Konverentsikorraldaja äristiil: võlad tankistidele

29. september 2014, 00:00

Üks pikaaegsemaid tegijaid Eesti koolitus- ja konverentsiäris, Tallinna Konverentside omanik Ülla Mägi-Eringa on osav võlgade maha­raputaja – jättes järjest võlgades firmasid tankistidele, vahetab ärinaine kesta.

Alates 2001. aastast, mil Mägi-Eringa Tallinna Konverentsidega alustas, on ta sellel alal maha jätnud kuus probleemset äriühingut, millest üks on pankrotis ja viis maksuvõlglased kokku üle 57 000 euro ulatuva võlaga. Ta on ettevõtete hülgamiseks leidnud tankistid ning ise alustanud uue ettevõttega nii-öelda puhtalt lehelt.

Aastate jooksul on Mägi-Eringa koolitus- ja konverentsiettevõtted teeninud kahjumeid või püsinud napilt plussis, ometi on ta jätkanud võlgade mahajätmisel uute firmade asutamist.

Partneritele halb üllatus. Vaatamata sellele, et avalikes registrites avaneb võlgade maharaputamise pilt, on Mägi-Eringa Tallinna Konverentsidel seniajani muljetavaldav koostööpartnerite seltskond: tuntud advokaadibürood, audiitorid, ajakirjanikud, suhtekorraldajad, õppejõud, koolitus­gurud. Veel enam, Mägi-Eringa konverentsidel ja koolitustel on üles astunud tippametnikke ministeeriumidest ning teisi avaliku sektori spetsialiste, näiteks tarbijakaitseametist, kohtust, KredExist.

Toome ka ühe näite paljudest. Tänavu kevadel esines ühel Tallinna Konverentside üritusel rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu, kes tasu võtmata rääkis seal riigihangete teemal.

Peedu ütles oma esinemist meenutades, et peab kindlasti oluliseks, et koolituse korraldaja oleks oma tegevuses seaduskuulekas. Paraku kuulis ta korraldaja võimalikest rikkumistest või ebaeetilisest käitumisest enda sõnul alles nüüd Äripäevalt. “Esinemisele jah-sõna ütlemisel lähtusin sellest, et üritust korraldati tunnustatud advokaadibüroo kaasabil,” sõnas Peedu.

Advokaadibüroo: me polnud kursis. Tuntud büroode advokaadid on tõesti ühed sagedased koolitajad ja seda ka Mägi-Eringa organiseeritud üritustel. Peedu viidatud advokaadibüroo, kes aprillis riigihangete konverentsi vedas, oli ­Sorainen.

Advokaadibüroo Sorainen partner ja juhatuse liige Carri Ginter selgitas Äripäevale, et advokaadid teevad tihti koolitusi erinevatele konverentsikorraldajatele ja kahetsusväärselt ei olnud ka nemad Äripäeva esiletoodud asjaoludega kursis. “Meie jaoks on oluline, et koostööpartner oleks hea mainega. Üritused iseenesest olid hästi ettevalmistatud ja rohkete osalejatega,” nentis Ginter.

“Usun, et parim viis selliste riskide esiletõstmiseks on kvaliteetne uuriv ajakirjandus,” vastas Ginter küsimusele, kuidas vältida koostööd skeemitajatega. “Täname teid tähelepanu juhtimast ja võtame kiiremas korras vastu omapoolsed juhtimis­otsused,” lisas ta Tallinna Konverentsidele viidates.

Mägi-Eringa süüdistab tellimusloos. Loo peakangelane Mägi-Eringa otsustas Äripäeva küsimustele sisulisi vastuseid mitte anda ja süüdistas selle asemel ajakirjanikku tellitud artikli kirjutamises. Kuna telefonitsi ei õnnestunud Mägi-Eringaga kontakti saata, pöördusime tema poole e-kirja teel. Küsimused puudutasid kõiki Mägi-Eringa omanduses olnud ja võlgadega maha jäetud ettevõtteid, sinna ilmunud tankiste, puudulikku aruandlust ja sellise äristiili eetilisust.

“Vastuseks teie kirjale teatan, et ma ei soovi kommenteerida Tallinna Konverentsidest vallandatud assistendi tellitud ja konkureeriva konverentsikorraldaja juures töötava ajakirjaniku pahatahtlikke küsimusi,” märkis Mägi-Eringa küsimuste peale.

Ta lisas, et soovitab töö kaotanud inimestel oma eluga edasi minna, ja loodab, et kõik ettevõtjatest tööandjad mõistavad sellised tellimuslood töövõtjate ja ajakirjanike poolt hukka.

Olgu öeldud, et mõistagi ei ole tegemist tellimuslooga ja kogu artiklis kirjeldatav info pärineb avalikest registritest ning on ajakirjaniku koostatud ja kontrollitud. Selgitasime seda ka Mägi-Eringale, kes aga vastas vaid seda, et teab täpselt, kes teema meile ette söötis.

Ta rõhus ka sellele, et kuna tema omapoolseid selgitusi ei anna, ei saa artikkel olla usaldusväärne. “Teie artikkel saab olla usaldusväärne vaid pärast seda, kui te olete ära kuulanud mõlemad osapooled. Kuna seda te teha ei saa, siis pole ka artikkel tõsiseltvõetav,” teatas ärinaine.

Veel ütles Mägi-Eringa, et Eestis ei ole ettevõtete ost-müük keelatud tegevus ning et maksude kohta on õigus küsimusi esitada pädevatel organitel. “Tänan kõiki viimase 14 aasta jooksul meie koolitustel osalenud enam kui 30 000 klienti ja lektorit ning kinnitan, et meie koolitusi teie tellimus­artikkel ei mõjuta,” sõnas Mägi-Eringa.

  • Reisiäri lõppes

Ülla Mägi-Eringa proovis kätt ka reisikorralduse äris, kuid pidi tegevuse lõpetama ettevõtte maksejõuetuks kuulutamise tõttu. 2008. aasta alguses ehk napilt enne majanduskriisi algust omandas Mägi-Eringa ettevõtte, millest sai GoldTravel OÜ. Muu hulgas hakkas ettevõte korraldama pakettreise.

Tänavu kevadel tabas Gold­Traveli kliente halb üllatus. Nimelt kuulutas tarbijakaitseamet ettevõtte maksejõuetuks, kuna ettevõte ei suutnud täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi tarbijate ees. Pankrot kuulutati välja tänavu juunis.

Tarbijakaitseamet puutus kokku ka ühe Mägi-Eringa konverentsiettevõttega. Nimelt kirjutas Ärileht tänavu märtsis, et kuna Tallinna Konverentsid pakub koolituse eesmärgil pakettreise ilma registreeringu ja tagatiseta, tegi amet ettevõttele ettekirjutuse. Seepeale kadusid pakettreisipakkumised ettevõtte veebileheküljelt, mistõttu väärteomenetlust ei algatatud.

 

Pane tähele

  • Samas äris juba seitsmenda firmaga

Ülla Mägi-Eringa on ühes võlgadega maha jätnud juba kuus koolitus- ja konverentsiettevõtet, järjekorras seitsmenda asutas ta tänavu kevadel.

Dilbas International OÜ, pankrotis
Ettevõtte asutas Ülla Mägi-Eringa 2001. aasta juunis ja selle ettevõttega saigi alguse tema koolitus- ja konverentsiäri käänuline teekond. Mägi-Eringale kuulus ettevõte kuni 2005. aasta oktoobrini, kandes sel ajal nimesid Gavetek, InConsult Marketing ja suurem osa ajast nime Tallinna Konverentsid.
Napilt kasumisse jäi ette­võte vaid 2003. aastal, ülejäänud aastatel oli kahjumis. Praeguseks on ettevõte kustutatud.
2005. aasta oktoobris sai ­ettevõtte omanikuks Mägi-Eringa asemel Corbia Limited Corp ja juhatuses vahetasid Mägi-Eringa välja kurikuulsad tankistid – Venemaa ja Tšehhi isikud Andriy Manovskyy ja Juta Valdt. Mõlemad tankistid on äriregistris praegu märgitud kui ettevõtte dokumentide hoidjad, kusjuures üks isikutest, Juta Valdt on vahepeal saanud teise sünniaja ja tema asukohtki on muutunud Tšehhi asemel Kreekaks. Nende kahe tankisti tegemisi on varemgi ajakirjanduses kajastatud.

Tallinna Konverent­sid Grupp OÜ
maksuvõlg 28 986 eurot

Ettevõte asutati oktoobris 2003 ja eelmise aasta 23. juulini oli ettevõtte omanik Ülla ­Mägi-Eringa. Pärast seda liikus ­ettevõte Estonia Service Investment OÜ-le, mille taga olev firmadematja Raivo Palmiste ­aitas Mägi-Eringal vabaneda veel mitmest ettevõttest (Personalikonverentsid OÜ, Finantskonverentsid OÜ ja Turunduskonverentsid OÜ).
Juhatuse liiget ettevõttel Äriregistri andmeil pole, Mägi-Eringa juhatuse liikme staatus on lõppenud tänavu aprillis.
Tallinna Konverentsid Grupp näitas Mägi-Eringale kuuludes aastaid pea olematuid kasuminumbreid või oli kahjumis. Viimane aruanne on esitatud 2011. aasta kohta, mil ettevõtte käive oli ligi 214 000 eurot, kahjum ulatus pea 17 000 euroni.

Personalikonverent­sid OÜ, Finants­konverentsid OÜ ja Turunduskonve­rentsid OÜ
maksuvõlg kokku 16 440 eurot

2006. aasta suvel ja sügisel asutas Ülla Mägi-Eringa kolm ­ettevõtet, mis vastavalt oma ­nimedele tegelesid koolituste ja konverentside korraldamisega erinevatel teemadel.
Kõik kolm firmat jättis Mägi-Eringa endast maha eelmise aasta suvel. Ettevõtted võttis Mägi-Eringalt üle taas Raivo Palmiste (kuulub sotside ridadesse), kes on võlgades firmade kokkuostja ja omab äriregistri andmeil kehtivaid seoseid 95 ettevõttega. Palmiste on kahel korral nii kriminaalkorras kui  ka väärteo eest karistatud.
Palmiste kasutas Mägi-Eringa firmade omandamiseks oma ettevõtet Estonia Service Investment OÜ, mis on tänaseks kustutatud.
Kuigi Mägi-Eringa lahkus ettevõtete juhatusest äriregistri andmeil alles 2013. aastal, esitas ta viimased majandusaasta aruanded 2010. aasta kohta. Enne aruannete esitamise lõpetamist tekkisid ettevõtetel raskused ja kasuminumbrid olid pöördunud kahjumiteks.

Tallinna Konverent­sid OÜ (värskelt muudetud nimega Mroseng Berg OÜ) maksuvõlg 11 697 eurot
Ettevõtte asutas Ülla Mägi-Eringa 2012. aasta aprillis ja oli ka omanik, kuni alles hiljuti, möödunud kuul, sai ettevõtte omanikuks Ken Raudla, kellega on seotud mitu võlgades ja kustutamishoiatusega firmat.
Juhatuses vahetati Mägi-Eringa välja juba varem, juulikuus, mil tema asemele asus Madis Rosenberg. Ka Rosenberg on sarnaselt Raudlaga seotud mitme ettevõttega, millel on maksuvõlg ja kustutamishoiatus.
Ettevõtte mullust aruannet pole äriregistrile esitatud. Pooliku 2012. aasta tulemus kasumireal oli napp plussijäämine, käive sama aasta aprilli keskpaigast aasta lõpuni oli 54 000 ­eurot.
Muud äritulud ulatusid seejuures üle 40 000 euro, ent neid tulusid aruandes ei selgitatud.

Tallinna Koolitus- ja Konverentsi­keskus OÜ
esitamata maksu­deklarat­sioonid

Tegemist on Ülla Mägi-Eringa uusima ettevõttega, mille ta asutas tänavu 8. aprillil. Ent juba on sellelgi ettevõttel tekkinud võlgnevus maksu- ja tolliameti ees – septembris on jäetud esitamata maksudeklaratsioonid.
Tallinna Konverentside koduleheküljel on toodud just selle, ahelas värskeima ettevõtte andmed.

 

Kommentaar

  • 510 võlgade mahajätjat luubi all

Triin Raaper, maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja
Maksuhalduri erilise tähelepanu all on need juhatuse liikmed, kes on tekitanud ja jätnud tasumata maksuvõla vähemalt kolmes äriühingus, igaühes vähemalt 5000 ­euro eest.
Selliseid isikuid on augusti lõpu seisuga 510. Tegeleme nende isikutega iga päev.
Maksuhaldur on praeguseks 35 maksuvõla mahajätjat solidaarvastutusele võtnud. Kokku on maksuhaldur nõudnud võla mahajätjatelt üle 5,6 miljoni euro isiklikku tasumist. Lisaks vastutusmenetlustele, millega nõutakse maksuvõla tasumist juhatuse liikmeilt, kes maksuvõla tekitanud on, teeb maksuhaldur ka ettevõtte ülemineku- ja pankrotimenetlusi, et pärssida mahajätjate äritegevusega kaasnevat ebaausat konkurentsi.
Oluline on silmas pidada, et kehtiv seadustik ei võimalda anda infot käimasolevate menetluste kohta ega isegi asjaolu kohta, kas menetlus on käimas.
Kõige kiirem mõju mahajätjate tegevuse pärssimiseks on saavutatav isiku koostööpartnerite enda poolt. Tehingupartneri äriühingu juhatusel on alati võimalus hinnata, millise ettevõtjaga nad tehingusse lähevad. Äriregistri andmed ning avalik võlapäring on piisav informatsioon, andmaks kõigile isikutele võimaluse kujundada objektiivne pilt tulevase tehingupartneri äristiilist.
täispikk kommentaar aripaev.ee-s.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
28. September 2014, 19:09

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris Hetkel eetris

Äripäeva raadio viimased saated

Kõiki viimased raadio saated
Otsi:

Ava täpsem otsing