Ken Rohelaan • 24. aprill 2014 kell 14:12

Eesti siseturg jätkuvalt optimistlik

Venemaa-Ukraina kriis ei ole senini vähendanud Eesti ettevõtete ja tarbijate kindlustunnet, selgub Eesti Konjunktuuriinstituudi baromeetritest.

EKI teatel on optimistlikumad siseturule suunatud kaubandus- ja teenindusettevõtted, kuid välisturul tegutsevad tööstusettevõtted ei tunneta turukonjunktuuri paranemist. Jätkuvat kasvu näevad nii Bauhof, Maxima kui Selver.

"Suurenenud poliitilist ebastabiilsust Euroopas näevad tõsise ohutegurina ärikonjunktuurile osa transpordi ja logistikasektori firmadest," teatas EKI.

Jaekaubanduses on ettevõtjate ootused võrreldes teiste majandusharudega kõige optimistlikumad ja kaubandusettevõtete kindlustunde indikaator näitas +26. Olukord on parem kui märtsis ja parem kui aasta tagasi aprillis. Kindlustunde tõusu taga on viimase kolme kuu parem müük, laovarude vähenemine ja paranenud müügiprognoos. Küsitluse järgi 66% kaupluste hinnangul müük järgneva kolme kuu jooksul suureneb ja töötajaid soovib juurde võtta 22% juhtidest. Kuue kuu pärast on ettevõtjate hinnangul ärikonjunktuur sama (nii arvas 75% juhtidest) või parem (nii arvas 23% juhtidest).

Teenindusettevõtete kindlustunde indikaator on aprillis +19 ja see on parem kui aasta tagasi või eelmisel kuul. Teenuste müük ja nõudlus on viimastel kuudel suurenenud ning nõudluse kasvu oodatakse ka järgneval kolmel kuul. Kõige parem on kindlustunne kinnisvara ja reklaamiagentuuridel. Turismisektor ootab järgnevatelt kuudelt nii nõudluse kui töötajate arvu kasvu. Nii hindas 79% hotelle, 82% restorane, 93% autorendifirmasid, et kevadkuudel nõudlus kasvab.

Telekommunikatsioonisektori ettevõtetest kolmandik ootab siiski nõudluse vähenemist ja põhjuseks eelkõige suveperioodil teleteenuseid vähem tarbivad kliendid. Arhitektuuri-inseneribüroodest 79% prognoosivad lähemal kolmel kuul nõudluse püsimist praegusel tasemel, kuid kuue kuu väljavaates näeb iga neljas firma ette ärikonjunktuuri halvenemist.

Kuue kuu perspektiivis näevad ärikonjunktuuri halvenemist kolmandik logistikafirmadest ja neljandik transpordifirmadest ning põhjuseks eelkõige Venemaa-Ukraina kriisiga seostuvad võimalikud rahvusvahelise kaubanduse tõrked.

Tarbijate kindlustunne viimase kuuga paranes (indikaator märtsis -4, aprillis -2) ja püsib pikaajalisest keskmisest (-10) paremal tasemel. Viimase kuuga paranesid ootused oma pere majandusolukorra suhtes, hinnang tööturule ja säästuprognoos. Hinnang Eesti majanduse väljavaadete suhtes ei muutunud. Inflatsiooniootused vähenesid.

Ehitusettevõtete kindlustunne viimase kuuga oluliselt tõusis (aprillis -9, märtsis -20), kuid jääb alla pikaajalist keskmist (-1). 44% ettevõtetel on tellimuste portfell alla tavapärase ja 50% ettevõtetel tavapärane, kuid ootuste kohaselt järgneva kolme kuu jooksul ehitustööde maht kasvab.

Ehitusettevõtete tellimuste portfell on kolm kuud, mis on natuke vähem kui eelmise aasta aprillis (3,3 kuud). Töötajate arvu suurendab kevadhooajal iga kolmas ettevõte ja tootmisvõimsuste kasutamine on 70%. Suurima osa (78%) ettevõtete hinnangul jäävad ehitushinnad muutumatuks.

Tööstusettevõtete kindlustunne (+3) viimase kuuga ei muutunud ja on natuke halvem pikaajalisest keskmisest (+4). Suurema osa (59%) tööstusettevõtete hinnangul on praegu tellimusi tavapäraselt, kuid 31% ettevõtetel on tellimusi alla tavapärase (saldo -21). Ka eksporttellimuste osas pole olukord praegu parem kui eelmisel kuul ja järgnevaks kolmeks kuuks olukorra olulist paranemist ei loodeta.Järgneva kolme kuu jooksul ootavad ettevõtted toodangu mahu kasvu, kuid ootused on tagasihoidlikumad kui aasta tagasi.

Töötajate arv tööstussektoris kergelt suureneb, nii nagu antud hooajale iseloomulik.

Ehitusbaromeeter: ligi pooled ootavad mahu kasvuu ettevõtete vastuste jagunemine protsentides04.1303.1404.14Ehitustööde maht viimase 3 kuu jooksul  kasvas11,4314,4917,14jäi samaks51,4349,2857,15kahanes37,1436,2325,71Tellimute portfell praegu   üle tavalise8,577,255,71tavalised52,8647,8250alla tavalise38,5744,9344,29Ehitustööde maht järgneva 3 kuu  jooksul  kasvab52,8640,5848,57jäi samaks34,2842,0341,43kahaneb12,8617,3910Ehitustööde hinnad järgneva 3 kuu jooksul  tõusevad32,8617,9119,4jäävad samaks64,2868,6677,61langevad2,8613,432,99Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   suureneb24,2916,1830jääb samaks67,1464,761,43väheneb8,5719,128,57Ehitustegevust piiravad praegu   mitte miski108,711,4ebapiisav nõudlus52,968,175,7ilmastikutingimused25,710,14,3tööjõu puudus8,67,27,1masinate, seadmete, materjalide puudus01,41,4finantsprobleemid2,92,90muud01,40Pooleliolevad lepingud tagavad normaalse töö  kuu3,3–3Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu  %66–70Kindlustunde indikaator-7-20-9Allikas: konjunktuuriinstituut

Teenindusbaromeeter: kindlustunne kasvasu ettevõtete vastuste jagunemine protsentides04.1303.1404.14müük viimase 3 kuu jooksul   suurenes31,230,128,9jäi samaks47,442,753,6vähenes21,427,217,5Nõudlus viimase 3 kuu jooksul   suurenes25,330,026,5jäi samaks54,745,055,7vähenes20,025,017,8Nõudlus järgneva 3 kuu  jooksul   suureneb44,740,442,8jääb samaks48,853,050,7väheneb6,56,66,5Teenuste hinnad järgneva 3 kuu jooksul  tõusevad21,316,119,0jäävad samaks77,082,279,8langevad1,81,71,2Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   suureneb26,021,425,5jääb samaks68,375,268,4väheneb5,83,46,1Äritegevust piirab praegu   mitte miski20,7 23,4ebapiisav nõudlus49,0 42,8tööjõu puudus9,9 17,5ruumi, seadmete puudus1,9 2,2finantsprobleemid11,6 8,2muud7,0 5,8Ärikonjunktuur järgneva 6 kuu jooksul   parem26,0 21,1sama68,3 68,8halvem5,7 10,1Kindlustunde indikaator181419Allikas: konjunktuuriinstituut

Ehitusbaromeeter: ligi pooled ootavad mahu kasvuu ettevõtete vastuste jagunemine protsentides04.1303.1404.14Ehitustööde maht viimase 3 kuu jooksul  kasvas11,4314,4917,14jäi samaks51,4349,2857,15kahanes37,1436,2325,71Tellimute portfell praegu   üle tavalise8,577,255,71tavalised52,8647,8250alla tavalise38,5744,9344,29Ehitustööde maht järgneva 3 kuu  jooksul  kasvab52,8640,5848,57jäi samaks34,2842,0341,43kahaneb12,8617,3910Ehitustööde hinnad järgneva 3 kuu jooksul  tõusevad32,8617,9119,4jäävad samaks64,2868,6677,61langevad2,8613,432,99Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   suureneb24,2916,1830jääb samaks67,1464,761,43väheneb8,5719,128,57Ehitustegevust piiravad praegu   mitte miski108,711,4ebapiisav nõudlus52,968,175,7ilmastikutingimused25,710,14,3tööjõu puudus8,67,27,1masinate, seadmete, materjalide puudus01,41,4finantsprobleemid2,92,90muud01,40Pooleliolevad lepingud tagavad normaalse töö  kuu3,3–3Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu  %66–70Kindlustunde indikaator-7-20-9Allikas: konjunktuuriinstituut

Teenindusbaromeeter: kindlustunne kasvasu ettevõtete vastuste jagunemine protsentides04.1303.1404.14müük viimase 3 kuu jooksul   suurenes31,230,128,9jäi samaks47,442,753,6vähenes21,427,217,5Nõudlus viimase 3 kuu jooksul   suurenes25,330,026,5jäi samaks54,745,055,7vähenes20,025,017,8Nõudlus järgneva 3 kuu  jooksul   suureneb44,740,442,8jääb samaks48,853,050,7väheneb6,56,66,5Teenuste hinnad järgneva 3 kuu jooksul  tõusevad21,316,119,0jäävad samaks77,082,279,8langevad1,81,71,2Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   suureneb26,021,425,5jääb samaks68,375,268,4väheneb5,83,46,1Äritegevust piirab praegu   mitte miski20,7 23,4ebapiisav nõudlus49,0 42,8tööjõu puudus9,9 17,5ruumi, seadmete puudus1,9 2,2finantsprobleemid11,6 8,2muud7,0 5,8Ärikonjunktuur järgneva 6 kuu jooksul   parem26,0 21,1sama68,3 68,8halvem5,7 10,1Kindlustunde indikaator181419Allikas: konjunktuuriinstituut

Hetkel kuum