustesse.”

Everest lisas, et kliendirahulolu uuringuid on veel liiga vähe tehtud, et täpsemalt öelda, mida ja kuidas märgatakse ning hinnatakse. Samuti pole erinevuste rõhutamine turundus- ja müügiprotsessidesse veel integreeritud. “Kliendisuhteid aitab luua ja hoida väärtuspildi ühtelangemine, mille parim näide on see, kui klient meie teenuseid müüb meie eest,” nentis ta.

Tänavused vastutustundlikumad ettevõtted

Mikroettevõtted
Kuldtase
Loodusvägi OÜ, toiduainetööstus
Uuskasutus MTÜ, kasutatud kaupade vastuvõtt ja ringlusesse saatmine, jaekaubandus
Villapai OÜ, tootmine, jae- ja hulgikaubandus

Hõbetase
Advokaadibüroo ALTERNA OÜ, juriidiline
nõustamine    
Koidulapark Hotell OÜ, majutus
Pagar Võtaks OÜ, toiduainetööstus
PAKRI Teadus-ja Tööstuspark OÜ, ettevõtete
tugiteenused, renditeenused
Puhas Eesti Loodus OÜ (Sõsar), mahe- ja loodus­kosmeetika
SpeakSmart OÜ, koolitus ja konsultatsioon
Süvahavva Loodustalu OÜ, toiduainetööstus

Pronkstase
Advokaadibüroo LMP OÜ, juriidiline nõustamine

Väike- ja keskmise suurusega ning suured ettevõtted     
Kuldtase
ABB AS, tootmine
Eesti Energia AS, energeetika
Ericsson Eesti AS Tallinna tehas, tootmine
ISS Eesti AS, kinnisvara korrashoid
Manpower OÜ, personaliteenused
Tallinna Vesi AS, kommunaalmajandus
Tallinna Lennujaam AS, lennundus
Swedbank AS, finantsvahendus

Hõbetase
BaltCap AS, valdusfirma
Coca-Cola HBC Eesti AS, toiduainetööstus
Danske Bank A/S Eesti filiaal, finantsvahendus
DHL Estonia AS, transport
Dimedium AS, veterinaartoodete müük
DPD Eesti AS, transport
G4S Eesti AS, turvateenus
Humana Sorteerimiskeskus OÜ, jaekaubandus
Microsoft Estonia OÜ, infotehnoloogia
Ragn-Sells AS, jäätmekäitlus
Riigi Kinnisvara AS, kinnisvara
Saku Õlletehase AS, toiduainetööstus
SEB Pank AS, finantsvahendus
Toyota Baltic AS, hulgikaubandus
Vestman Energia AS, maa haldamine ja
energiainvesteeringud
Wendre AS, tekstiilitööstus

Pronkstase
Eastman Specialties OÜ, keemiatööstus
Eesti  AGA AS, keemiatööstus
Eesti Post AS (Omniva), infologistika
Enics Eesti AS, tööstuselektroonika tootmisteenused
keskkonnaministeerium, avalik haldus, osalemisel arvestati ka avaliku sektori esitatud ankeete.
Kliinik32 OÜ, meditsiin
Konekesko Eesti AS, masinate ja seadmete müük
Lux Express Estonia AS, reisijatevedu
Nordea Bank AB Eesti Filiaal, finantsvahendus
Saint-Gobain Glass Estonia SE, tootmine
TREV-2 Grupp AS, taristuehitus- ja hoole
Viru Keemia Grupp AS, keemiatööstus

 Loe pikemalt 25. jaanuari Juhtimise kuukirjast.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. January 2016, 09:29
Otsi:

Ava täpsem otsing