Käibemaksukohustuslaseks saamine läheb raskemaks

11. mai 2004, 13:40

Maksu- ja tolliamet registreerib maist käibemaksukohustuslasteks vaid isikuid, kes juba tegelevad reaalse majandustegevusega või tõendavad selle alustamist.

Maksu- ja tolliamet registreerib uuest käibemaksuseadusest, riigikohtu lahenditest ja maksupettuste riski maandamise vajadusest lähtuvalt alates mai algusest käibemaksukohustuslasteks vaid isikuid, kes juba tegelevad reaalse majandustegevusega või tõendavad selle alustamist, teatas amet.

Maksu- ja tolliamet peab antud valdkonnas oma tegevuses järgima eelkõige käibemaksuseadust, milles sätestatu kohaselt peab isik registreerimiseks tõendama, et ta tegeleb ettevõtlusega või alustab ettevõtlust. Kui isiku ettevõtlusega tegelemine või ettevõtluse alustamine ei ole aga piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Maksuhaldur jätab isiku registreerimata, kui isik ei tegele ettevõtlusega või ei alusta ettevõtlust.

Lisaks on riigikohus oma 16. aprilli 2003 otsuses (3-3-1-29-03) märkinud, et
kauba või teenuse ostja peab kontrollima, kas müüja on käibemaksukohustuslane. Kontrollida saab seda, kas arvel on märgitud käibemaksukohustuslase kood ja käibemaksu summa ning kas arvel märgitud käibemaksukohustuslane on registreeritud vastavas registris. 'Maksuameti kohustus registreerida käibemaksukohustuslased tähendab ka kohustust kontrollida registreerimiseks avalduse esitanud isikut ja registrisse kantud käibemaksukohustuslast,' seisab riigikohtu lahendis.

Maksuhaldur leiab tuginedes seadusele ja riigikohtu lahendile, et käibemaksukohustuslaste registris saavad olla vaid isikud, kes tegelevad ettevõtlusega. See omakorda tähendab, et kui ettevõte on loodud edasimüügiks, siis reeglina enne selle edasimüüki puuduvad veel tõendid ettevõtluse alustamise kohta. Eeltoodud nö riiulifirmat ei registreerita käibemaksukohustuslaseks enne, kui ettevõte on edasi müüdud, selle uus omanik hakkab tegelema ettevõtlusega ning pöördub maksuhalduri poole avaldusega maksukohustuslaseks registreerimiseks.

Eelnevast tulenevalt ei ole alates 1. maist võimalik registreerida müügiks loodud valmisfirmat käibemaksukohustuslaseks, et sellele ostja leidmisel oleksid juba kõik registreerimisformaalsused lõpetatud. Valmisfirmal, mis ei tegutse, ei ole ka ettevõtlust ega konkreetseid ettevõtluse alustamise plaane - seega vastavalt uuele käibemaksuseadusele ei ole käibemaksukohustuslaseks registreerimine võimalik. Kui aga täidetud on tingimus, et valmisfirmana ostetud äriühing juba tegeleb ettevõtlusega või selle esindaja esitab piisavalt tõendeid ettevõtluse peatse alustamise kohta, siis ei oma enam tähtust asjaolu, et ta oli ostetud valmisfirmana.

Senisest sirgjoonelisema tegevuse eesmärk on kaitsta kaupade ja teenuste ostjaid ning riigieelarvet. Tegemist on ennetava iseloomuga sammuga, et mitte hiljem kulutada ulatuslikult riigi raha mahukate pettuste avastamisele ja aastaid kestvale uurimistele.

Nimelt saab kauba ostja või teenuse saaja käibemaksu maha arvata vaid juhul, kui seda ostetakse käibemaksukohustuslase käest. Praktikas on esinenud palju juhuseid, mil kauba müümisel või teenuse osutamisel on kasutatud käibemaksukohustuslase numbrit, kuid tegelikult kauba müüja või teenuse osutaja ei ole selle käibemaksukohustuslase numbri all tegutsenud.

Pahatihti tähendas see, et kauba müümisel või teenuse osutamisel on kasutatud nö tankisti.

Maksuhalduri eesmärgiks on muuta käibemaksukohustuslaste register niivõrd usaldusväärseks, et ka kauba ostja saaks seda usaldada.

Riigieelarve kaitsmise vajadus tuleneb eesmärgiks vähendada käibemaksupettusi, mille tüüpskeemi kohaselt on variisikuid kasutanud müüja lisanud arvele käibemaksu ja käibemaksukohustuslase numbri. Seejärel on heauskne ostja arvanud arvele lisatud käibemaksu maha teadmata, et kasutatud on tegelikult vaid reaalse majandustegevuseta ettevõtte numbrit ning riigil jääb tehingult käibemaks riigieelarvesse laekumata.

Maksuhaldur ei pea valmisfirmade müüki taunitavaks tegevuseks, ent muutunud on valmisfirmade käibemaksukohustuslaseks registreerimise põhimõtted.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing