Valitsuse kriisikomisjon täpsustas linnugripiks ja gripipandeemiaks valmisoleku tegevusi

22. veebruar 2006, 17:24

Täna toimus valitsuse kriisikomisjoni korraline istung, kus arutati Eesti valmisolekut linnugripi leviku ja gripipandeemia takistamiseks.

Siseministeeriumi teatel otsustati istungil, et kõik kriisireguleerimisega seotud ametkonnad teevad valmisoleku planeerimiseks ühisnõupidamise.

'Eesti arendab samm-sammult oma valmisolekut võimaliku linnugripi leviku ja gripipandeemia takistamiseks. Põllumajandusministeerium ja sotsiaalministeerium on valmistanud ette vastavad tegevuskavad. Kahes maakonnas on korraldatud kriisireguleerimisõppused, mille käigus on valmisolekut ka testitud. Palju on ettevalmistuse tõstmiseks ära tehtud, kuid ees seisab veel töö olemasolevate kavade ja tegevuste täpsustamiseks,' ütles kriisikomisjoni esimees, siseminister Kalle Laanet.

Kriisikomisjoni esimees andis põllumajandusministeeriumile ja sotsiaalministeeriumile ülesande tõhustada operatiivteenistuste töötajate koolitamist ja avalikkuse ennetavat teavitamist linnugripi vältimiseks.

Kriisikomisjon pidas vajalikuks suurendada inimeste teadlikkust ja oskust käituda linnugripi vältimiseks. Selleks on põllumajandusministeerium koondanud informatsiooni linnugripist ja käitumisjuhistest <#kodulehele=http://www.agri.ee/gripp>, lähiajal avab ministeerium linnugripi infoliini.

Otsustati, et linnugripiks ja gripipandeemiaks valmisoleku eest vastutavad põllumajandus- ja sotsiaalministeerium kaasavad oma planeerimisprotsessi juba varajases staadiumis politsei, päästeteenistuse, piirivalve, Kaitseliidu, kaitsejõudude ja teiste ametkondade esindajaid. Selleks viiakse riiklikul tasandil ühine planeerimisnõupidamine.

Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot tegi istungil ülevaate lindude gripi leviku takistamiseks kavandatud meetmetest ja teavituskavast.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Ivi Normet tutvustas inimeste linnugripi viirusesse haigestumise ja gripipandeemia olukordade lahendamise plaane ning avalikkuse ja operatiivteenistuste teavitamise tegevusi.

Kriisikomisjon kiitis tänasel istungil heaks ministeeriumide ja maakondade riskianalüüsi kokkuvõtte, mis on koostatud 2005. aasta riskianalüüside alusel. Iga-aastaselt koostatav riskianalüüsi kokkuvõte kaardistab kõige suuremad Eestis esineda võivad ohud, mis võivad põhjustada hädaolukordi, ning määratleb ennetavad tegevused, mida ministeeriumid peavad rakendama riskide vähendamiseks. Riskianalüüsi käigus selgitas iga asutus välja oma valitsemisalas esineda võivad hädaolukorrad ja neid põhjustavad ohud ning andis ligikaudse hinnangu hädaolukorra toimumise tõenäosusele ja tagajärgedele koos ennetavate meetmete kirjeldusega.

Riskianalüüsi kokkuvõtet ja selles toodud riskide vähendamiseks vajalikke tegevusi on oluline arvestada ministeeriumide arengukava ja eelarve koostamisel. Maakonna tasandil on riskianalüüsi tulemustega oluline arvestada planeeringute ja teiste arengut puudutavate dokumentide koostamisel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing