Eesti teed ja keskkond saavad 2 miljardit krooni

16. jaanuar 2006, 09:52

Rahandusministeeriumi teatel investeeritakse transpordi- ja keskkonnaprojektidesse üle 2 miljardi krooni.

Euroopa Komisjon allkirjastas nelja suuremahulise projekti rahastamisotsused, mille raames rekonstrueeritakse Tallinna lennujaama lennuliikluse ala, laiendatakse lennujaama reisiterminali, remonditakse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee teelõigud ning toetatakse Emajõe ja Võhandu valgala vee- ja reoveekäitlussüsteemi parandamist.

Kokku toetatakse Euroopa Liidu (EL) Ühtekuuluvusfondist nelja keskkonna- ja transpordiprojekti 1,8 miljardi krooniga, millele lisandub Eesti omafinantseeringuna 393,8 miljonit krooni. Projektide elluviimiseks kulub kokku 2,2 miljardit krooni.

Möödunud aasta detsembri keskel allkirjastas Euroopa Komisjon otsuse, mille raames rahastatakse Tallinna lennujaama lennuliikluse ala parandamist 377,8 miljoni krooni ulatuses. Projekti eesmärk on parandada keskkonnaseisundit Tallinna lennujaamas ja selle ümbruses ning suurendada turvalisust lennuliikluse alal.

Lisaks sai Euroopa Liidu poolse heakskiidu ka Tallinna lennujaama reisiterminali arendamise projekt kogusummas 511,6 miljonit krooni. Projekti käigus suurendatakse terminali pindala, mis muudab võimalikuks rahvusvahelistele reisijate kahetasapinnalise liikluse ning võimaldab eraldada ELi ja Schengeni lepinguga liitunud riikide reisijaid teistest reisijatest. Mõlema lennujaama projekti ehitustöödega plaanitakse lõpule jõuda 2007. aastal.

23. detsembril allkirjastas Euroopa Komisjon Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla lõigu ja Puurmani liiklussõlme rekonstrueerimist käsitleva rahastamisotsuse EL poolse finantseeringuga 355,8 miljonit krooni.

Vaida-Aruvalla projekt hõlmab neljarealise eraldusribaga teelõigu vasaku sõidutee rekonstrueerimist kilomeetritel 20 kuni 27. Sealhulgas ehitatakse Vaida ja Aruvalla eritasapinnalised liiklussõlmed, 124 meetri pikkune jalakäijate sild ja 14,8 kilomeetri ulatuses kergliiklusteid jalakäijatele ja jalgratturitele, samuti 12,7 kilomeetrit kogujateid eraldamaks kohalikku liiklust põhimaanteest. Teekeskkonna seisundi parandamiseks ehitatakse 2,4 kilomeetri ulatuses müratõkkeid.

Puurmani projekti eesmärgiks on maanteeliikluse juhtimine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee pudelikaelaks olevalt Puurmanni sillalt uuele trassile, milleks ehitatakse uus liiklussõlm koos 67,3 meetri pikkuse raudbetoonist kaarsillaga üle Pedja jõe. Olemasolev sild remonditakse kohaliku liikluse tarbeks. Lisaks ehitatakse 0,4 kilomeetri ulatuses kergliiklusteid ja 1,9 kilomeetrit kogujateid. Esialgne ajakava näeb ette tööde alustamist 2007. aasta kevadel ning lõpetamist 2008. aasta suvel.

Keskkonnavaldkonnas sai 23. detsembril ELi heakskiidu Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekt. Projekti kogumahuks on 840,1 krooni, millest Ühtekuuluvusfondi vahenditest kaetakse 85 protsenti. Projekt hõlmab viies maakonnas (Tartu, Jõgeva, Ida-Viru, Põlva ja Võru) kokku 28 omavalitsust. Projekti peamine eesmärk on võimaldada piirkonna kohalikel omavalitsustel saavutada vastavus nii Euroopa kui Eesti reo-, joogi- ja pinnavee regulatsioonide ning muude asjakohaste nõuetega. Projekti käigus varustatakse senisest rohkem elanikke ühisveevärgiga ja ühendatakse kanalisatsioonisüsteemiga.

Lisaks neljale transpordi- ja keskkonnaprojektile toetab Euroopa Komisjon 854 304 krooniga Ühtekuuluvusfondi korraldusasutust, kelle ülesandeks on jälgida ja tagada Ühtekuuluvusfondi projektide õigeaegne ja kvaliteetne elluviimine.

Aastail 2004-2006 eraldab EL Eestile Ühtekuuluvusfondist üle 4,8 miljardi krooni, millega toetatakse suuremahulisi investeeringuid transpordi- ja keskkonnaprojektidesse. Aasta alguse seisuga on Eestis Ühtekuuluvusfondist toetatud 34 projekti. Ühtekuuluvusfondi vahendite abil on näiteks rekonstrueeritud suurem osa Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu-Ikla maanteest, Viljandisse ehitatud ja Narvas rekonstrueeritud reoveepuhasti ning Tartusse ehitatud tunnelkollektor K2.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing