Alyona Stadnik • 5. november 2012 kell 13:48

Tõde VEB fondist ei pruugi selguda

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni hinnangul ei pruugi kogu tõde VEB fondi kohta välja tulla.

Ardo Hansson kinnitas täna riigikogu liikmete küsimustele vastates, et Eesti Pank  tegeleb küsimustele vastamise ja uurimisega. Hanssoni selgituste kohaselt menetleb VEB fondi likvideerimise sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamise otsuse seaduslikkust riigikohus.

Ta rõhutas, et pank on alati olnud valmis tegema igakülgset koostööd nii VEB fondi likvideerija Rein Järvelille kui riigikohtuga. „Kõik kohtumenetluseks vajalikud dokumendid on Eesti Pank andnud üle VEB fondi likvideerijale Rein Järvelillele, kes on need omakorda esitanud riigikohtule,“ märkis Eesti Panga president. "Eesti Panga uus juhatus ei oma mingit informatsiooni VEB fondi teemal. Ma viisin läbi sisekontrolli ja andsime avalikkusele ka sellest teada,“ rääkis Hansson.

Ta lisas, et Eesti Pank ei ole õigusorgan ning saab uurida ainult neid dokumente, millele on ligipääs.

Heimar Lenki küsimusele, kas Hanssonil on olnud võimalus uurida ja vestelda Siim Kallasega, vastas Hansson, et neil ei ole õigus kelleltki midagi uurida, sest keskpank ei ole õigusorgan.

Kalle Laanet küsis, mida Hansson arvab, kui palju VEB fondi teema mõjutab Eesti Panga usaldusväärsust. „Tekivad rängad süüdistused ja see tekitab usaldamatust. Kui me ei vastaks nendele küsimustele, siis tekib usaldamatus. Võib-olla me ei saa teada kogu tõde, aga me saame asja selgemaks ja see ei kahjusta meie mainet,“ vastas Hansson.

Hansson selgitas riigikogu liikmetele, et alguses, kui ta astus ametisse, keskendus rohkem oleviku ja tuleviku teemadele ning  alguses ei olnud see küsimus temal kõige prioriteetsem  "See kerkis avalikkuse ette, muutus teravaks teemaks ja seetõttu ma arvan, et sel hetkel hakkasin ma rohkem selle peale mõtlema. Me  jälgime seda teemat täie tõsidusega, aga meil on samal ajal palju teisi aktuaalseid teemasid, vältimaks seda, et mõnel teisel juhtumil ei läheks Eesti raha välismaal kaotsi. Miks me tegeleme võib-olla teistmoodi kui teised – ma ei oska seda vastata, seda peate teiste käest küsima," lausus Hansson.

Juku-Kalle Raid küsis, kas Hansson on veendunud, et  VEB fondiga seotud asjad olid puhtad. „Ma ei ole jurist ja ma arvan, et sellest kogu case' ist aru saada, võtab aega. See, kas oli või ei olnud puhas, ma ei saa öelda ei ühte- ega teisipidi. Spekuleerida ma ei tahaks,“ lausus Hansson.

Marika Tuus-Laul küsis, mida Hansson prognoosib, kui lähedale jõutakse tõele ja kas auditi küsimused saavad meile loetavaks. „Me tutvustame kõiki auditi tulemusi. Suur väljakutse on kogu tõde välja selgitada. Kas see loob selgust, kui on teatud lüngad. Kindlasti jäävad küsimused pärast seda üles,“ vastas Hanson.

Aivar Riisalu viitas sellele, et kuna VEB fondiga seotud tehinguid tehti 17 aastat tagasi, siis on see kõik aegunud. „Miks te sellega tegelete?“ küsis Riisalu.

„Sest süüdistused on väga rängad, kui kasutatakse termineid nagu võltsimine,“ selgitas Hansson.

Hansson avaldas lootust, et Eesti Panga siseaudit valmib tänavu. „Ma ei taha poolikut audit tutvustada. Me peame tutvustama seda võrdväärselt nii avalikkusele kui ka riigikogule,“ lausus Hansson.

Hansson vastas täna riigikogu liikmete küsimustele Eesti Panga tegevusest seoses VEB fondiga. Ta rõhutas, et hetkel käib panga siseaudit ning eesmärk on jõuda tõeni.

Rainer Vakra tutvustas arupärimist, millele kirjutasid alla lisaks temale Kalle Laanet, Deniss Boroditš, Lembit Kaljuvee ja Inara Luigas. Arupärimises märkisid riigikogulased, et tänaseni pole teada, kes ja kuidas raha liigutas. "Pole teada, kas ja kui palju Eesti Pangale ja riigile kuuluvate sertifikaatide eest nimetatud raha saadi. Võib eeldada, et Eesti Pank on saatnud Venemaa Välismajanduspangale teadlikult valeandmeid,“ rääkis Vakra.

Hetkel kuum