Eesti Energia teenis üle poole miljardi kasumit

Liis Kängsepp 22. aprill 2004, 15:52

Eesti Energia 12 kuu auditeerimata puhaskasumiks kujunes 515 mln krooni, mis on 73 mln väiksem kui möödunud majandusaasta puhaskasum, teatas ettevõte.

Eesti Energia Grupi majandusaasta auditeerimata majandustulemused on prognoositust paremad. Eesti Energia Grupi 2003/04 majandusaasta 12 kuu äritulud kasvasid möödunud majandusaastaga võrreldes 2,7%, moodustades 5 936 mln krooni.

Ettevõtte kogu kasum reinvesteeritakse elektrienergia jaotus-ja ülekandevõrku ja tootmisse.

?Prognoositust parema majandustulemuse saavutasime suurema elektrienergia müügi ning kulude kontrolli all hoidmisega. Samuti suutsime viimasel aastal kadude vähendamise osas teha olulise hüppe - saavutasime Eesti Energia ajaloo madalaima kadude taseme, ? ütles Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive.

Puhaskasumi vähenemine möödunud majandusaastaga võrreldes on peamiselt põhjustatud keskkonnamaksude tõusust ja vanade seadmete kasvanud remondikuludest. Lisaks vähendas puhaskasumit suurtest investeeringutest tulenev kulumi ja intressikulude kasv.

Kokku oli 2003/04 majandusaastal Eesti-sisene elektrienergia müük 5 702 GWh, mis on 6,2% ehk 333 GWh võrra suurem kui 2002/03 majandusaastal.

Majanduskeskkonna mõju tähtsust rõhutab fakt, et keskmine õhutemperatuur 2003/04 majandusaastal oli ca. 0,5 kraadi võrra kõrgem võrreldes 2002/03 majandusaastaga. Elektrimüük jaevaldkonnas kasvas 124 (2,7% GWh). Enim mõjutas soodne majanduskeskkond suurkliente, kellele müük kasvas 208 GWh (+26,9%).
Teiseks tulude kasvu enim mõjutanud teguriks oli elektrienergia eksport, mis kasvas majandusaasta lõpuks 12 kuu lõikes peaaegu 2 TWh tasemeni. Eksporditulud moodustasid 2003/04 majandusaastal 488 mln kr (+8,9%).

Eesti Energia investeeringud moodustasid 2003/2004. majandusaastal 3,1 mld kr. Suurim investeerimisprojekt oli 2003/2004. majandusaastal lõppjärku jõudnud Narva Elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimise tööd. Kokku investeeriti Narva EJ 1,662 mld kr. Eesti Energia Põhivõrgu investeeringud moodustasid 243 mln kr, Eesti Energia Jaotusvõrgu investeeringud kokku ca 716 mln. Lisaks korrapärasele võrgu rekonstrueerimisele on Jaotusvõrgus jätkuvalt kasvav investeeringuartikkel klientide liitumiste ehitamine.

Eesti Energia netovõlg kasvas 2003/2004. majandusaasta jooksul 1,1 mld kr võrra, moodustades majandusaasta lõpuks 3,9 mld kr. Eesti Energia võlakohustused kokku moodustasid möödunud majandusaasta lõpus 4,6 mld kr.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing