Põllumajandusministeeriumi kasv sai rohelise tee

29. juuli 2004, 10:53

Põllumajandusministeerium saab uue põhimääruse, millega saab juurde 4 osakonda, 2 asekantslerit ja abiministri, otsustas valitsus tänasel istungil.

Eelnevalt otsustas valitsus veel täpsustada muudatustega kaasnevat rahaliste vahendite ümberjagamist.

Ministeerium vajab uut põhimäärust seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga, mis tõi kaasa vajaduse kohandada ministeeriumi struktuuri lähtuvalt vajadusest osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

Eelnõuga sätestatakse struktuurimuudatused ministeeriumis, millega seoses luuakse neli uut osakonda, kaks uut asekantsleri ametikohta ja täpsustatakse ministeeriumi ning selle struktuuriüksuste põhiülesandeid ja luuakse võimalus abiministri ametikoha loomiseks.

Määratletakse ministeeriumi ülesanded struktuurifondide rakendusasutusena. Kuna muudatuste maht ületab 1/3 muudetavast tekstist, siis vastavalt normitehnika eeskirjale esitatakse määruse uus terviktekst.

Määruse jõustumine on kavandatud 15. septembriks 2004. a. Selleks ajaks töötatakse välja eelnõus sätestatud uute osakondade põhimäärused ning teiste osakondade põhimäärustes tehtavad muudatused, mis kinnitatakse ministri poolt.

Määruse eelnõu ei kooskõlastanud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kus leiti, et seletuskirjas puudub sisuline selgitus uute osakondade, kahe asekantsleri ja abiministri ametikoha loomise ning sellega seotud riigieelarveliste kulutuste põhjendatuse kohta.

Organisatsioonisiseste ümberkorraldustega põllumajandusministeeriumis kaasneb uute ametikohtade loomine, milleks vajalikud rahalised kulutused määruse jõustumisest käesoleva aasta lõpuni on 2,233 miljonit krooni. Need on plaanis katta 2004 aastaks ministeeriumile eraldatud riigieelarve vahendite arvelt. 2005 aastal põhimäärusele vastava struktuuri rakendamisest tulenev täiendav eelarvekulu on 5,694 miljonit krooni, mis nähakse ette riigieelarveseaduses.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing