Rahandusministeerium: Head uudised tööturu alal eeldatavasti kaua ei kesta

23. november 2001, 11:27

Maailmamajanduse seisak ja Eesti majanduse jahenemine ei ole III kvartalis tööturule veel mõju avaldanud - hõive on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 4 tuhande inimese võrra, leiab rahandusministeeriumi majandusanalüüsi osakonna analüütik Tuuliki Toll.

Siiski on maailmamajanduse olukorrast kõige otsesemalt sõltuval tegevusalal - töötlevas tööstuses - hõivatute arv juba märgatavalt vähenenud, jätkab Toll.

Võib eeldada, et varsti toimub hõive langus ka majanduses tervikuna, kuna tavaliselt reageeribki tööturg kogu majanduse arengutele väikse viitajaga. Lisaks madalale välisnõudlusele on oodata ka sisenõudluse alanemist, mistõttu ettevõtetes on surve kulude kokkuhoiule, et püsida konkurentsi-võimelisena. Seetõttu võivad nad vähendada töötajate arvu.

Hõivatute arv oli käesoleva aasta III kvartalis 626 100, töötuid oli 85 200. Töötuse määr oli 12%, mis on väiksem kui eelmisel aastal samal ajal (12,9%). Samas on aga heitunud inimeste (isikud, kes on loobunud tööotsingutest, sest ei usu töö leidmise võimalusse) arv jätkuvalt kasvanud, ulatudes rekordilise 31 900 inimeseni.

Positiivse märgina on märgatavalt suurenenud noorte hõive, samal ajal on veidi kasvanud ka noorte töötute hulk. Siiski on tegemist peamiselt sesoonsusega, kuna III kvartalis alati kasvab noorte aktiivsus.

Piirkonniti oli töötuse määr III kvartalis jätkuvalt suurim Kirde-Eestis (15%), kuid on märksa madalam kui eelmisel aastal. Veidi üllatuslikult oli töötuse määr väikseim Lõuna-Eestis (11,1%), kuna varem on üldjuhul olnud tegemist Kirde-Eesti järel probleem-seima piirkonnaga. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on töötuse määr suurenenud vaid Põhja-Eestis.

Hõive suurenemine on eelmise aastaga võrreldes toimunud peamiselt hariduse (12,6 tuhat) ning hulgi- ja jaekaubanduse (8,6 tuhat) arvelt. Kui kaubanduses oli kasv oodatud seoses uute ostukeskuste valmimisega ja üldise soodsa arenguga antud harus, siis hõive suur kasv hariduses oli mõnevõrra üllatuslik. Võib oletada, et seoses kampaaniatega on suurenenud keeleõppijate arv, samuti suureneb eeldatavasti erasektori osakaal.

Nagu rahandusministeerium ka eeldas, ei ole töötlev tööstus suutnud jätkata hõive peamise kasvumootorina. Vastupidi - antud tegevusalal on hõivatute arv eelmise aastaga võrreldes vähenenud 6,4 tuhande inimese võrra. Samapalju on vähenenud hõive ka ehituses - sektoris, kus aeglustumine algas juba II kvartalis.

Seoses hõivatute arvu kasvuga ja majanduskasvu oodatava aeglustumisega jääb tootlikkuse reaalkasv III kvartalis tõenäoliselt suhteliselt tagasihoidlikuks (3-4%) ning jääb märgatavalt alla palkade reaalkasvule (6,5%).

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing