Ave Lepik • 16 oktoober 2012

Autojuhtide miinimumpalk tõuseb 620 euroni

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit allkirjastavad täna riigisisese veoseveo üldtöökokkulepe, millega siseriiklikke vedusid teostavate kutseliste autojuhtide kuupalk tõuseb 620 euroni ja tunnitasu 2,85 euroni.

Lepe jõustub 1. novembril ja selles sisalduv töötasu ning töö- ja puhkeaja reeglid on kohustuslikud kogu sektorile.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Peep Peterson tunnistas, et 620-eurone kuupalk pole just suur, kuid rõhutas, et see on siiski sektori absoluutne miinimum, millest vähem maksta ei tohi.

Lisaks usub Peterson, et lepe tagab autojuhtidele suurema kindlustunde haiguspäevadeks ja pensioniks ning annab teistele liiklejatele enam kindlust, et kutselistele juhtidele ei maksta palka liikluseeskirjade rikkumise eest.

Autoettevõtete Liit ja Transpordi Ametiühing alustasid läbirääkimisi uue palgakokkuleppe sõlmimiseks tänavu augustis. Palgaleppe peaeesmärk on autojuhtide palgataseme ühtlustamine.

Hetkel kuum