Valimiskomisjonil ei olnud võimalust Loksa ja Saue valijamehed kinnitamata jätta

22. september 2006, 11:23

Vabariigi Valimiskomisjonil tuli eile
otsustada, kas jätta Loksa ja Saue volikogu esindajad valimiskogu liikmeks
kinnitamata või kindlaks teha, kes valijameestest on esitatud seaduslikult.

Kuna põhiseadusest tuleneb volikogu õigus olla valimiskogus esindatud, kinnitas Valimiskomisjon valimiskogu liikmeteks seaduslikult esitatud Igor Ignahhini Loksalt ja Ville Paki Sauelt.

Vabariigi Valimiskomisjoni poolt tehtud analüüsi kohaselt tegid Loksa valimiskomisjoni liikmed 1. septembril seadusvastase otsuse peatada kahe Loksa volikogu liikme volitused ning määrata neile asendusliikmed. Seda Vabariigi Valimiskomisjoni järeldust kinnitab ka Riigikohtu otsus, mis jättis varasema samasisulise valimiskomisjoni otsuse jõusse.

Vabariigi Valimiskomisjon tuvastas, et üks ebaseaduslikult määratud asendusliige osales Loksa volikogu istungil valijamehe valimisel, ent tema häälest ei sõltunud valimistulemus ja tema kohalolu ei muutnud volikogu istungit õigusvastaseks. Seaduslikul volikogu istungil valijamehe valimisest osa võtnud volikogu liikmed hääletasid Ignahhini poolt, ühtegi vastuhäält ei olnud.

Volikogu seaduslikult istungilt lahkunud volikogu liikmete koosolekut ei saa aga volikogu istungiks pidada. Kui Vabariigi Valimiskomisjon oleks volikogu liikmete grupi poolt teise valijamehe esitamise tõttu jätnud Loksa esindaja valimiskogust üldse välja, oleks sellega loodud pretsedent, mille kohaselt osa volikogu liikmetest saab omapoolse otsuse valimiskomisjonile läkitamisega alati enamuse otsuse nurjata. Seesugust pretsedenti luues oleks Vabariigi Valimiskomisjon eiranud demokraatliku õigusriigi aluseks olevaid põhimõtteid.

Saue vallas ei õnnestunud ühelgi valijamehe kandidaadil poolthäälte enamust saavutada, kumbki kandidaat kogus 7 häält. Enne teist hääletusvooru otsustas volikogu üksmeelselt heita kandidaatide vahel liisku, kui ka teises hääletusvoorus kumbki kandidaat enamust ei saa. Sellisel moel olukorra lahendamise otsustamine oli valimiskomisjoni hinnangul volikogu pädevuses. Liisuheitmine ei kahjustanud kummagi valijamehe kandidaadi ega nende pooldajate õigusi, kuid tagas volikogu esindatuse valimiskogus. Saue volikogu hääletas üksmeelselt selle poolt, et liisuheitmise tulemusel saata valimiskogusse Ville Pak ning edastas selle otsuse ka Vabariigi Valimiskomisjonile.

15. septembril kutsus volikogu esimees seadust eirates kokku uue volikogu istungi 16. septembriks. Sellel istungil tühistati varasem otsus ning valiti uus valijamees. Ka see otsus saadeti Vabariigi Valimiskomisjonile. Kuna hilisem otsus oli vastu võetud ilmselgelt ebaseaduslikul istungil, tuli Vabariigi Valimiskomisjonil lähtuda varasemast otsusest.

Mõlemad otsused on võimalik vaidlustada Riigikohtus. Tänaseks on üks kaebus laekunud, mis saadetakse viivitamatult edasi Riigikohtule.

Keskerakond ja Rahvaliit süüdistasid eile vabariigi valimiskomisjoni poliitikasse sekkumises, kuna komisjon jättis oma otsusega kinnitamata Arnold Rüütlit toetavad Loksa linnast ja Saue vallast valitud valijamehed.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. September 2006, 11:22
Otsi:

Ava täpsem otsing