Välismaalastele kinnisomandi üleandmise loa vorm kehtetu

08. veebruar 2001, 11:14

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas tänase otsusega kehtetuks valitsuse 20. augusti 1996 määruse sätte, millega kinnitati välismaalasele kinnisomandi üleandmise loa taotlemise vorm.

Riigikohtu otsuse põhjal on valitsuse määruse punkt vastuolus põhiseaduse §
32 lõikega 3, mille kohaselt omandi kitsendused sätestatakse seadusega,
samuti § 87 punktiga 6, mille kohaselt annab valitsus seaduse alusel ja
täitmiseks määrusi.

Riigikohus selgitab, et erinevalt seadusest piirab valitsus oma määruses nende isikute ringi, kes võivad esitada taotluse välismaalasele maatüki omandi või kinnisasja valduse üleandmiseks.
Vormi kohaselt saab taotluse esitada üksnes omandi või valduse üleandja. Taotlust
ei saa esitada välismaalane, kes ostueesõigust kasutades soovib omandi või
kinnisasja valduse üleandmist.

Taotluse vormi tekstist nähtub, et valitsus on oma aktiga täiendavalt piiranud välismaalase õigust kinnisasja omandada. Valitsusel oli seaduse järgi volitus kehtestada oma määrusega taotluse vorm,kuid tal puudus õigus taotluse vormiga täiendavalt piirata põhiõigusi.

Kolleegium ei nõustunud ka valitsuse taotlusega tunnistada vaidlustatud säte
kehtetuks edasiulatuvalt, et anda valitsusele aega viia taotluse vorm
seadusega kooskõlla.
'Taotluse vormi puudumine ei takista huvitatud isikutel esitada seaduse alusel maavanemale taotlust kinnisomandi välismaalasele üleandmise loa saamiseks,' seisab põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuses.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing