Ühispank teenis I kvartalis 187 mln kr puhaskasumit

06. mai 2004, 10:03

Eesti Ühispanga Grupp avaldas täna oma 2004. aasta I kvartali tulemused, mille kohaselt oli grupi puhaskasum 187 miljonit krooni.

Ühispank tõstis oma arengus esile järgmisi näitajaid:
· Puhaskasum kasvas aastaga 42% moodustades 187 mln krooni (132 mln krooni eelmise aasta tulemus).
· Tegevuskasum kasvas aastaga 21%, ulatudes 175 mln kroonini(145).
· Tegevustulud kasvasid 13%, tegevuskulud suurenesid 5%.
· Efektiivsus paranes: tegevuskulu-tulu suhe 48,0% (51,5%).
· ROE kasvas 24,0%-ni (20,7%).
· Laenu- ja liisingportfelli maht kasvas 32% moodustades 22,5 miljardit krooni (17,0).
· Klientide paigutused s.h. deposiidid, fondid ja võlakirjad, moodustas I kv lõpus 19,3 miljardit krooni(16,0).
· Moody"s tõstis Eesti Ühispanga pikaajalise reitingu tasemelt A2 tasemele A1.

Tegevustulud kasvasid aastaga 12,6% ulatudes 337 miljoni kroonini (299). Puhas intressikasum kasvas 11,2% moodustades 212 miljonit krooni (190). Vaatamata jätkuvale laenumahtude kiirele kasvule vähenesid intressitulud pangandustegevusest aastataguse ajaga 3% tulenevalt madalamatest intressimääradest moodustades 236 miljonit krooni (243). Intressitulu liisingtegevusest kasvas 23,0% moodustades 84,6 miljonit krooni(68,8). Intressikulud vähenesid 10,2% tingituna intressimäärade langemisest moodustades 109 miljonit krooni (122).

Puhas teenustasu kasum moodustas 93,9 miljonit krooni (79,4) olles aastaga kasvanud 18,2%. Suurima osa kasvust andsid väärtpaberiturutehingutest saadavad tulud.

I kv lõpuks oli Ühispank väljastanud üle 43 tuhande Magnetkaardi, olles kasvanud aastaga 21%. Deebetkaartide kasv on olnud aastaga 16,4% moodustades 25,5%-lise turuosa(23,1%). Internetipanga lepingute arv on selle aasta märtsi lõpu seisuga üle 289 tuhande lepingu, olles kasvanud aastaga 39% ja moodustades turuosaks 32,6% (29,8%).
Kasum finantstegevusest moodustas 20,9 miljonit krooni jäädes samale tasemele eelmise aastaga (21,0). Muud tulud kasvasid aastaga 22,8% moodustades I kvartali lõpus 10,6 miljonit krooni(8,6).

Tegevuskulud moodustasid 162 miljonit krooni kasvades aastaga 4,9%. Tegevuskuludest 53% moodustasid tööjõukulud (52%). Tööjõukulud kasvasid aastaga 8,9% moodustades 86 miljonit krooni (79). Töötajate arv suurenes 53 võrra 1358-ni. Täiskoha ekvivalent kasvas 37,8 võrra 1328,5?ni. Kulu-tulu suhe oli esimeses kvartalis 48,0% (51,5%) kajastades jätkuvat efektiivsuse kasvu.

Netolaenukahjumiks kujunes +0,5 miljonit krooni. Uusi allahindlusi moodustati 9,0 miljoni krooni ulatuses (20,4), tagasi saadi 9,5 miljonit krooni (4,4).
Mitteteenivate laenude maht vähenes aastaga 52% ning nende suhe laenuportfelli moodustab 1,06% (2,95). Allahindluste suhe kogu laenuportfelli on 1,2% (1,6%).
Grupi laenu-ja liisingportfell kasvas 32% moodustades 22,5 miljardit krooni (17,0). Laenu- ja liisingu turuosa kasvas aastaga 1,5 protsendipunkti võrra 31,1%-ni. Turuosa kasvas nii era- kui firmalaenude osas.
Panga laenuportfell kasvas 33% moodustades 17,0 miljardit krooni (12,7). Grupi liising- ja faktooringportfelli maht kasvas aastaga 30% 5,5 miljardi kroonini (4,3). Uute liisinglepingute maht oli esimeses kvartalis 894 miljonit krooni(639), mis andis turuosaks 36,8% (26,0%).

Ühispanga elukindlustus kogus esimeses kvartalis kindlustuspreemiaid 41,0 miljonit krooni (28,3), mis on 44,7% rohkem kui 2003.a I kvartalis. 75% preemiatest moodustasid traditsioonilised (92%), 25% investeerimisriskiga elukindlustuslepingud (8%). Tulumaksusoodustusega kindlustuspreemiaid oli 16,2 miljonit krooni ehk 39% kogutud preemiatest. Hüvitisi maksti esimeses kvartalis välja 8,9 miljoni krooni eest (2,7). Ühispanga Elukindlustuse preemiate turuosa moodustas I kv lõpus 23,1% sh. uute lepingute turuosa 32,1%( 24,8%).

Klientide hoiuste maht kasvas aastaga 8,2% moodustades 14,3 miljardit krooni (13,2). Nõudmiseni hoiused kasvasid 7% ning moodustasid 8,0 miljardit krooni (7,4). Tähtajalised- ja säästuhoiused kasvasid 8% moodustades 6,0 miljardit krooni (5,6).
Ühispanga Varahalduse poolt hallatavate avatud investeerimisfondide maht on aastaga kasvanud üle 965 miljoni krooni s.o. 57,7%. Käesoleva aasta I kvartali lõpus oli fondide kogumaht 2,6 miljardit krooni (1,7), andes Ühispangale 33,3% turuosa.
Ühispanga Rahaturufondi maht on aastaga kasvanud 533 miljonit krooni, hallates 1,8 miljardit krooni ja omades 43,8%-list turuosa. Investeeringud Ühispanga II samba pensionifondidesse moodustavad 335 miljonit krooni, andes 25,4% turuosa (23,3%). Ühispanga III samba pensionifondi on investeeritud üle 45 miljoni krooni. Võlakirjafond on kasvanud aastaga 17% hallates 293 miljonit krooni, mis annab 19,3%-lise turuosa (17,5%). Kasvufondi maht kasvas aastaga üle 3,4 korra moodustades I kvartali lõpuks 119 miljonit krooni (35).

Ühispanga grupi klientide paigutused s.h. deposiidid, võlakirjad ja fondid, moodustas I kv lõpus 19,3 miljardit krooni(16,0).

Ühispanga Grupi kapitali adekvaatsus oli 12,54% (12,52%). Tier I suhtarv oli 11.39% (11.09%). Riskiga kaalutud varade maht ulatus 21,0 miljardi kroonini (16,8), riskiga kaalutud bilansivälised tehingud moodustasid 1,9 miljardit krooni (1,8).
Omakapitali tulukus tõusis 24,02%-le (20,72%). Varade tulukus kasvas 2,82%-le (2,43%).

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing