Majandusministeeriumi tellitud ekspertiis ei tunnista Pärnoja näpuviga

11. aprill 2001, 09:36

Majandusministeerium tellis eksperthinnangu seoses majandusministri 2. juuni 2000.a määruses nr 15 'Vedelkütuste kvaliteedinõuded' ilmnenud veaga diislikütuse ühe näitaja osas. Eksperthinnangust lähtub, et kõnealune näpuviga ei avanud põhimõtteliselt uusi ega täiendanud olemasolevaid võimalusi diislikütuse võltsimiseks, teatas majandusministeerium.

Avaliku teabe seaduse [§35 lõige (1) punkt 8)] põhjal järgi ei ole
võimalik eksperthinnangut laiemalt avalikustada ja tuleb tunnistada
asutusesiseseks kasutamiseks, kuna see sisaldab informatsiooni
tehnoloogiliste lahenduste kohta, mille avalikuks tulek kahjustaks
teabevaldaja huve.

Majandusministeerium lähtus oma 2. juuni määruses kütuse kvaliteedist ja
keskkonnasõbralikkusest ning põhimotiiviks oli kütuste vastavusseviimine
euronormidega. Euronormid mootorikütuse happesuse määra ei kehtesta.

Samas tuli arvestada reaalsete tingimustega, mistõttu
üleminekuperioodiks kehtestati topeltnormatiivid, sh. üksikute kütuste
lõikes ka happesuse piirmäär. Normi aluseks sai AMTEL-i esindajate poolt
paketina soovitatud Ameerika, Euroopa ja Jaapani autotootjate harta
kvaliteedinõuded, mille üks rida oli automootorile ja küttesüsteemile
maksimaalselt lubatava happelisuse näitaja.

Happesuse näitaja võimaliku aktsiisipettuse tuvastamiseks on teatud
tingimustel mõeldav, aga ei ole vettpidav näitaja seaduslikus mõttes,
kuna happesuse neutraliseerimist õpetatakse koolikeemia tasemel.

Niisuguses kontekstis on happesuse näitaja ja konkreetne näpuviga
selgelt ületähtsustatud ja kvaliteedinõuete määruse sidumine võimaliku
aktsiisipettusega ei ole korrektne. Spekulatsioonid 1,2 miljardilisest
saamata jäänud aktsiisist võivad olla suunatud avalikkuse tähelepanu
kõrvalejuhtimiseks probleemi olemuselt. Tarbijakaitseseadus (§6 ja §7)
kui ministri määruse suhtes ülimuslik kehtestab igal juhul müüja
kohustuse, et müüdav kaup ei tohi sihipärasel kasutamisel ohustada
tarbija vara.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing