Kagu-Eesti regionaalprügila Lagujale rajamise pooldajad said kohtuvõidu

08. september 2004, 17:43

Tartu ringkonnakohus andis õiguse Kagu-Eesti regionaalprügila Lagujale rajamise pooldajatele, teatas kohus.

Tartu ringkonnakohus tühistas Tartu halduskohtu 25. veebruari 2004 otsuse, millega rahuldati Nõo valla Laguja küla üheksa elaniku kaebus Nõo vallavolikogu 2003. aasta otsuste nr 71 ja 85 tühistamiseks. Nende vallavolikogu otsustega kehtestati Nõo valda Laguja külla planeeritava Kagu-Eesti regionaalprügila (Tuulemäe jäätmekeskuse) territooriumi detailplaneering.

Ringkonnakohus tegi uue otsuse, millega jättis külaelanike kaebuse rahuldamata.

Apellatsioonkaebused halduskohtu otsuse peale esitasid Nõo vallavolikogu, MTÜ Tartu Omavalitsuste Liit ja Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS. Ringkonnakohus leidis, et kaebuse esitajatel on küll kaebeõigus, kuid nende subjektiivseid õigusi ei ole rikutud.

Kohus on seisukohal, et volikogu on oma otsuses nr 85 nõuetekohaselt põhjendanud prügila asukoha valikut ja kooskõla keskkonnaministri määrusega kinnitatud nõuetega prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks.

Ringkonnakohus möönab, et prügila mõju edasine uurimine inimkeskkonnale ja inimeste tervisele on vajalik ning aktsepteerib kaebajate õigust taotleda nimetatud mõju uurimist. Samas leiab kohus, et planeerimise käigus ei ole kaebajate õigusi selles osas rikutud. Volikogu otsusele nr 85 lisatud seletuskirjas on inimeste tervise uuringute olulisust kaalutud ja rõhutatud, et edaspidi tuleks koostöös sotsiaalministeeriumiga vastavaid uuringuid planeerida. Detailplaneeringu käigus teostatud strateegilise keskkonnamõju hindamise aruandes on jõutud järeldusele, et planeeritav prügila ei ole inimeste tervist ohustav.

Ringkonnakohus jättis kohtukulud menetlusosaliste endi kanda.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing