Rahandusministeerium: jooksevkonto defitsiit saavutas teises kvartalis järjekordse rekordi

20. september 2004, 14:47

Teises kvartalis suurenes jooksevkonto puudujääk rekordilise 20,4 protsendini oodatavast sisemajanduse koguproduktist, kasv tuli kaubandusbilansi miinusest.

Kaubandusbilansi puudujäägi kasv 23,6 protsendini prognoositavast SKPst
tulenes ennekõike kaupade sisseveo suurenemisest, kommenteeris rahandusministeerium. See omakorda oli põhjustatud peamiselt majandusagentide varude soetamisest enne Euroopa Liiduga ühinemist ja osaliselt ka üleminekust uuele väliskaubandusstatistika aruandlussüsteemile, mis ei ole eelmise süsteemiga enam otseselt võrreldav. Ühendusesisese kaubavahetuse osas ei ole nüüdsest enam võimalik eristada varem tolli järelvalve all tolliladudes liikunud kaupa, mis siseringlusesse tegelikult ei jõuagi.

Teenuste bilansi ülejäägi suurenemine 10,0 protsendini prognoositavast SKPst tulenes peamiselt erareisiteenuste ning äri- ja kaubandusteenuste ekspordi kasvust, samuti vagunite renditeenuse osutamise suurenemisest mitteresidentidele. Veoteenuste ülejääk aga vähenes seoses raudtee- ja meretransporditeenuste impordi mahu suurenemisega eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.

Negatiivne tulude bilanss saavutas samuti oma rekordtaseme - 8,3 protsenti prognoositavast SKPst. Suur osa otseinvesteeringute tuludest, 1,9 miljardit krooni, tuli siiski reinvesteeringutena Eesti majandusse tagasi.

2004. aasta kolmandas kvartalis on oodata jooksevkonto puudujäägi vähenemist. Eksport on tõusuteel tänu välismajanduse aktiivsuse jätkuvale suurenemisele ja 1. maist paranenud kaubandusvõimalustele. Prognoosi kohaselt peaks impordi kasv aasta teisel poolel aeglustuma ja ekspordi kasv ületama impordi kasvu.

Otseste välisinvesteeringute sissevool ulatus käesoleva aasta teises kvartalis 3,6 miljardi kroonini, kasvades aastaga 48,2 protsenti. Sissevoolust kolmandiku moodustas reinvesteeritud tulu. Eesti residentide poolt tehtud investeeringud välisriikidesse toimusid peamiselt tütarettevõtete aktsiakapitali.

Väliskapitali sissevool toimus peamiselt portfelliinvesteeringute näol, mille saldo ulatus 5,6 miljardi kroonini, kattes muude investeeringute väljavoolu. Portfelliinvesteeringute sissevoolu kõrge tase oli tingitud krediidiasutuste rahaturuinstrumentide emiteerimisest.

Aasta teisel poolel on oodata otseste välisinvesteeringute sissevoolu mõningast elavnemist seoses Kunda tselluloositehase ehituse käivitumisega.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing