Riigieelarve tuludest laekunud viiendik

13. aprill 2006, 10:44

Rahandusministeeriumi andmetel laekus kolme kuuga riigieelarvesse 13,1 miljardit krooni, mis on 21,4 protsenti sel aastal riigieelarvesse planeeritud tuludest.

Eelmisel aastal oli märtsi lõpuks riigieelarvesse laekunud 11,7 miljardit krooni, võrreldes 2004. aastal kolme kuuga on riigieelarve laekumine kasvanud 12 protsenti.

Väljamakseid eelarves planeeritud kulude osas on kolme kuuga tehtud 13,5 miljardi krooni ulatuses ehk 22 protsenti eelarvest. Märtsi lõpu seisuga ületasid riigieelarvest tehtud kulud riigieelarvesse laekunud tulusid 352,2 miljoni krooni võrra.

Maksutulusid laekus aasta esimeses kvartalis 11 miljardit krooni ehk 22,5 protsenti kavandatust, sellest märtsis 3,5 miljardit. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes on maksutulude laekumine suurenenud ligikaudu 1,5 miljardi krooni ehk 16 protsendi võrra.

Märtsis jätkus füüsilise isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu väga hea laekumine. Ehkki statistikaamet ei ole veel avaldanud ametlikke andmeid käesoleva aasta esimese kvartali hõivatute ning palkade kohta, viitavad Eurostati poolt avaldatud tööpuuduse andmed soodsate arengute jätkumisele tööjõuturul.

Kohalikele omavalitsustele eraldati füüsilise isiku tulumaksust märtsis 674,4 miljonit krooni ehk 34,7 protsenti rohkem võrreldes eelmise aastaga. Kolme kuuga on omavalitsustele kokku eraldatud 1 870,3 miljonit krooni ehk 28,3 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil - kasvu üheks põhjuseks võib pidada ka eraldiste määra tõusu eelmise aasta 11,6 protsendilt käesoleval aasta 11,8 protsendile.

Sarnaselt eelnevatele aastatele mõjutas riigile laekuva tulumaksu osa eelmise aasta füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide põhjal tehtavate enammakstud tulumaksu tagastuste maht, mis vastavalt maksu- ja tolliameti andmetele oli märtsis 380,5 miljonit krooni.

Kokku on märtsi lõpu seisuga tagastatud 753,8 miljonit krooni, eelmise aasta märtsi lõpuks tagastati 644,4 miljonit krooni.

Juurdemakseid deklareeriti esialgsetel andmetel 660,0 miljonit krooni, võrreldes eelmise aasta 277,0 miljoni krooniga on juurdemaksete deklareerimine enam kui kahekordistunud. Juurdemaksete kasvu peamiseks põhjuseks on aktsia- ja kinnisvaratulu deklareerinud isikute arvu suurenemine.

Käibemaksu laekus märtsis 1,2 miljardit krooni, mis on 19,1 protsenti enam kui eelmise aasta märtsis. Kolme kuuga on käibemaksu kokku laekunud 3,8 miljardit krooni ehk 25,5 protsenti planeeritust, võrreldes 2005. aasta esimese kvartaliga on laekumine suurenenud 28,7 protsendi võrra. Vaadates käibemaksu laekumist tegevusalade kaupa võib öelda, et üle 80 protsendi käibemaksust laekub riigieelarvesse hulgi- ja vahenduskaubanduse, jaekaubanduse, ehituse ning mootorisõidukite ja kütusega tegelevatelt ettevõtetelt.

Mittemaksulisi tulusid (v.a toetused) laekus märtsis 341,7 miljonit krooni, kolme kuuga on mittemaksulisi tulusid laekunud 985,1 miljonit krooni ehk 19,0 protsenti kavandatust. 2005. aastal oli märtsi lõpuks laekunud 19,8 protsenti planeeritud mittemaksulistest tuludest. Toetusi laekus märtsis eelarvesse 185,8 miljonit krooni, kolme kuuga on toetusi laekunud 1 156,7 miljonit krooni ehk 16 protsenti kavandatust. Möödunud aastal oli kolme kuu jooksul laekunud 22,6 protsenti kavandatud toetuste aastamahust.

Välistoetusi on esimese kvartali lõpuks riigieelarvesse laekunud 758,6 miljonit krooni, mis moodustab 11,2 protsenti planeeritust. Suurima summana on märtsis laekunud 98 miljonit krooni Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) arendussektsioonist. 2006. aasta esimeses kvartalis on suuremad välisvahendite laekumised olnud 442,3 miljonit krooni EAGGF tagatissektsioonist; 64,3 miljonit krooni Phare välisabi programmist; 63,2 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondist ning 26,7 miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondist.

Välistoetuste arvelt on 2006. aasta märtsi lõpu seisuga tehtud väljamakseid 805,1 miljoni krooni ulatuses, sealhulgas on struktuurifondide raames taotlejatele välja makstud 243,8 miljonit krooni.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing