Valitsus kinnitas saasteallikate heidete piirmäärad

16. september 2004, 16:16

Täna, 16. septembril kiitis valitsus heaks paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate õhuheitmete piirkogused ja nende saavutamise tähtajad.

Määrusega sätestatakse paiksete ja liikuvate saasteallikate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad. Piirkogused on aluseks ettevõtetele keskkonnakompleksloa ja välisõhu saasteloa andmisel, uute saastallikate kavandamisel ning saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskavade koostamisel.

Määruse eesmärk on piirata ja vähendada välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguseid ja kaitsta inimeste tervist ning keskkonda saasteainete kahjuliku mõju eest. Kehtestatavad piirangud aitavad vähendada paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest põhjustatud piiriülese õhusaaste kauglevi.

Määruse rakendamine paneb täiendavad kohustused nii saasteallikate valdajatele kui keskkonnakompleksloa ja välisõhu saasteloa andjatele. Valdajad peavad esitama heitkoguste vähendamise ja piirväärtuste saavutamise kohta lisainfot. Saasteloa andjad e. Keskkonnaministeeriumi maakondade keskkonnateenistused, peavad koos Keskkonnainspektsiooniga tõhustama saasteallikate keskkonnajärelevalvet.

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus (ITK) andmetel eraldus Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku 2001. aastal kokku vääveldioksiidi 91,7 tuhat tonni, lämmastikoksiide 37,7 tuhat tonni, lenduvaid orgaanilisi ühendeid 33,3 tuhat tonni ja ammonikaaki 9 tonni.

Eestis saastavad välisõhku vääveldioksiidiga peamiselt suured põletusseadmed, mille installeeritud soojusvõimsus on sisseantava kütusekoguse põhjal 50 MW või suurem. Lämmastikoksiidide heidete põhilised allikad on Eestis põlevkivienergeetika ja bensiinil töötavad sisepõlemismootorid.

Täna Vabariigi Valitsuses kinnitatud määruse koostamisel lähtuti TTÜ Energeetika Instituudi uurimistööst *Välisõhku eralduvate peamiste saasteainete piirkoguste määramine aastateks 2010-2020, lähtudes Eesti majanduse edasise arengu analüüsist' ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu direktiiviga 2001/81/EÜ Eestile alates aastast 2010 lubatud heitkogustest.

Vabariigi Valitsuse määrus *Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad' hakkab kehtima 30. septembrist k.a.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing