Kaitsetööstus otsib uusi turge

10. veebruar 2016, 07:00

ASi Milrem juhatuse esimees Kuldar Väärsi ASi Milrem juhatuse esimehe Kuldar Väärsi sõnul on kaitsetööstuse valdkonnas...
Foto: Eiko Kink

Eesti kaitsetööstus on võtnud selge suuna eksporditurgudele, otsides kliente mujalt maailmast.

ASi Milrem juhatuse esimehe Kuldar Väärsi sõnul on kaitsetööstuse valdkonnas oluline mõista, et Eesti turg pakub Eesti Kaitseväele usaldusväärseks partneriks olles võimalusi saada kogemusi, aga ärilist kasvu, mis on vajalik toodete ja teenuste kiireks arenguks, tuleb otsida eksporditurgudelt.

Milrem alustas Eesti Kaitseväele pakutavast raske- ja soomustehnika remondist ja hooldusest ning on jõudnud omatoodete arenduse ja eksportimise võimaluste otsimiseni. Praegu tutvustab ettevõte oma uuenduslikku mehitamata maismaaplatvormi võimalikele koostööpartneritele ja klientidele. "UGV mehitamata maismaaplatvormi kontseptsioon ja tehniline lahendus on välja töötatud meie inseneride poolt ning ka vajalikud investeeringud katame valdavas osas ise. Lisaks teeme ettevõtte toote arendamise ja testimise raames koostööd ka kaitseväe ja kaitseministeeriumiga,” rääkis Väärsi.

Toodet esitleti esmakordselt möödunud aastal Londonis DSEI2015 messil. "Potentsiaalsete klientide huvi meie lahenduse vastu on olnud väga suur, eriti araabia riikidest ja Aasiast," märkis Väärsi. "Jaanuari lõpus toimusid meil ka Singapuris koos kohaliku partneriga testsõidud," lisas ta. Veebruaris osaleb Milrem Singapore Airshow' messil ning märtsis Abu Dhabis UMEXi messil.

Mehitamata maismaaplatvormi tootearendusega alustas ettevõte pisut rohkem kui aasta tagasi. Sellele eelnes ligi aasta kestnud vajaduste, võimaluste ja trendide analüüsimise periood.

Lähiaastatel mõjutab Väärsi hinnangul nii majandust kui ka militaarvaldkonda tarkade autonoomsete süsteemide, nagu näiteks iseliikuvate autod, areng. "Tegemist saab olema ühe kiiremini areneva sektoriga. Sellest ka meie soov mehitamata maismaaplatvormide valdkonnas arendusse panustada ning pakkuda uuenduslikke lahendusi,” põhjendas Väärsi.

Mehitamata lennukitest juhtimiskeskusteni

Pane tähele
 • Threod Systems OÜ viimased innovaatilised tooted:
 • Maailmas ainulaadne autopiloot TSAP-6000 tagab mehitamata lennuvahendi juhtimise kolmekordse töökindluse.
 • Värskelt arenduskuuri läbinud Mini-UAV EOS on üks väheseid lennuvahendeid omas klassis, mis lendab üle kahe tunni ning kannab väga võimekat sensorit.
 • Uus KX-4 LE multirootor on oma suure kandevõime ja pika lennuaja tõttu saanud esimesed päringud ja kliendid.
 • UAV videopildi vastuvõtja (Remote Video Terminal) võimaldab lisaks videopildi vastuvõtmisele ka selle salvestamise, edastamise ning töötlemise.

Kui Milrem on keskendunud mehitamata maismaasõidukite tootmisele, siis OÜ Threod Systems arendab ja toodab mehitamata õhusõidukeid (UAV) ning nende alamsüsteeme. Ettevõtte  äriarenduse juhi Villiko Nurmoja sõnul sai ettevõtte tootearendus alguse mehitamata lennukitest ning tänaseks on jõutud lisaks lennuvahendite tootmisele ka alarmsüsteemide ja mehitamata lennuvahendite simulatsiooni- ning testimiskeskkondadeni. Lisaks kuuluvad Threod Systemsi toodete hulka erinevad juhtimiskeskuse lahendused koos tarkvaraga, mis võimaldab juhtida mehitamata õhuvahendite operatsioone nii liikumiselt kui statsionaarsetest juhtimispunktidest. 

Turu kasvutempo ülikiire

Üldplaanis võib Nurmoja hinnangul öelda, et ettevõtte tootearendus on jõudnud faasi, mis võimaldab mehitamata õhusõidukite sektori ülikiire kasvutempoga kaasas käia.

"Mehitamata lennusüsteemide turg maailmas kasvab keskmiselt 30% aastas, mahult ligi 90% sellest moodustab julgeolekusektor. Sektori suurim turg on Ameerika Ühendriigid, kiiremini kasvavaks turuks on Aasia. Tänaseks on maailmas väga vähe riike, kes ei kasuta UAVsid julgeoleku või kommertssektoris ehk UAVde turu kiire kasv toimub üle maailma,” sõnas Nurmoja.

Peamiste nende süsteemide kasutajatena tõi Nurmoja välja mehitamata lennuvahendite operaatorteenust pakkuvad ettevõtted, erinevad julgeolekuasutused ning UAV arendajad. "Paindlikkus ja kiire arendusprotsess toob kliendid ise meieni, kuna maailma UAV sektori suurettevõtete arendustsükkel on spetsiifilistele klientidele liiga kohmakas ja jäik,” rääkis Nurmoja.

Kaitsetööstuse tooted ulatuvad ka tsiviilsektorisse

Pane tähele
 • Riigikaitse arengukava 2013-2022 oodatavad tulemused:
 • On toimunud vähemalt viie märkimisväärse Eesti kaitsetööstuse innovaatilise toote müügitehingud
  eksporditurul.
 • Eestisse on investeerinud ja ennast kinnistanud vähemalt neli rahvusvaheliselt tuntud kaitsetööstusettevõtet.
 • Koostöös Eesti kaitsetööstusega arendatakse igal aastal välja vähemalt üks uus toode või teenus, mis toetab riigikaitse arengukava elluviimist.

OÜ Nordic Armoury juhatuse liikme Mihkel Piirsalu sõnul saab nende ettevõtte toodangu jagada kaheks: militaar- ning tsiviilsektorile suunatuks. Esimene keskendub relvade lisatarvikute, varuosade ja väljaõppevahendite tootmisele, teine aga allhanke pakkumisele Eesti ja Soome ettevõtetele, kes vajavad keerukaid detaile, millega iga allhankija ei pruugi hakkama saada.

"Kuna oleme ise aktiivsed kaitseliitlased, siis tootearendus toimub paljuski isiklikust huvist. Lisaks relvade lisatarvikule oleme välja töötanud ka erinevaid poole sidekaablitele, kuulipildujakinnitusi, sihtmärgisüsteeme ning ehitanud ümber luureotstarbelisi sõidukeid,” rääkis Piirsalu.

Tsiviilsektoris tehakse koostööd kohaliku ettevõttega, kes arendab välja erinevaid LED-valgustite süsteeme filmitööstuse tarbeks. "Süsteemis kasutuses olevad mehaanilised detailid toodame meie. Need valgustite süsteemid on kasutusel ka mitmes viimati ilmunud tipptasemel Hollywoodi kassahitis,” märkis Piirsalu.

Ettevõte on loodud 2007. aastal, esimene freesimiskeskus soetati kolm aastat hiljem. Esimene freesimispinki tehtud investeering koos toetavate seadmetega läks Piirsalu sõnul maksma ca 60 000 eurot. Aja jooksul on seadmepark jooksvalt täienenud ühe freesimiskeskuse ja ühe treimiskeskuse võrra.

Eesti trumbiks kõrgtehnoloogia

Mis on mis
 • Kaitsetööstuse klaster
 • Eesmärgiks on kujuneda kaitsetööstuse teaduse- ja arendustegevuse ning ekspordi kompetentsikeskuseks.
 • Koondab ühistegevuseks kaitse- ja julgeolekuvaldkonna ettevõtted, kes plaanivad koos
  teadus-arendusasutustega pakkuda riigile strateegilist partnerlust valdkondliku tööstuse arendamisel ning luua ka uusi tooteid ja arendada uusi teenuseid. Klastri tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
 • Klaster on avatud uutele koostööprojektidele kaitsetööstuse hankijate ja tarnijatega, mis aitavad kaasa ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele ka rahvusvahelisel tasandil.

Eesti turul on kaitsetööstusettevõtetele üksikklientide leidmine võrdlemisi hõlbus. "Eesti väiksus on teinekord ka eeliseks, kuna distantsid on lühikesed ja huvigrupid lävivad palju – tänu sellele on info liikumine väga kiire," märkis Piirsalu. "Üldiselt kui keegi tuleb turule hea tootega, siis Eestis levib info selle kohta kulutulena,” lisas ta.

Nordic Armoury on oma militaartoodangut üldsusele tutvustanud erialakirjanduses, näiteks Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu ja Eesti Kaitsetööstusliidu väljaannetes, ning esitlenud oma tooteid Eesti ühisstendil Euroopa militaarmessidel. "Mahtu arvestades võib üheks peamiseks ostjaks lugeda Eesti Kaitseväge, kellele oleme riigihangete tulemusena tarninud erinevaid väljaõppevahendeid, sidevarustust ja relvade varuosi,” lisas Piirsalu.

Maailma mastaabis tuleb aga terves kaitsetööstuse valdkonnas arvestada, et kiiret edu ja kasumit pole mõtet loota. "Arendusi ja tegevust tuleb vaadata pika perspektiiviga ning arvestada, et läbirääkimised klientide ja partneritega võtavad aega. Samuti on oluline omada head partnerite võrgustikku, sest rahvusvahelises mastaabis on Eesti ettevõtted väga väikesed,” sõnas Väärsi.

Ka Nurmoja sõnas, et väikeriigi ettevõtte puhul ei ole võimalik rääkida turuosa haaramisest  maailma mastaabis. "Pigem iseloomustab edu kiire tootearendus,” rääkis Nurmoja.

Väärsi sõnul seisneb Eesti kaitsetööstuse konkurentsivõimelisus tarkade tehnoloogiate kasutamises, olgu selleks siis küberkaitse valdkond või lahendused, kus infotehnoloogiat kombineeritakse traditsiooniliste rakendustega. See on mehe hinnangul valdkond, milles siinseid ettevõtteid hindavad kõrgelt nii rahvusvahelised partnerid kui ka kliendid.

 • Kaitsetööstuse spetsiifika:
 • Kaitsetööstusturud on tihti riikide poolt kaitstud. See teeb uutele turgudele sisenemise komplitseeritumaks ning eeldab tihedat koostööd ettevõte ja avaliku sektori asutuste vahel.
 • Kaitsetööstuse strateegilistele kaupadele kehtivad välispoliitikast ning rahvusvahelistest suhetest tulenevad ekspordipiirangud.
 • Investeeringute leidmine on tihti piiratud fondi reeglitega.
 • Kaitsetööstuse toodangut saab rakendada ka kommertssektoris. Vastupidi on keerulisem, kuna kaitsetööstuse nõuded on kõrgemad ning spetsiifilisemad.  

Sõjalised operatsioonid tööstuse jaoks väga tähtsad

Threod Systemsi tegevjuhi Sten Reimanni sõnul ei saa riigi kaitsetööstuse arengut silmas pidades alahinnata sõjaliste operatsioonide osatähtsust. Reimanni hinnangul on Eesti osalemine lahingutegevuses Iraagis ja Afganistanis toonud riiki lahingukogemused, mis on kriitilise tähtsusega kaitsetööstuse tootearenduses.

“Eesti üksused on alates 2004. aastast osalenud lahingutes igapäevaselt koos Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja paljude teiste partnerriikide üksustega. Viimati on omandatud õppetunnid operatsioonidelt Aafrikas ja Liibanonis, hoolega jälgitakse üksuste tegevust Ida-Ukrainas," kirjeldas Reimann. Tema sõnul on viimased konfliktid kujundanud julgeolekusektorit suurel määral. "Sama oluline on rakendada antud teadmisi kaitsetööstusettevõtetes,” lisas ta.

See on loonud ettevõtetele head eelised võrreldes isegi Skandinaavia partneritega, kes ei ole NATO liikmesriigid ega osale sõjaliste operatsioonide lahingutegevuses. “NATO liikmelisus annab meile juurdepääsu alliansis kehtestatud ühistele standarditele, mis on oluline sisend toodete ja teenuste kvaliteedi tagamisel. Nii suudab Eesti NATO liikmesriigina pakkuda operatsioonide toetuseks näiteks nn smart-defence võimekust, mis ettevõtete puhul väljendub tugeva konkurentsieelisena eksporditurgudel nii NATO liikmesriikides kui ka väljaspool allianssi,” selgitas Reimann.

Kaitsetööstuse arendamiseks on Reimanni sõnul veelgi võimalusi. Näiteks NATO, EDA ja Eesti teadus- ja arendusprogrammide realiseerimine ettevõtetes.

Jälgi Äripäeva sotsiaalmeedias
Äripäeva uudiskiri

Telli värsked majandusuudised oma meilile. Liitu Äripäeva uudiskirjaga:

* E-mail:

* Nimi:

Täname, et tellisite Äripäeva uudiskirja!

Saatsime teie e-posti aadressile liitumise kinnituskirja.

Kui kinnituskiri pole teieni jõudnud, kontrollige, kas sisestasite aadressi õigesti. Küsimuste korral võtke ühendust online@aripaev.ee.

Tellitud uudiskirjast saate loobuda iga saadetud uudiskirjaga.

Seotud lood
Märksõnad

Toimetaja valik

Magnus Ilmjärv 07:45 27. juuli 2016

Naabrid pidurdavad Marcel Vichmanni arendust

Tuntud ettevõtjad Marcel Vichmann, Veljo Kuusk ja Tiit Pruuli unistavad Tallinna südalinna kaubanduskeskuse püstipanemisest, kuid naabrid on valmis nende vastu kohtusse minema.
19:00 26. juuli 2016

OEG kasum pettis ootusi

1

Arvamused

Sisuturundus

Fotod ja videod

Investor Toomas

Investor Toomase portfelli hetkeseis:

252 201 €

RAHA

21%

AKTSIAD

79%
Aktsiaportfelli graafik
1k
6k
1a
5a
max
 
Portfelli uuenemise samm 1 päev

Ühisinvesteerimine

Börsiuudised

Twitter
08:33 27. juuli 2016

Twitter jäi ootustele alla

Indeksid

Indeks
Periood

Tallinna börs

  % EUR
Arco Vara--
Tallinna Kaubamaja--
Silvano Fashion--
Merko Ehitus--
Harju Elekter--

Uudised

12:15 26. juuli 2016

Elektrilennukiga ümber maailma

Kasulikud


Äripäev meenutab


Kõik eramaja ehitusest 2016

Miks kasutada majaehitusel projektijuhtimise teenust?

Äri eduks

Äripäeva kliendiblogi

  Konverentside laadimine

Kasulikud pakkumised

Autorollo afäär

Rosimannus

Suur ülevaade: kuidas kõik toimus

Äripäeva TOPid

Palga TOP

Rikaste TOP

Dividendide TOP

Gaselli TOP

TOP 100

Juubel

Vabalt!

Edulugu nimega Sylvester

Paberlehe PDF

Täname
Täname, et teatasite sobimatust kommentaarist.

Sulge
Saada vihje
Äripäev ootab lugejatelt vihjeid huvitavate ja põnevate sündmuste või teemade kohta. Saada vihje siit ja võib-olla just Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu Äripäevas. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.