Halduskohus jättis Gunnar Krafti kaebuse rahuldamata

21. juuni 2004, 12:07

Tallinna halduskohus jättis oma reedese otsusega rahuldamata Sangari juhatuse esimehe Gunnar Krafti kaebuse.

Nimelt oli Kraft vaidlustanud kohtus maksuameti korralduse ja vaideotsuse, millega endist pankurit kohustati esitama andmeid oma kontode ja vara kohta. Kohus leidis nüüd, et kaebus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd maksuameti korralduse tekstist on siiski võimalik üheselt välja lugeda maksuhalduri tahet kontrollida perioodil 1997-1999 kaebaja kõiki maksutulusid olenemata sellest, et ühest mõneti ebaõnnestunud sõnastusega lõigust võiks teha järelduse, justkui maksuamet sooviks kontrollida ainult ühe firmaga seotud tehinguid.

Mis puudutab kaebaja arveldus- ja väärpaberikontode väljavõtete nõudmist, siis kohus leidis, et nõuded on selged ning nimetatud teave on otseselt seotud ka kaebaja maksukohustuse kontrollimisega. Kohus lisas, et informatsioon väärtpaberite ja muu vara olemasolu ning sellega teostatud tehingute kohta võivad olulisel määral mõjutada maksukohustuslase maksukohustust.

Krafti ja tema esindajate väide, et nõutud andmete esitamine on liigne sekkumine tema eraellu, on kohtu seisukohalt liialdatud. Kohus märkis, et põhiseadus sätestab igaühe õiguse eraelu puutumatusele ja keelab riigiasutustel, kohalikel omavalitsusetel ja nende ametiisikutel sekkuda eraellu muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks ja kurjategija tabamiseks. Käesoleval juhul aga on seaduslik alus kaebaja eraellu sekkumiseks olemas sätesatuna maksusedustes. Kohus lisas, et teabe kogumisel kaebaja eraeluliste andmete kohta on olemas ka legitiimne eesmärk - avaliku korra tagamine, mis hõlmab ka maksuseaduste täitmise tagamist. Maksuseadused sätestavad maksuhalduri kohustuse tagada maksumenetluses temale teatavaks saanud andmete saladus ning vaidlustatud
dokumentide ja andmte nõudmine ei ole ebaproportsionaalne sekkumine isiku erallu.

Krafti esindanud advokaat Vaido Põldoja viitas kümme päeva tagasi toimunud halduskohtu istungil sellele, et ehkki uurimise all on üksnes Kraftiga seotud offshore-firma Vermar Finances Ltd tehingud aastail 1997?1999, soovib maksuamet saada õiendeid ja väljavõtteid kõigi Gunnar Kraftile kuuluvate panga- ja väärtpaberikontode, kinnis- ning vallasvara kohta.
Kõnealuseid andmeid nõudis Kraftilt Põhja maksekeskus oma 2003. aasta 6. novembri korraldusega ning maksu- ja tolliamet oma 2004. aasta 5. veebruari vaideotsusega. Uuritaval perioodil tegutses Kraft algul Eesti Investeerimispanga ja seejärel Optiva Panga nõukogu esimehena.
Põldoja toonitas toona, et vara omamine ei saa iseenesest olla maksukohustuse tekkimise aluseks. Pealegi sisaldavat nõutud õiendid ja väljavõtted ka eraelulisi andmeid, mis pole ega saa kuidagi olla seotud firmaga Vermar Finances.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing