Palts: Suurem tulubaas ja rohkem maavaldusi suurendab omavalitsuste õigusi

23. november 2001, 15:33

Omavalitsusfoorumi raames toimus Tartus ka Eesti Linnade Liidu koosolek, kus kahe peamise tegevussuunana peeti oluliseks lahendada omavalitsuste iseseisva tulubaasi küsimus ning algatada riigi omanduses olevate kasutamata maade munitsipaliseerimine, teatab Raepress.

Mõlema valdkonna tähtsust rõhutas oma sõnavõtus Tallinna linnapea Tõnis Palts.

Paltsu sõnul tuleb Eesti Linnade Liidul kontsentreeruda just tulumaksuseaduse muutmise ja maa munitsipaliseerimise küsimusele. 'Kui liit keskendub nendes ülesannetes tulemuste saavutamisele on Tallinna linn nõus suurendama oma praegust liikmemaksu summat,' ütles Palts.

'Oluliseks sammuks on korrigeerida omavalitsuste tulubaasi moodustamise õiguslikke aluseid selliselt, et oleks tagatud piisav finantseerimine omavalitsustele pandud ülesannete korrektseks täitmiseks, näiteks muuta üksikisiku tulumaksu jagunemise osakaalu riigi ja kohalike eelarvete vahel,' ütles Palts.

Paltsi sõnul tuleb kohalike omavalitsuste (KOV) õigused muuta kohustuste keskseteks. 'Mida suurem on KOV-i tulu, seda suuremad peavad olema õigused.
Mida rohkem kohustusi KOV-il on, seda suurem peab olema tulumaksust KOV-ile
laekuv protsent,' ütles Palts

'Praegune kohalikule omavalitsusele laekuv 56 % on ebaõiglane,' ütles Palts
ja lisas, et selle protsendi arvutamise alus on aegunud. 'Omavalitsuse tulud
jagunevad endistel alustel, kohustuste maht on aga oluliselt suurenenud,'
ütles ta.

Rääkides maaomandusest ütles Palts, et omavalitsuse territooriumi kuulumine
omavalitsusele annab võimaluse planeerida linna arengut läbi maaomanduse.
Samuti annab see linna juhtidele võimaluse vastutada maa kasutamise
efektiivsuse eest.

Tallinna linnale kuulub praegusel hetkel vaid 5 % linna haldusterritooriumist.

Paltsi sõnul tuleb muuta maareformi seadust selliselt, et riigile jääks ainult tema funktsioonide täitmiseks vajalik maa. 'Ülejäänud kas erastatakse läbi kohaliku omavalitsuse või jääb munitsipaalomandisse,' lisas ta.

'Maareformi seaduses tuleb taastada selle esialgne mõte- maa, mida ei tagastata erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse on samuti munitsipaalomandis,' ütles Palts.

Eilsel koosolekul kinnitati Eesti Linnade Liidu tegevussuunad ja Eesti Linnade Liidu 2002. aasta eelarve- 3,36 miljonit krooni. Tallinna linna liikmemaks on järgmisel aastal 1,315 miljonit krooni, mis moodustab 39,14 protsenti üldisest liidu eelarve mahust.

Viis peamist Eesti Linnade Liidu tegevussuunda:

1. Lahendada omavalitsuste iseseisva tulubaasi küsimus so tulumaksu
jaotamine riiklikuks ja kohalikuks maksuks; algatada riigi omanduses olevate
kasutamata maade munitsipaliseerimisprotsess.

2. Seista vastu riigiorganite poolt koostatavatele õigusaktidele mis toovad
kaasa kohalike omavalitsuste bürokratiseerimise.

3. Mitte lubada kolmandatel pooltel sõlmida omavalitsuste jaoks siduvaid
kokkuleppeid munitsipaalkoolide ja lasteaedade pedagoogide astmepalkade
osas.

4. Nõuda enne toimetulekupiiri tõstmist arvestusi rahaliste vahendite
piisavuse kohta ja täiendava rahalise katte leidmist toimetulekutoetuste
maksmiseks vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele.

5. Osaleda eurointegratsiooni protsessis, taotleda Eesti linnade liidu
esindatust Brüsselis, kaitsta kohalike omavalitsuste huve Euroopa Liidu
direktiivide rakendamiseks vastuvõetavate õigusaktide väljatöötamisel,
taotleda linnade liidu kaasamist otsuste vastuvõtmise protsessi Euroopa
Liidu struktuurivahendite kasutamiseks.

Eesti linnade liidu 21 liikmelisse juhatusse kuulub nüüdsest Tallinnast kaks
inimest - lisaks volikogu esimehele Rein Voogile ka linnapea Tõnis Palts.

Tallinnast osales omavalitsusfoorumil 7 delegaati.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing