Maksumaksjate Liit taotleb käibemaksuseaduse muutmist

25. oktoober 2004, 10:46

Maksumaksjate Liit pöördus rahandusministeeriumi poole ettepanekuga viia käibemaksuseadus kooskõlla Euroopa Liidu 6. direktiiviga.

Täna kehtiv redaktsioon maksuvaba koolitusteenuse osas põhjustab vastakaid tõlgendusi ja kannab maksuriski paljudele maksumaksjatele, õeldakse Maksumaksjate Liidu teates.

Maksuvabastus nähakse üldjuhul ette kindlate sotsiaal-poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Koolitusteenuse maksuvabastus Euroopa Liidu Kuuendas Direktiivis lähtub põhimõttest, et maksuvaba käibena käsitatakse üksnes avalikes huvides osutatavat teenust, mitte aga ärilistel kaalutlustel osutatavat koolitusteenust. Seejures ei pruugi avalikes huvides tegutsemine ilmtingimata sotsiaalset iseloomu kanda. ?Seega, oluline on maksuvabastuse olemuse põhimõtte lahtikirjutamine seaduses; enamgi veel on aga vajalik maksuvabastuse asjaolude, kriteeriumite selge, sidustatud ja piisavalt detailne määratlus,? toob esile Maksumaksjate Liidu tegevjuht Kersti Kurre. Maksuteadlaste Lasse Lehise ja Kaspar Linnu varemavaldatud kommentaarid viitavad nõudele, et liikmesriigid peavad tagama maksuvabastuse korrektse ja lihtsa rakendamise ning samas vältima maksust kõrvalehiilimise võimalusi, samuti hoidma ära võimalikke konkurentsimoonutusi.

Täna võib aga väita, et maksuvabastus Eestis on pandud üsna üheselt sõltuma teenuse osutaja juriidilisest vormist, mitte aga teenuse iseloomust ning direktiivi teistest kriteeriumitest. Huvitava näite pakub ajakirja MaksuMaksja mainumbris Harri Reimand, kes esitleb ministeeriumi seisukohta, milles kutseharidus kvalifitseeritakse maksuvabaks käibeks üksnes juhul kui teenuse osutajaks on riigi- või linnaasutus, mittetulundusühing, sihtasutus või mõni muu ettevõtlusega mittetegelev isik.

Liit toonitab, et rahandusministeeriumil ja maksuhalduril on õigus ja kohustus anda maksuseaduste selgitamiseks ja tutvustamiseks selgitusi ja juhendeid, mille eesmärk on tagada maksuseaduste ühetaoline kohaldamine ning õiguskindlus maksumaksjale. Olukorras, kus maksumaksjale võib maksuseaduse puudulikust sõnastusest ja ametnike ebaadekvaatsest tõlgendusest tuleneda otsene kahju, tõusetub teravalt küsimus Riigivastutuse seaduse kohaldamisest selliste juhtumitega seotud isikutele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing