Tallinna koostöömemorandum ei hõlma konkreetseid kokkuleppeid

04. detsember 2001, 15:48

Tallinna kosstöömemorandumi sisu ei hõlma konkreetseid kokkuleppeid ning selle allakirjutamine venib, kuigi erakonnad on andnud põhimõttelise nõusoleku juba möödunud nädalal.

Suurettevõtjate assotsiatsiooni juhi Jaak Saarniidu sõnul sõltub memorandumi allkirjastamine ning konkreetsete kokkulepete sõlmimine linna eelarvest ning investeeringute ja laenude mahtu käsitleva diskussiooni tulemustest.

ESEA teatas, et memorandumi projektis osalemine lähtub ühisest huvist tugevdada Tallinna Linnavolikogus esindatud ja teiste Eesti erakondade, tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonide omavahelist koostööd, soovist senisest tõhusamalt aidata kaasa Tallinna linna ja linna majanduse pikemaajalisele stabiilsele arengule ja luua selleks vastavad garantiid.

?Pooled peavad projektis vajalikuks, et esimesteks konkreetseteks käsitletavateks küsimusteks ja valdkondadeks memorandumi raames on Tallinna eelarve ja investeeringute üldised põhimõtted,? seisab teates.

Järgnevate kokkulepete valdkondadena tuleksid arutlusele teede ja koolide remondi programm, Tallinna turismilinnana arendamise ja turundamise strateegia, ettevõtluse toetamine ja tugisüsteemid, ühistransport, sotsiaalsfääri arendamine, haiglate reform, munitsipaal-elamuehitus.

Kokkulepete ettevalmistamiseks ja läbiarutamiseks erinevates valdkondades ning suuremate projektide osas luuakse ühised töögrupid. Töögruppide tegevusse kaasatakse vastava ala eksperte, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide esindajaid.

Pooled konstateerivad projektis, et memorandum ei ole suletud fikseeritud Pooltega ja on edaspidi avatud teistele registreeritud erakondadele, ühendustele, huvigruppidele, kelle tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Tallinna linna arengule.
Saavutatud ja allakirjutatud kokkuleppeid erinevates valdkondades ning konkreetsete projektide osas käsitletakse edaspidi memorandumi lahutamatu osana.

Memorandumi muutmine toimub projekti kohaselt põhiliselt kõigi osapoolte konsensuse alusel. Pooled lubavad projekti alusel lähtuda oma tegevuses ja otsustes memorandumist ning koostööst selle elluviimise nimel.

ESEA kokkulepete vahendajana ja teised projektis osalevad pooled on eelkõige huvitatud sellest, et memorandum toimiks edaspidi kõigi prioriteetsete valdkondade arengut tagavate kokkulepete alusena.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing