Riigieelarvest on kaheksa kuuga täidetud 62 protsenti

16. september 2004, 09:50

2004. aasta riigieelarvesse on täpsustatud andmetel kaheksa kuuga laekunud 29,692 miljardit krooni ehk riigieelarvest on täidetud 62,35 protsenti.

Sellest laekus augustis 3,963 miljardit krooni ehk 8,32 protsenti. Eelmisel aastal laekus riigieelarvesse kaheksa esimese kuuga 27,266 miljardit krooni.

Kokku on aastaga riigieelarve laekumine suurenenud 2,426 miljardi krooni võrra ehk 8,9 protsenti. Riigieelarvest on täpsustatud andmetel täidetud ilma toetuste summadeta 66,17 protsenti ehk 27,94 miljardit.

Maksulisi tulusid laekus kaheksa kuuga riigieelarvesse 25,238 miljardit krooni ning mitte­maksulisi tulusid 4,454 miljardit krooni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on maksu­tulude laekumine suurenenud 6,6 protsenti ja mittemaksuliste tulude laekumine 24,4 protsenti, mille hulgas omakorda välisabi toetuste laekumine on suurenenud 144,6 protsenti.

Tulumaksu on kaheksa kuuga laekunud 4,323 miljardit krooni ehk 81,69 protsenti, sellest augustis 578 miljonit krooni ehk 11 protsenti. Seejuures füüsilise isiku tulumaksu laekus augustis 399,6 miljonit krooni ja ettevõtte tulumaksu 178 miljonit krooni.

Füüsilise isiku tulumaksu puhul on võrreldes 2003. aasta esimese kaheksa kuuga laekumine vähenenud 1,3 protsenti, mille põhjuseks maksu­vaba miinimumi tõstmine 400 krooni võrra alates 1. jaanuarist 2004. Samas toetab füüsilise isiku tulumaksu laekumist soodne olukord tööturul, mis on taganud palgafondi stabiilse kasvu.

Sotsiaalmaksu laekus augustis 1,364 miljardit krooni ehk 8,86 protsenti ning kaheksa kuuga on täidetud 67,26 protsenti eelarves planeeritud mahust. Võrreldes 2003. aasta sama perioodiga on sotsiaalmaksu laekumine suurenenud 10,6 protsenti. Arvestades käes­oleva aasta I poolaasta tööturu statistikat, toetab sotsiaalmaksu laekumist kiire tööhõive kasv ja stabiilnekeskmise palga kasv.

Aktsiise laekus augusti lõpuks 3,404 miljardit krooni ehk 69,6 protsenti eelarves kavandatust, sellest augustis 444,6 miljonit krooni ehk 9,09 protsenti. Võrreldes eelmise aasta esimese kaheksa kuuga on aktsiiside laekumine kasvanud 21,3 protsenti.

Kütuseaktsiisi augusti laekumine - 253,7 miljonit krooni ehk 10,57 protsenti eelarvest - näitab, et aprillis soetatud varud on otsa lõppenud ja on oodata kütuseaktsiisi laekumise stabiliseerumist. Kaheksa kuu kokkuvõttes on kütuseaktsiisi laekunud 1,591 miljardit krooni ehk 66,29 protsenti. Võrreldes 2003. aasta kaheksa kuu laekumisega on kütuseaktsiisi laekumine suurenenud 20,99 protsenti.

Alkoholiaktsiisi on kaheksa kuuga laekunud 1,074 miljardit krooni ehk 71,13 protsenti riigieelarvesse planeeritust ning augustis laekus sellest 186 miljonit krooni ehk 12,35 protsenti. Kuigi alkoholiaktsiisi laekumine on viimastel kuudel seoses turistide poolt välja viidava alkoholi koguse suurenemisega pidevalt suurenenud, ootame sügiskuudel laekumise mõningast vähenemist. Võrreldes 2003. aasta 8 kuu laekumist käesoleva aasta 8 kuu laekumisega, on alkoholiaktsiisi laekumine kasvanud 25,55 protsenti.

Tubakaaktsiisi on kaheksa kuuga laekunud 738 miljonit krooni ehk 75,33 protsenti eelarves planeeritust. Augustis laekus sellest 4,42 miljonit krooni ehk 0,45 protsenti. Tubakaaktsiisi laekumise märkimisväärne vähenemine tulenes sellest, et augustis realiseeriti seoses 1. juulist kehtima hakanud tubakatoodete aktsiisimääradega juunis soetatud varusid ja seega imporditi tubakatooteid vähe.
Käibemaksu on kaheksa kuuga laekunud 6,873 miljardit krooni ehk 53,65 protsenti eelarvest, sellest augustis laekus 1,111 miljonit krooni ehk 8,67 protsenti kavandatust. Käibemaksu laekumine oli augustis ootustele vastav ja ületas 2003. aasta augustikuu laekumist 17,29 protsendi võrra. Kaheksa kuu kokkuvõttes jääb aga seoses Euroopa Liiduga ühinemisega kaasnenud maksustamismomendi edasilükkumisega käibemaksu laekumine 2003. aasta laekumisele 5,09 protsendi võrra alla.

Mittemaksulisi tulusid laekus kaheksa kuuga 4, 453 miljardit krooni ehk 50,5 protsenti, sellest augustis 422,3 miljonit krooni ehk 10,5 protsenti eelarves planeeritust. Võrreldes 2003. aasta esimese kaheksa kuuga on mittemaksuliste tulude laekumine suurenenud 24,4 protsenti. Arvestamata toetusi on mittemaksulisi tulusid laekunud kuue kuuga 2, 702 miljardit krooni ehk 78,6 protsenti. Augustis laekus riigi­eelarvesse kõige rohkem tulusid varadelt, kokku 147,3 miljonit krooni, millest suurem osa tulenes sarnaselt juulile dividendide välja­maksmisest riigiosalusega ettevõtete poolt.

Prognoositust tagasihoidlikumalt on laekunud tulusid materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist, mille eelarvest oli augusti lõpuks täidetud 57,2 protsenti. Muude mitte­maksuliste tulude laekumine on olnud ootuspärane, augustis lisandus eelarvesse koos toetustega 272,4 miljonit krooni.

Toetustest on 2004. aastal kaheksa kuuga laekunud kokku 1,752 miljardit krooni. Sealhulgas eelstruktuurifondidest laekus 876,83 miljonitkrooni, sellest ISPA programmi raames 111,03 miljonit krooni, Pharest 500,7 miljonit krooni, SAPARD programmi raames 265,1 miljonit krooni. Struktuurifondidest on laekunud 529,24 miljonit krooni, sellest Ühtekuuluvusfondist 56,56 miljonit krooni, ESF programmi raames 119,1 miljonit krooni ning ERDF raames 353,58 miljonit krooni.

2004. aasta riigieelarve tulude maht koos toetustega on 47,6 miljardit krooni. Kulude maht koos toetustega on 47,7 miljardit krooni.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing