9,2 miljonit krooni oli liikluses hukkunud inimese hind

03. oktoober 2006, 14:31

9,2 miljonit krooni oli 2004. aastal
liiklusõnnetuses hukkunud inimese hind, selgus Tallinna Tehnikaülikooli
teedeinstituudi uuringust.

Sellest 38% "kaotatud inimväärtus" ja 58% saamata jääva toodangu väärtus, seisab uuringus. Invaliidistunu puhul hinnati kahjuks 11,3 miljonit krooni ja muu vigastatu puhul 48 000 krooni. Aruandes märgitakse, et püsihindades on inimeste hukkumisest ja vigastustest tingitud kahju viimase kümne aastaga suurenenud 2,4…2,9 korda. Muud kahjud on jäänud praktiliselt muutumatuks.

2004. aasta lõpu seisuga oli Eestis liiklusõnnetuste põhjustatud kogukahju 3,1 miljardit krooni.

Liiklusõnnetustega tekitatud kahjude ulatust on selgitatud Tallinna Tehnikaülikooli teedeinstituudi (TTÜ TI) poolt 2005. aastal läbi viidud uuringus, mis hõlmas nii inimkannatanutega kui ka ainult varalist kahju põhjustanud liiklusõnnetusi. Kahjude arvutamisel arvestati liiklusõnnetustest põhjustatud kulutusi tervishoiule (haiglaravi, taastusravi jm), kaotatud toodangu väärtust, varakahju jm rahalisi kulutusi.

TTÜ TI uuringu kohaselt moodustas 2004. aastal Eestis toimunud kõikide liiklusõnnetuste (sh vaid varakahjuga) kogukahju oli enam kui 3,1 miljardit krooni (jooksevhindades). Inimeste hukkumisest tingitud kahjud moodustasid sellest 50% ja vigastustest (sh invaliidistumisest) tingitud kahjud 17%; ainult varakahjuga õnnetuste arvele langes 33%.

Joobes juhtide poolt põhjustatud liiklusõnnetustest tingitud kahjusid eraldi ei analüüsitud. Seetõttu ei saa järgnevalt joobes juhtide poolt põhjustatud kahju välja tuua – ehkki võib teha oletusi joobes juhtide osalusel toimunud liiklusõnnetuste osakaalu arvestades.

Eestis liiklusõnnetuste kahju osakaal on sisemajanduse koguproduktist arenenud riikide tasemel; samas on meil ühe õnnetusega tekitatav kahju arenenud riikidest väiksem.

Uuringuga saab tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. October 2006, 14:42
Otsi:

Ava täpsem otsing